Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018Rugpjūčio 24 d. (ŠEŠTADIENĮ) 

16.00 val. LAISVĖS DIENOS minėjimas Sukilėlių kalnelyje su TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos nariais iš skirtingų pasaulio šalių. Renginio vedėjas – Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Dalyvaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje.

Rugpjūčio 25 d. (SEKMADIENĮ)

9.00 val. PADĖKOS UŽ LAISVĘ eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą.

12.00 val. Šv. Mišios Šiluvoje.

Rugpjūčio 31 d. (ŠEŠTADIENĮ)

17.30 val. vežamos gėlės ir žvakės į Sukilėlių kalnelį, prie savanorių kapų.

18.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje

19.00 val. Koncertas ir A. Kulikausko filmų peržiūra Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Renginio vedėja Monika Paraugytė.