Tikėjimo ir šviesos bendruomenė

Tikėjimas ir Šviesa – tai susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su protine negalia, jų tėveliai ir atėjęs jaunimas.

Susitikimuose:

Švenčiama draugystė. Kai šalia draugai, kuriais pasitiki, džiaugsmui nėra ribų!
Meldžiamasi. Jėzus skelbia Gerąją naujieną silpniesiems. Atsiliepdami į Viešpaties kvietimą, giesmėmis garbiname Jį, dėkojame, prašome malonių, švenčiame Eucharistiją.
Dalijamasi. Pasidalytas džiaugsmas didėja, o pasidalyta našta lengvėja.
Ištikimybė. Tarp susitikimų nepamirštame vieni kitų: skambiname, svečiuojamės, keliaujame, stovyklaujame.

Šiauliuose įsikūrusi jauniausia „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė – Jėzaus draugai.

Jėzaus draugai renkasi vieną kart į mėnesį Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre (Tilžės g. 186 Šiauliai)

15 val.  bendravimas, vaišės, po susitikimo, 18 val., šv. Mišios Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje 

 Dėl susitikimo datos teirautis: 
Koordinatorė – Rima Mockienė
Mob. 8 698 47473
El. p. rima.mockiene@gmail.com