Birželio 29 d., Šiaulių katedroje iškilmingai švenčiant titulinius šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, įšventintas naujas vyskupijos kunigas Raimundas Šnapštys.

Kunigystės šventimus Raimundui suteikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, švenčiantis vyskupo šventimų dvidešimt pirmąsias metines.

1 (68)

Kun. Raimundui gimtoji – Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija, Pakruojo rajone. Tad primicijas naujasis kunigas aukojo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Dalyvavo pirmasis Raimundą pašaukimo keliu lydėjęs klebonas kun. Ričardas Rutkauskas, šiuo metu dirbantis Vokietijos sielovadoje. Jis palydėjo naująjį kunigą iš klebonijos į bažnyčią.

1 (188)

1 (222)

kun. Ričardui išvykus į Vokietiją, būsimojo kunigo formacija rūpinosi Pakruojo dekanas kun. Remigijus Čekavičius.

1 (259)

Prie Pakruojo bažnyčios durų kun. Raimundas Šnapštys sutiktas su relikvija ir iškilmingai įlydėtas aukoti šv. Mišių.

1 (229)

Daugiau nuotraukų…