ministrantu stovykla(1)

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras birželio 18-21 d. rengia stovyklą Šv. Mišių patarnautojams Pašvitinyje „Kilk nuo sofos su Popiežiumi Pranciškumi“.
Programoje: įvairūs seminarai, sporto žaidimai, aktyvus laisvalaikis, kūrybinės dirbtuvės, malda, liturginė praktika.
Dalyvių amžius: 12-18 metų.
Registracija pas parapijos kleboną iki birželio 14 d.
Informacija tel. 8 610 20218.
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija