Trečiadienį, Birželio 17 d.

Pastoracinio Centro Didžiojoje salėje

18: 30 val.

Prašome atsinešti Šventąjį Raštą

Kviečia Tėvai karmelitai