Balandžio 25 d. popiežius Pranciškus paskelbė laišką, kuriuo pakvietė viso pasaulio tikinčiuosius į Rožinio maldą už žmoniją, šiandienos negandas pavedant Mergelei Marijai Ligonių Sveikatai. Į maldą jau visą mėnesį kviečia ir Šiluvos šventovės inicijuota

  maldos ir paramos akcija „Šviesos žemėlapis“.

Akcijos „Šviesos žemėlapis komandai šis Pranciškaus laiškas sukėlė daug džiaugsmo: „tai gražus ženklas, kad Šventoji Dvasia vieningai ir nuosekliai veikia Katalikų Bažnyčioje nuo Šiluvos iki Vatikano!“

Prie Rožinio popiežius pasiūlė dvi maldas. Vienoje iš jų ypač ryškus kreipinys į Ligonių Sveikatą: „Mes atiduodame save į tavo rankas, Ligonių Sveikata, kuri neprarasdama tikėjimo stovėjai prie kryžiaus ir kentėjai kartu su kenčiančiu Jėzumi.“

Visas popiežiaus Pranciškaus laiško tekstas lietuviškai >> 

ŠVIESOS ŽEMĖLAPIS – tai galimybė kiekvienam savo įsipareigojimu Rožinio maldai ir parama skleisti šviesą ir viltį šiuo nelengvu metu Lietuvai ir pasauliui:

Daugiau apie akciją vienybėje su popiežiaus kvietimu: https://kaunoarkivyskupija.lt