Liepos 21 dieną į paskutinę kelionę palydėtas monsinjoras Alfonsas Svarinskas – partizanas, triskart Gulago kalinys, kunigas, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės ir partizanų kapelionas, – taip mons. Alfonsą savo homilijoje „Mons. Alfonsas Svarinskas – kunigas legenda“ apibūdino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičiaus SJ mons. Alfonso Svarinsko laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje.

„Mons. A. Svarinskas visada buvo ir bus mums didvyriškos aukos ir tvirtumo pavyzdžiu. Tikiu, kad su laiku visa lietuvių tauta mokysis iš jo didvyriškai ginti tikėjimą, dorą ir teisingumą“, sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas Pamoksle prie mons. A. Svarinsko kapo.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ragina mons. Alfonso Svarinsko atminimą pagerbti apsisprendimu iki Naujų Metų nevartoti alkoholio

DSC_9536

DSC_9604

Daugiau Jono Ivaškevičiaus nuotraukų…