Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

16Bir 2018

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 05 d. […]

18Bir 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras birželio 18-21 d. rengia stovyklą Šv. Mišių patarnautojams Pašvitinyje „Kilk nuo sofos su Popiežiumi Pranciškumi“. Programoje: įvairūs seminarai, sporto žaidimai, aktyvus laisvalaikis, kūrybinės dirbtuvės, malda, liturginė praktika. Dalyvių amžius: 12-18 metų. Registracija pas parapijos kleboną iki birželio 14 d. Informacija tel. 8 610 20218. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

01Rgp 2018

Rengiantis Šventojo Tėvo Pranciškaus atvykimui ir minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiaulių vyskupijos bažnyčiose Adoracija vyks nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 31 d. Maloniai kviečiame dalyvauti! Adoratio — lot. k. garbinimas, žavėjimasis. Adoracijoje kaip jokioje kitoje maldoje iš tikro esame Dievo akivaizdoje. Tik tikėjimu galime priimti tokį neįmanomą […]

27Spa 2018

Spalio 27 d. (šeštadienį) Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ ATSINAUJINIMO DIENA

Kronika

17Bir 2018

Birželio 17 d., sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios Šv. Antano ir Šv. Aloyzo atlaidų proga Šiupylių kaimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Lazdijų parapijos klebonas kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS. Po Šv. Mišių choras „Atžalynas“ susirinkusiems dovanos koncertą. Choro vadovas Mindaugas Žalalis.

15Bir 2018

Marija – Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, laukiami visi žmonės, kuriems Švenčiausioji Mergelė Marija yra brangi. Mums Marija yra Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja. Mokytoja, kurią mes mylime, kuria mes pasitikime, kurios mes klausomės. Motina ir Mokytoja, kurios pavyzdžiu mes sekame. Kviečiame visus į Šiluvą atnaujinti savo […]

14Bir 2018

Birželio 14 d. Pakruojyje vyko Pakruojo dekanato jaunimo diena „Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus“ (Lk 3, 4). Rinktasi Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Susirinko visi Pakruojo dekanato kunigai, dalyvavo dekanas kun. Remigijus Čekavičius. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias ir vėliau dalyvavo jaunimo dienų programoje. Pakruojo sinagogoje jaunuoliams kalbėta tema „Pasiruošk susitikimui su […]

10Bir 2018

Birželio 10 d. Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje švęstas ypatingas jubiliejus – 500 metų nuo pirmosios Šiaulėnų parapinės bažnyčios pastatymo. Šiuo metu parapijai vadovauja Šiaulėnų klebonas kun. Jonas Bagdonas. Į iškilmes atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo sakramentą Šiaulėnų parapijos jaunuoliams. Po šv. Mišių, šventoriuje, džiaugsmu dalintasi agapėje. […]

09Bir 2018

Birželio 9 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą teikė dviems grupėms. Sutvirtinta 119 jaunuolių. Parapijos klebonas vicedek. mons. Vytautas Kadys. Daugiau nuotraukų…

08Bir 2018

Iš birželio 8 į 9 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko 35-oji Eucharistinės Adoracijos naktis padėkos intencija. Adoracija prasidėjo 20 val. 21 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…  

08Bir 2018

Birželio 8 d. 10 val. į Pastoracinio centro salę rinkosi Šiaulių vyskupijos kunigai. Kartu su Šiaulių vyskupu šventė pasaulinę kunigų šventėjimo dieną. Koferenciją kunigams vedė Panevėžio katedros kapitulos kanauninkas Raguvos parapijos administratorius Juozas JANULIS, kuris aptarnauja ir Traupio Šv. Onos parapiją. Prelegento tėviškė yra Šiaulių vyskupijos Stačiūnų parapija (Pakruojo r.), todel kanauninkas mielai sutiko pasidalinti […]

06Bir 2018

Birželio 6 d. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas teikė net du kartus. Pirmoji grupė rinkosi 16.00 val., antroji grupė – 18.00 val. Viso sutvirtinti 99 jaunuoliai. Parapijos klebonas – Radviliškio dekanas teol. lic. Tadas Rudys. Daugiau nuotraukų…  

05Bir 2018

Birželio 5 d. Šakynoje švęsta džiugi ir jauki šventė. Dvidešimt jaunuolių priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Parapijos klebonas kun. Stanislovas Žukauskis.   Daugiau nuotraukų…

04Bir 2018

Birželio 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Klovainių Švč. Trejybės bažnyčioje. Parapijos klebonas kun. Donatas Kryževičius.     Daugiau nuotraukų…

03Bir 2018

Birželio 3 d. Užventyje Devintinių procesija praturtinta dar vienu džiugiu ir reikšmingu įvykiu – šalia Kultūros centro parapijos klebonas kun. Aivaras Jurgilas pašventino  naują koplyčią.  

02Bir 2018

Birželio 2 d. popietę Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje sutvirtinti 44 jaunuoliai. Sutvirtinimo sakramentą teikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Parapijos klebonas kun. Rimantas Žaromskis. Daugiau nuotraukų…  

01Bir 2018

Birželio 1 d. vakarą Kelmės Bažnyčios artumoje esančiame jaunimo centre, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Kelmės dekanato kunigais, katechetais ir pasauliečiais, atsakingais už santuokos Sakramentui besiruošiančiųjų sielovadą. Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius pasidžiaugė parapijiečiais, kurie po truputėlį vis giliau įsijungia  į parapijos bendruomenę, junta jos poreikius ir mielai prisideda prie įvairių darbų. Kartu su […]

01Bir 2018

Birželio 1 d. Šiaulių šv. Elžbietos katalikių moterų draugija ir Šiaulių vyskupijos kurija organizavo maldos žygį, kurio metu melstasi už dar negimusių vaikų gyvybes, už kančią ir skriaudą patiriančius vaikus, už vaikus, kurių tėvai skiriasi ir tuos, kurie niekada nepatyrė savo tėvų meilės, neturi galimybės augti savo tėvų namuose.  Žygyje dalyvavo, už savo bendraamžius meldėsi vaikai, […]

31Geg 2018

Vida URBONIENĖ  Kasmet, paskutinįjį gegužės šeštadienį, Mergiūnų kaimo koplyčios link skuba žmonės. 1930-aisiais, pastatęs koplyčią, jos fundatorius Mergiūnų kaimo ūkininkas Ignacas Jurevičius ją perdavė Joniškio parapijos bažnyčiai su sąlyga, kad Šv. Izidoriaus atlaidai vyksią būtent čia, Mergiūnų kaimo koplyčioje. Tiesa, buvo vos ne penkiasdešimties metų pertrauka, kai koplyčia vietoj tikinčiųjų sulaukdavo grūdų ar ūkio inventoriaus […]