2019 m. Vasario 16-oji

Kovo 11 d. 11.00 val.

Šiaulių katedroje

šv. Mišios už Lietuvą.

Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.