2017 m. kovo 31 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Martyno Grašio režisuoto dokumentinio filmo „Misija Sibiras’16. 2 savaitės, trukusios 1 poliarinę dieną“ peržiūra.
Filme buvo atskleisti ekspedicijos „Misija Sibiras’16“ dalyvių išgyvenimai. Prieš filmą savo kelionės į Tomsko šiaurinę sritį (Rusija) įspūdžiais dalinosi ekspedicijos „Misija Sibiras’15“ dalyvis skautas vytis Donatas Barsys (Lietuvos skautija).
Po peržiūros susirinkusieji rašė trumpas recenzijas apie tai, kokius jausmus ir mintis sukėlė šis dokumentinis filmas. Džiugu, kad į filmo peržiūrą susirinko nemažas būrys šiauliečių.

17522780_1277420722346034_1284672521423561190_n

17626679_1277421009012672_9140114583272568691_n

17523265_1277420862346020_6200441124758085989_n

17629780_1277421002346006_6051084468241788320_n

Renginį organizavo: ŽSO Šv. Jurgio skautų draugovė
Renginio draugai: Šiaulių vyskupijos jaunimo centras

 

Filmas