Mas_zenklas (1)Kviečiame visus smalsius 7-12 klasių moksleivius dalyvauti Moksleivių ateitininkų Žiemos akademijoje „Laisvė ir tikėjimas“, vyksiančioje vasario 23-25d. Marijampolėje.

Mažosios akademijos metu turėsite išskirtinę progą klausytis įdomių ir gilių įžvalgų paskaitininkų, dalyvauti diskusijose, nepamirštamose vakaro programose, susirasti naujų bičiulių ir išgyventi bendrystę su Dievu, ieškoti atsakymų į dažnai kamuojančius klausimus: Ar būdamas tikintis esu laisvas? Gal tikėjimas mane riboja? Ar į bažnyčią vaikšto tik silpni, savimi nepasitikintis žmonės? Ar tikėjimas neprieštarauja mokslui? O gal turiu rinktis tik vieną iš jų?

Dalyvių skaičius ribotas.

Registracija iki vasario 19d. (arba iki kol bus laisvų vietų).

Prašome registruotis per Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą tel. 8 636 68760.

———-

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“

Besidominčius ateitininkų veikla Šiaulių krašte, prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorę Laurą Pasavodskytę, tel. nr. 8 636 68 760.

Aktualią informaciją jaunimui apie įvairius susitikimus, renginius ir kt. galite sekti Šiaulių vyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje: ŠVJC

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija