250px-IgnacobaznyciaPirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose. 

Gegužės 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį,

Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Taikos Karalienei, melsime taikos mūsų šeimoms ir visam pasauliui, ypač Ukrainai, Sirijai ir Šventajai Žemei.

17.30               Gegužinės pamaldos
Galimybė Sutaikinimo sakramentui
18.00              Šv. Mišios
18.45               Švč. Sakramento adoracija. Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Užtarimo pamaldos.
Visi esate kviečiami dalyvauti!