Liepos 3 d. su gražiu 90 m. jubiliejumi pasveikintas Juozas Mocius – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vadas dimisijos kapitonas.

Iškilmingas renginys Šiaulių Pastoracinio centro salėje prasidėjo Prisikėlimo apygardos vyrų ansamblio „Vidurnaktį nežuvę“ daina, dainuojama ir paties Juozo Mociaus. Dainuojant apie tremtinius visi pagarbiai atsistojo. Ne vienas šluostėsi ašaras.

100_2546   100_2549

Renginiui vadovavo Šiaulių sausio 13-osios brolijos pirmininkas Kazimieras Alminas, trumpai pristatęs Mocių šeimą: brolis Stasys žuvo kovose, brolis Algirdas – kunigas, padėjęs išsaugoti Kryžių kalną. „Mūsų laisvė pasiekta dėka šitų žmonių“, – sakė Kazimieras Alminas.

100_2555

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis džiaugėsi pažinojęs šią šeimą. Pirmiausia susipažino su Algirdu Mociu, vėliau – ir su jo broliu Juozu. Nemažai kartu kalbėta, svarstyta, dalintasi mintimis. Jie – kaip ąžuolai Lietuvos sargyboj, – sakė vyskupas. Vadindamas jubiliatą karo vyru, išlikusiu tvirtu iki šių dienų, Jo Ekscelencija linkėjo ir toliau šviesti Lietuvos žmonėms pavyzdžiu.

100_2557

Renginio metu vieną po kito sekė muzikiniai sveikinimai, prisiminimai, linkėjimai. Jais įgarsintas ant sienos rodomas video montažas. Jautriai apie savo griežtą, bet gerą ir teisingą tėvą kalbėjo Lina Mociūtė: „Tėvelis man yra pats didžiausias pavyzdys. Žmogus iš didžiosios raidės“, – sakė jauna moteris. Jis – Lietuvos patriotas, taip pat mylintis tėvas, senelis, vyras. Lina Mociūtė pasidžiaugė, jog, senelio dėka, ir dukros auga patriotėmis. Kai tiek daug išvažiuoja į užsienį, jos džiaugiasi galėdamos gyventi tėvynėje.

 100_2571   100_2573

Šalia daug nuskambėjusių sveikinimo žodžių kaip ypatingas pristatytas daugybės tarptautinių konkursų laureatės Eglės Bartkevičiūtės muzikinis sveikinimas.

100_2598   100_2602

Daugiau nuotraukų…