thumbnailKetvirtadienį, gegužės 14 d.,  17:00 val. Šiaulių katedroje

Šv. Mišias,

jungdamasis su viso pasaulio įvairių tikybų žmonėmis malda,

aukos

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,

kad pasitrauktų pandemija.

               ———————————————————————————————————
Popiežius Pranciškus gegužės 14-ąją pakvietė tikinčiuosius į Dievą
Kūrėją ir visus žmones kaip brolius bei seseris įsitraukti į pasaulinį
humanitarinį vyksmą – į maldą, pasninką ir patarnavimą silpnesniems
artimo meilės darbais. Maldos už žmoniją dieną – gegužės 14-ąją – drauge
su įvairių religijų tikinčiaisiais malda kreiptis į Viešpatį ir prašyti,
kad Jis apsaugotų žmoniją, padėtų jai įveikti pandemiją, grąžintų
saugumą bei stabilumą, kurio dabar taip stokojame, Lietuvos žmones
kviečia ir mūsų šalies vyskupai: