Kun. Donatas Grigalius  atleistas iš Kauno kunigų seminarijos  propedeutinio kurso vadovo pareigų ir paskirtas Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebonu.
 
Kun. Juozapas Vaicekauskas  atleistas iš Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebono pareigų ir paskirtas  Grinkiškio parapijos altarista.
Kun. Remigijus Katilius atleistas iš Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado, Maironių Švč. Mergelės Marijos, Žalpių Šv. Benedikto parapijų klebono pareigų ir paskirtas Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo  parapijos klebonu.
Kun. Algimantas Žibėnas atleistas iš Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebono ir Všį Pakruojo ligoninės kapeliono pareigų ir paskirtas  Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado, Maironių Švč. Mergelės Marijos, Žalpių Šv. Benedikto parapijų klebonu.
Kun. Arūnas Urbelis atleistas iš Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Baisogalos Švč. Trejybės parapijos klebonu.
Kun. Tomas Janavičius atleistas iš Baisogalos Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų, paliekant ankstesnes pareigas, ir paskirtas Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.
Kun. Edvardas Zeidotas atleistas iš Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebono pareigų ir paskirtas Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos altarista vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kun. Marius Dyglys atleistas iš postulatoriaus pareigų Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos byloje, paliekant ankstesnes pareigas.

Kun. Mindaugas Grigalius paskirtas postulatoriumi Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos byloje, paliekant ankstesnes pareigas.
Kun. Tomas Janavičius paskirtas vicepostulatoriumi Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos byloje, paliekant ankstesnes pareigas.

Šiaulių vyskupijos kurijos informacija