Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šiandien mintimis apie šeimą dalinasi šiauliečiai Laisva ir Viktoras Jankauskai.

 

Untitled 1„Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. (1 Kor 13,7-8)

Mylėdami vienas kitą, prieš 28 metus 1985 metais lapkričio 16 dieną Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje prisiekėme Dievo ir Bažnyčios akivaizdoje būti ištikimi, gerbti ir mylėti vienas kitą. Mūsų santuokoje gražiausia Dievo dovana, tai trys vaikai, kurie yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Vyriausiai dukrai Simonai – 24 m., Brigitai – 21 m., Gediminui – 19 m.

Mūsų šeima remiasi bendražmogiškomis vertybėmis, kurias perdavė mūsų tėveliai. Šeimoje labai svarbu atvirumas, pasitikėjimas vienas kitu, pokalbiai, kiekvienos dienos aptarimas, kaip mes praleidome dieną Dievo akivaizdoje.

Jaučiamės dvasiškai stipresni bendrystėje su kitomis šeimomis šeimų būrelyje, kurį įkūrė Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Mūsų šeimai teikia dvasinės stiprybės ir ramybės dalyvavimas kiekvieną sekmadienį Šv. Mišių aukoje, Rožinio malda, nuolatinė adoracija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu yra mūsų šeimos pagrindas.

„Kristus tikrai yra Emanuelis, tai yra „Dievas su mumis“, nes jis kupinas malonės ir tiesos, dieną ir naktį yra tarp mūsų, Jis atnaujina dorovingumą, puoselėja dorybes, guodžia nuliūdusius, stiprina silpnuosius“ (pop. Paulius VI, Mysterium Fidei).

Šiaulių Vyskupijos šeimoms linkime, kad dažniau šeimose skambėtų žodis „mūsų“, o ne „mano“, nes šeimoje labai svarbu bendrystė, būti kartu ne tik džiaugsmo akimirkomis, bet ir liūdesio valandomis. Tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Siekti šventumo einant tobulybės keliu. Esame visi pašaukti į šventumą. „Nebijokite aukštų siekių, Dievo aukštumų, nebijokite, kad Dievas paprašys iš mūsų per daug, bet vadovaukimės jo žodžiu kasdienėje veikloje“ (pop. Benediktas XVI).

Untitled

 Sausio mėn. mintimis dalijosi šiauliečių Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima

Vasarį pristatėme Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės

Kovo mėn. apie meilę šeimoje kalbėjo Linas ir Daiva Šateikiai iš Meškuičių seniūnijos

Balandžio mėn. džiaugėmės radviliškiečių Virginijaus ir Rasos Plukų mintimis

Gegužę įkvepiančiomis mintimis dalinosi Zita ir Nerijus Kaminskai iš Joniškio

Birželį savo šeimą pristatė Vytautas ir Karolina Girdzijauskai iš Pakruojo