Sekminių išvakarėse – gegužės 30-ąją – popiežius Pranciškus vadovaus bendrai Rožinio maldai prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo pandemijos vis dar slegiamai žmonijai. Tą pačią valandą kartu su popiežiumi bus meldžiamasi Lurde, Fatimoje, Gvadalupėje, Luchane ir kitose Marijos šventovėse Europoje, Amerikoje ir Afrikoje.
Šeštadienį 18.30 val.
Lietuvos vyskupai kviečia mūsų krašto žmones drauge su Šventuoju Tėvu melstis Rožinio malda sudedant prie Švč. Marijos kojų kenčiančios žmonijos vargus ir prašant, kad jos užtarimu pandemija būtų įveikta.
Vatikano naujienose pranešama, kad kartu su popiežiumi prie Vatikano sodų Lurdo grotos
melsis gydytojas ir slaugytoja, asmuo, pasveikęs nuo COVID-19, ir žmogus, kurio giminaitis
mirė, kapelionu ligoninėje tarnaujantis kunigas ir medicinos sesuo vienuolė, vaistininkas ir
žurnalistas, savanoriai ir jauna šeima, per pandemiją susilaukusi kūdikio.
Popiežiaus vadovaujama malda šeštadienio vakarą bus transliuojama į visą pasaulį.
Katalikai.lt informacija

untitled