Lapkričio 25 d. 12 val.

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje šv. Mišios.

Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Marijos legiono „Nuliūdusiųjų Paguoda“ prezidiumo

20 metų

ir

Šiaulių vyskupijos Marijos legiono „Nekaltai Pradėtosios“ kurijos

10 metų

SUKAKČIŲ MINĖJIMAI

K V I E Č I A M E !