Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

24Rgs 2017

Šiaulių universiteto kapelionas ir studentai ateitininkai kviečia jaunimą drauge gilintis į Šv. Raštą. Kiekvieną sekmadienį 18 val. kviečiame į Šv. Mišias Šiaulių katedroje 19 val. Šv. Rašto skaitymo grupelė Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, adresu Tilžės 186, Šiauliai (įėjimas iš kiemo pusės). Skirta kiekvienam jaunam žmogui, norinčiam geriau pažinti Šv. Raštą. Daugiau informacijos tel. nr. 8 610 20 […]

25Rgs 2017

RUGSĖJO 25 d. 18.00 val. Šiaulių katedroje Iškilmingos Šiaulių universiteto jubiliejui skirtos šv. Mišios. Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Programoje choro „Grigališkojo choralo studija“ (vadovė D. Astrauskienė) atliekami kūriniai ir specialus Šiaulių universiteto pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas (vadovas A. Kavaliauskis)

29Rgs 2017

Rugsėjo 29 d. karių išlydėtuvės į Jungtinių Tautų vadovaujamą operaciją Malio Respublikoje. 13.30 val. Šv. Mišios Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje; 14.40 val. Iškilminga rikiuotė Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje 15.10 val. Vaišės renginio svečiams ir dalyviams Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre

01Spa 2017

Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė-2017 m. spalio 1 d. 12 val., Šeduvos bažnyčioje Šv. Mišias aukos apaštališkasis nuncijus J.E. arkivysk. P. L. Quintana, Šiaulių, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupai, kunigai. Mišias „Dievui ir Tėvynei“ (komp. V.Malinauskas) giedos: Baisogalos kultūros centro mišrus choras (vad. N.Bernadickienė) Rozalimo moterų choras „Gaudulė“ (vad. J.Skorupskienė) Šeduvos gimnazijos pučiamųjų […]

19Spa 2017

S p a l i o   19 – 22   d i e n o m i s Fatima (Portugalijoje) – viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.   Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti […]

Kronika

22Rgs 2017

16 metų ir vyresni jaunuoliai kviečiami į jaunimo vadovų kursus, kuriuos rengia Ateitininkų federacija. Tai trijų seminarų savaitgalių ir vienų rekolekcijų ciklas, skirtas pasiruošti tapti geru,  kompetetingu vadovu Ateitininkų rengiamose stovyklose,  seminaruose,  akademijose ir kituose renginiuose. Kviečiami prisijungti ir kitų organizacijų,  bendruomenių būsimi vaikų ir jaunimo vadovai. Dalyvio auka už visą mokymų ciklą: Ateitininkams ir […]

16Rgs 2017

Rugsėjo 16 d. iškilminga šventė sukvietė parapijiečius į Žeimelio Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Atvykusį Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį klebonas Vaidas Mikalčius sutiko prie šventoriaus vartų. Sutvirtinimo sakramentą vyskupas suteikė 16 tikinčiųjų. Daugiau nuotraukų…

16Rgs 2017

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).   Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 5 […]

13Rgs 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras  kviečia jaunuolius į susitikimus Trečiadieniais 19 val. studentų ateitininkų bei visų susidomėjusių ateitininkų veikla susitikimai Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, adresu Tilžės g. 186, Šiauliai. Trečiadieniais 17 val. Šiaulių vyskupijos jaunimo centre laukiami moksleiviai, norintys įsitraukti į ateitininkų veiklą, geriau pažinti organizacijos principus bei misiją. Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – […]

13Rgs 2017

Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija Organizuoja kelionę į ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDUS (ŠILINES)  Rugsėjo 10 D. (sekmadienį) Pagrindinė atlaidų diena. Malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius Pasaulyje Rugsėjo 13 d. (trečiadienį) Kunigų diena Išvažiuojame nuo Katedros 8.00 val. Tel. pasiteiravimui: 8 616 59191 arba 42 84 78 PROGRAMA MALONIAI LAUKIAME!

12Rgs 2017

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują ALFA      KURSĄ  Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę. Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių susitikimų (antradieniais), kurių metu vyks mokymai ir diskusijos […]

12Rgs 2017

  Brangūs Lietuvos tikintieji, Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių. Įžengiame į šiuos metus tokiu laiku, kai visame pasaulyje minimas Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje […]

10Rgs 2017

Rugsėjo 8-9-10 d. daugiau nei 400 piligrimų ėjo pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Žygis prasidėjo rugsėjo 8 d. – penktadienį – Kryžių kalne. Nuo 9.30 val. pradėjo rinktis ir registruotis piligrimai. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalne aukojo šv. Mišias. Giedojo Šiaulių „Sandaros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas […]

08Rgs 2017

Vida URBONIENĖ  Juodeikiai – atokus rajono kampelis, į kurį kiekvieną rugsėjo aštuntąją suvažiuoja gausus būrys žmonių nusilenkti Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Didžiajam. Juodeikių kaimo bendruomenė kartu su Šv. Jono Krikštytojo parapija, bei Žagarės kultūros centro darbuotojais tą dieną organizuoja renginius, kurie pasiekia paties išrankiausio klausytojo širdies tolimiausią kertelę.  Ūkanotą  penktadienio popietę Juodeikių kryžkelėje  ėmė būriuotis žmonės. […]

07Rgs 2017

Rugsėjo 7 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vykusiame nuolatinio kunigų formavimo susitikime VDU doc. dr. Artūras Lukaševičius skaitė paskaitą tema „Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos“. Lektorius pateikė gaires, kaip šias apeigas praktiškai pritaikyti visoje vyskupijoje nuo šių metų rugsėjo pabaigos.

03Rgs 2017

Rugsėjo 3 d. Radviliškio bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo tituliniai atlaidai, 420 m. nuo pirmosiosios bažnyčios pastatymo,  30 metų nuo bažnyčios atstatymo. 12.30 val.  šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po šv. Mišių – naujo koplytstulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje Vėliau – agapė prie Radviliškio kultūros centro

30Rgp 2017

Vyskupų Sinodo asamblėja „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyks 2018 metų spalio mėnesį. Popiežius Pranciškus ragina jaunimą dalyvauti pasiruošime sakydamas: „jaunimas yra mano širdyje, todėl svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš Bažnyčios ir kaip Bažnyčia gali tai atliepti.“ Sinodo metu Bažnyčia primins troškimą sutikti, lydėti bei rūpintis visais jaunuoliais. Tad kviečiame atsiliepti į šį Bažnyčios […]

28Rgp 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojai rugpjūčio mėnesį dalyvavo tryliktojoje Europos pastoracijos ir konsultavimo tarybos (angl. ECPCC – European Council for Pastoral Care and Counselling) rengiamoje konferencijoje, vykusioje Suomijoje, Jarvenpaa mieste, į kurią susirinko per 100 pastoracinės srities darbuotojų iš įvairių Europos šalių. Konferencijos tema – „Jaustis pajaustam, suprastam“ – iššūkiai pastoracijai ir konsultavimui. Rytais konferencijos […]