Padėkos už laisvę dienos išvakarėse, rugpjūčio 26-ąją, Šiaulių miesto šviesuoliai rinkosi ant Sukilėlių kalnelio, kur sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos narius bei skautų delegaciją iš Gudijos.
Mitinge kalbėta apie laisvę, apie tai, kaip ją svarbu saugoti, apie jai grasinančią liberalios moralės ideologiją. Šiaulių miesto mero patarėjas Audrys Narbutas žmogaus, šalies laisvę kildino iš šv. Mergelės Marijos laisvo sutikimo, kurio dėka „ir mes gavome teisę sekti Jėzumi“.
Sausio 13 d. įvykių dalyvis Alfonsasa Burzga laisvę siejo su laime: „esame laimingi, nes neturime milijonų, bet turime džiaugsmą širdy“.
Žmogiškųjų santykių svarbą pabrėžė Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazimieras Alminas.

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

Nuoširdžiai dėkota TFP delegacijos nariams, kiekvienais metais aplankantiems Lietuvą su Fatimoje pasirodžiusios Švč. Mergelės Marijos statula. Ši organizacija, anot A. Narbuto, primena mums prigimtines teises, kurios dėl sovietinės ideologijos ištrintos iš mūsų politikos ir visuomenės.
Seimo narys Stasys Tumėnas akcentavo TFP organizacijos puoselėjamų vertybių: tradicijos, šeimos, nuosavybės ryšį: jei yra šeima, joje iš kartos į kartą perduodamos vertybės. Vertybių tąsa svarbi buvo tarpukario nepriklausomos Lietuvos katalikiškoms organizacijoms, su viena jų – ateitininkais, seimo narys susiejo TFP pasaulietinę katalikišką organizaciją. Ateitininkų puoselėtų tradicijų perdavimas atsispindi jų vaikų veikloje, pavyzdžiui, žymaus ateitininko A. Damušio duktė G. Damušytė yra garsi Lietuvos ambasadorė. Nuosavybę S. Tumėnas siūlė suprasti  ne pragmatiškai, o siejo su teise ir pareigomis.
„Dėkui Viešpačiui, Lietuva laisva, – sakė už TFP organizacijos veiklą Lietuvoje atsakingas advokatas Renato Murta de Vasconsales, – tačiau negalime pamiršti, kad šiandien pasaulis yra didelėje moralinėje krizėje“. Advokatas paminėjo tik vieną – genderizmo ideologiją. Jei prieš ją nekovosime, vėl prarasime savo tapatybę. Tačiau moralinio ir ideologinio blogio fone turime būti drąsūs, nes Marija Fatimoje pažadėjo pagalbą.

 

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

Muzikiniais intarpais renginį puošė Šiaulių bičiulių choras, Šiaulių tremtinių choras, Šiaulių pučiamųjų orkestras.

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

17.30 vėliavomis bei švč. Mergelės Marijos statula nešina eisena Vilniaus gatve pajudėjo link Katedros.

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

18 val. Šiaulių katedroje šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Išryškinęs Evangelijos mintį, ganytojas ją susiejo su Laisvės dienos minėjimu bei besisvečiuojančios TFP organizacijos puoselėjamomis vertybėmis, taip pat šios organizacijos skelbiama Fatimos žinia. Fatimoje M. Marija priminė maldos, atgailos ir aukos būtinybę. Svarbu, kad kiekvieną vakarą šeimose skambėtų rožinio malda, kad šeimose būtų kuriama Namų bažnyčia. Vyskupas kvietė vienytis su TFP organizacija maldoje dėl šeimos vertybių, kurios šiandien neginamos. „Kokios bus šeimos, tokia bus ateities Lietuva“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po šv. Mišių dar susirinkta šventoriuje.

Sukilėlių kalnelyje 2017-08-26

Daugiau nuotraukų…