www.teofilius.lt

www.teofilius.lt

Rugsėjo 2 d. (pirmadienį)

9.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje už universiteto ir Valstybinės Šiaulių kolegijos bendruomenes.

10.30 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenės susitikimas su Šiaulių vyskupu.

11.30 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje už J. Janonio gimnazijos ir Šiaulių Juventos progimnazijos bendruomenes.