Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

26Geg 2017

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).   Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 5 […]

28Geg 2017

Gegužės 28 d. 15 val. Agailių koplyčioje (Šakynos seniūnija) ŠEŠTINIŲ ATLAIDAI Apie šventę 2011 m. rašė dienraštis Šiaulių kraštas: skrastas.lt Apie koplyčią rašyta: etaplius.lt Šeštinių atlaiduose maloniai kviečia dalyvauti Šakynos klebonas kun. Jordanas Urbonas!

30Geg 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunuolius į Lietuvos jaunimo dienų pasiruošimo grupės susitikimus, kurie vyks antradieniais 15-17 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, adresu Tilžės 186, Šiauliai. Pirmasis susitikimas buvo kovo 14 d. Džiaugiamės atvykusiais. Negalėjusių ar nespėjusių lauksime kitą antradienį. Šiais metais Lietuvos jaunimo dienos vyks birželio 23 – 25 d. LJD 2017 tema yra […]

01Bir 2017

Birželio 1 d. Vaikų gynimo diena Piligriminis žygis į Kryžių kalną 11.00 val. piligriminio žygio pradžia prie Šiaulių katedros; 14.00 val. šv. Mišios Kryžių kalne   Daugiau 2016 m. piligriminio žygio nuotraukų…

02Bir 2017

Birželio 2 d. 5.00 val. ryte išvykstame į Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią nuo Šiaulių katedros Melsimės už jaunimą, šeimas, mūsų Lietuvos ateitį, kunigus ir pašaukimus į kunigystę Daugiau informacijos: 841 42 84 78 861 65 91 91   Organizuoja: Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos valdyba

08Bir 2017

Birželio 8 d. (ketvirtadienį) Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo iškilmė Kunigų šventėjimo diena      11.00 val. konferencija Šiaulių vyskupijos kurijos Didžioje salėje.       12.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje.

09Bir 2017

Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija  Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE 2017 m. birželio 9–30 d.   Meškuičių b.                        birželio 9 d. 8 val.     –     birželio 10 d. 8 val. Šiaulių Šv. Jurgio b.             birželio 10 d. […]

17Bir 2017

Birželio 17 d. (šeštadienį) Šiaulių vyskupijos 20 metų jubiliejus Padėkos šv. Mišios katedroje 11.00 val.  Po šv. Mišių – susitikimas Pastoracinio centro salėje. K v i e č i a m e !

25Rgp 2017

2017 m. Rugpjūčio 25 – 27 d. Karmelitų dvasingumo rekolekcijos. Šv. Kryžiaus Jonas ir Dievo bei žmogaus santykis. Šiluva, JONO PAULIAUS II NAMAI,  M. Jurgaičio g. 5 Mūsų ryšys su Dievu. Kliūtys mano santykyje su Dievu.  Kaip stiprinti santykį su Dievu. Mokymasis medituoti. Veda: T. dr. Jakub Walczak O. Carm Roma Studentams ir visiems, kurie […]

19Spa 2017

S p a l i o   19 – 22   d i e n o m i s Fatima (Portugalijoje) – viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.   Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti […]

Kronika

27Geg 2017

Šiaulių šv. apašt.  Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centro projektas ,,Vilties spindulys“ 2017 m. balandžio – spalio mėn. vykdo kursus tėvams ,,P o z i t y v i   t ė v y s t ė“ ir paskaitų ciklą „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad jie kalbėtų“, praktiniai užsiėmimai ir refleksija „Socialinių […]

26Geg 2017

Gegužės 26 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Linkuvoje teikė Sutvirtinimo sakramentą.         Daugiau nuotraukų…

25Geg 2017

Gegužės 25 d. 12.00 val. Senojoje Žagarės bažnyčioje Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas Minėjimo renginiai: Gegužės 24 d. (trečiadienį) 18 val. Justino Lingio filmo „Barbora Žagarietė“ pristatymas Žagarės kultūros centre. Gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 12 val. Šv. Mišios Senosios Žagarės bažnyčioje. Jas aukos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedos Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Žagarės […]

