Rugpjūčio 26 d. minėta tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena, apipinta renginių gausa. Daugumą jų sudarė sueigos, mitingai, eisenos.
Rugpjūčio 25 d. Šiauliuose sueiga tradiciškai vyko ant Sukilėlių kalnelio. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos atstovai iš įv. pasaulio šalių. Kaip kasmet, atsivežė ir Fatimos Dievo Motinos statulą, žvilgsnis į ją akivaizdžiau primena ir TFP organizacijos nešamą žinią – „prašykime Dievo Motinos užtarimo dėl didėjančios moralinės krizės, kad Lietuva išliktų krikščioniška“.

3

Po sueigos, iškilminga eisena, dalyviai ėjo iki Šiaulių katedros, kur 18 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias.
12

16

Marijos artuma, matyt, traukia žmones, kiekvienais metais susirinkusieji nenorėdavo skirstytis. Tad šiais metais vyskupas pakvietė į Pastoracinio centro salę, kur tikintieji galėjo ilgiau pabūti kartu, pašlovinti Dievą ir Jo Motiną Mariją giesmėmis, prisiminti ankstesnius susitikimus žiūrėdami dokumentinį filmą, pabendrauti.

27

Daugiau rugpjūčio 25 d. nuotraukų…

Rugpjūčio 26-ąją keltasi su aušra. Šiaulių ganytojas vyko į Kelmę, kur šalia bažnyčios stovinčio paminklo „Laisvei“ jau laukė Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius, Kelmės parapijos atstovai, TFP organizacijos nariai, Kelmės r. valdžios atstovai, seimo nariai, žiniasklaidos atstovai, Šv. Elzbietos katalikių moterų pirmininkės Janinos Klungevičienės suorganizauota grupė iš Šiaulių. Nors susirinkusiųjų buvo nemažas būrys, gerokai daugiau, nei ankstesniais metais, vyskupas priėjo prie kiekvieno, paspaudė ranką.

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

Iškilminga eisena į Kelmės centre esančią Atgimimo aikštę, kur vyko sąjūdžio mitingas.

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

Po trumpo mitingo Tytuvėnuose prieš bažnyčią, pajudėjo Padėkos už laisvę eisena į Šiluvą. Į eiseną įsijungė grupės iš Tytuvėnų, Kelmės, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, jaunieji šauliai iš Baisogalos.

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

Eisenai vadovavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis nepaleido iš rankos mikrofono. Giedotos giesmės, kalbėta Rožinio maldas, litanija, Gailestingumo vainikėlis.

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

Trumpos pertraukos metu piligrimai susibūrė apie ganytoją, kuris vietoj to, kad pailsėtų ar pavalgytų, giedojo animacines giesmes.

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

Prie Šiluvos bazilikos džiugiai, energingai su giesme atėjusius piligrimus sutiko Šiluvos klebonas vicedekanas Erastas Murauskas. 12 val. aukotos šv. Mišios.

Padėkos ir vilties eisena "Tytuvėnai-Šiluva" 2018

 Daugiau rugpjūčio 26 d. nuotraukų…

Leono Nekrašo nuotraukos…

 Dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiame pal. Teofiliaus užtarimo, kad mokėtume branginti laisvės dovaną ir gerbti kiekvieną žmogų.