Scanned Document

Gimimas. Skrovenji koplyčia Paduvoje, Italija. Alinari-Giraudon nuotr.

Melstis kasdien gruodžio 16-24 dienomis

 

Švenčiausioji Jėzaus ir mūsų Motina, Tu anuomet ieškojai pastogės mažyčiam

dieviškajam Sūneliui. Tada Tu davei gražiausią kantrybės, ištikimybės ir didžiadvasiško apvaizdai atsidavimo pavyzdį.

Ir dabar Tu ieškai laisvos, tyros širdies, kurioje galėtų Jėzus pailsėti.

Maldaujame Tave, išpuošk mūsų širdis savuoju nuolankumu, skaistumu, vidine ramybe, dvasiniu džiaugsmu, dėkingumu ir meile, kad Jėzui būtų malonios. Taip paruošusi teikis, mieloji Motinėle, pati dieviškąjį Kūdikėlį paguldyti į vargingą mūsų širdies prakartėlę.

Ir mes su Bažnyčia kviečiame didžios meilės ir ilgesio kupina širdimi:

„Maranatha! – Ateik, Jėzau, ateik!“