Tikėjimo ir šviesos bendruomenė

Tikėjimas ir Šviesa – tai susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su protine negalia, jų tėveliai ir atėjęs jaunimas.
 
Susitikimuose:
 
Švenčiama draugystė. Kai šalia draugai, kuriais pasitiki, džiaugsmui nėra ribų!
Meldžiamasi. Jėzus skelbia Gerąją naujieną silpniesiems. Atsiliepdami į Viešpaties kvietimą, giesmėmis garbiname Jį, dėkojame, prašome malonių, švenčiame Eucharistiją.
Dalijamasi. Pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja.
Ištikimybė. Tarp susitikimų nepamirštame vieni kitų: skambiname, svečiuojamės, keliaujame, stovyklaujame.
 
Šiauliuose įsikūrusi jauniausia „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė – Jėzaus draugai.
 
Jėzaus draugai renkasi kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį 11val. šv. Ignaco bažnyčioje (Vilniaus g. 247). Po šv. Mišių – pabendravimas ir agapė.

 
Vadovės – Dalia (tel. nr. 8 678 04380), s. Kristina (tel. nr. 8 646 92752).