Lapkričio 28 d. 17.00 val.

MEČISLOVO JUREVIČIAUS GYVENIMO IR NUOPELNŲ MINĖJIMAS

17.00 val. šv. Mišios Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje

18.00 val. Knygos „Kryžių sodininkas Mečislovas Jurevičius“ pristatymas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Dalyvaus J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, knygos autorė Birutė Žymantienė, Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazimieras Alminas.

KRYŽIŲ SODININKAS spaudai (2)_page-0001 (1)