Birželio 2 d. 5.00 val. ryte

išvykstame į

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią

nuo Šiaulių katedros

Melsimės už jaunimą, šeimas, mūsų Lietuvos ateitį, kunigus ir pašaukimus į kunigystę

Daugiau informacijos:
841 42 84 78
861 65 91 91
 
Organizuoja:
Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos valdyba