Kun. Stanislovas Žukauskis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų  ir paskirtas Šakynos Šv. arkangelo Mykolo ir Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebonu, įpareigojant rūpintis koplyčia Agailiuose, esančią Šakynos seniūnijoje.

Kun. Jordanas URBONAS atleistas iš Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebono pareigų bei įpareigojimo aptarnauti koplyčią Agailiuose ir paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru – altarista.