Prieš 100 metų mažame Fatimos miestelyje, Portugalijoje, trims piemenėliams pasirodė Švč. Mergelė Marija, kuri pakvietė žmones atgailauti ir melstis dėl taikos. Šio jubiliejaus proga Lietuvos vyskupai pakvietė lietuvius spalio 22 dieną vykti į Fatimą švęsti Lietuvos dieną, kuri yra sudėtinė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejaus iškilmių dalis.
Šioje piligrimystėje dalyvavo daugiau nei 700 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių (tame tarpe 8 Lietuvos vyskupai, 50 kunigų).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kun. Ginto Sakavičiaus nuotraukos…

 Kitos nuotraukos…

 

Daugiau apie Fatimos Jubiliejų http://www.fatima.pt/en