21Geg 2017

Vida URBONIENĖ Šešti metai Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“ startuoja respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“. Iš jų treti metai moterys šiame projekte dalyvauti suburia susivienijimą. Šiemet į susivienijimą susijungė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Joniškio savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Skaistgirio filialas, Reibinių kaimo bendruomenė ir Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“. Nuosekliai visus metus rengdamos įvairius renginius, bendradarbiaudamos […]

21Geg 2017

Gegužės 21 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kurtuvėnus, kur teikė Sutvirtinimo sakramentą. Kurtuvėnuose prie Šv. Jokūbui dedikuotos bažnyčios ganytoją pasitiko klebonas kun. Andrius Valčiukas su sutvirtinamųjų tėvais, broliais ir seserimis.   Daugiau nuotraukų…

20Geg 2017

Gegužės 20 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Bazilionų Šv. Bazilijaus didžiojo bažnyčioje, klebonas kun Tomas Ūksas. Daugiau nuotraukų…

19Geg 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras gegužės 19 d. 18 val. kviečia į jaunimo sambūrio „Pro Patria“ rengiamą diskusiją „Ar liksime istorijoje kaip išsivaikščiojusi tauta?“, vyksiančią Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, adresu Tilžės g. 186.  Diskusijoje dalyvauja Vilniaus Universiteto profesorius, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, filosofas Vytautas Radžvilas, politologas Dovilas Petkus ir filosofijos studentas, šiaulietis Rokas Gasparaitis. Lietuvoje pagrįstai […]

19Geg 2017

Gegužės 19 d. tikintieji Sutvirtinimo švente džiaugėsi Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, klebonas dek. Remigijus Čekavičius. Sutvirtinimo sakramentą teikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.   Daugiau nuotraukų…

19Geg 2017

Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė Šiauliuose sulaukė net 100 dalyvių. Estafetė organizuojama švenčiant Camino de Santiago paskelbimo pirmuoju Europos kultūriniu maršrutu 30 metų sukaktį. Žygeiviai kelią pradėjo prie Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios.  Jaunuosius piligrimus laimino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, linkėdamas laimingos kelionės ir, kad vienądien žygeiviai turėtų galimybę leistis į Santiago […]

18Geg 2017

Gegužės 18 dieną Kryžių kalnas sulaukė talkininkų dėmesio. Šiaulių PRC Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė – mokytojai ir mokiniai – atvyko tvarkyti unikalios maldos vietos. Prisijungė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnai bei Klaipėdos teritorinės muitinės Šiaulių skyriaus darbuotojai. Talkininkais džiaugėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Į darbus kibta po […]

16Geg 2017

Gegužės 16 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikti Sutvirtinimo sakramento vyko į Kairių parapiją. Prie Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios šventoriaus vartų ganytoją sutiko Kairių klebonas, teol. lic. Rimantas Pranskaitis. Parapijiečiai sudarė taką iki pat bažnyčios. Daugiau nuotraukų…

14Geg 2017

Gegužės 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Lietuvos katalikių moterų Šiaulių šv. Elzbietos skyriaus narės organizavo kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimą. Minėjimas prasidėjo Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Renginį vedė Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė. Daugiau nuotraukų…

13Geg 2017

Gegužės 13 d. (šeštadienį) Švč. M. Marijos apsireiškimo FATIMOJE 100 metų jubiliejaus paminėjimas ŠILUVOJE. 12 val. šv. Mišios aikštėje priešais Baziliką su Lietuvos vyskupais ir kunigais. Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Šiuo metu Popiežius Pranciškus šv. Mišias aukos Fatimoje. Kviečiame dalyvauti!

12Geg 2017

Penktadienį, gegužės 12 d., pietiniame Šiaulių mikrorajone skambant „Giesmių pynei Marijai“, Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre šurmuliavo vyskupijos tikybos mokytojai ir mokiniai. Vyko konkurso „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“ laureatų apdovanojimas. Konkursą 2016 m. rugsėjo – 2017 m. kovo mėn. organizavo Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės. Konkursas skirtas Šiaulių vyskupijos įsteigimo 20 m. […]

12Geg 2017

Gegužės 12 d. vyko dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“. Giesmės ir Marijos mylėtojai į vaikų ir jaunimo giesmių šventę „Giesmių pynė Marijai“ kviečiami kasmet gegužės mėn. nuo 2007 metų. Šventėje dalyvauja Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir […]