Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

24Sau 2018

Sausio 24 d. 11 val. Šiaulių vyskupijos kurijos didžiojoje salėje vyks permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas Svečiuose – „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės vadovai Antanas ir Rūta Šalaševičiai kalbės apie Atsinaujinimo dienų organizavimą bei pakvies į Atsinaujinimo dienas Kaune sausio 28 d.

25Sau 2018

     Eucharistinėje adoracijoje kiekvienas galime ateiti į asmeninį susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje. Galime Jėzui išsakyti savus rūpesčius, sunkumus bei tikėtis, kad gyvasis Viešpats savo gydančia malone prisilies prie mūsų žaizdų ir suteiks naujo dvasinio bei fizinio gyvybingumo. Galime padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime.     Ateikime visi, kurie ieškome tiesos […]

29Sau 2018

Sausio 29 d. 16.00 val. Pastoracinio centro salėje. Vytauto Didžiojo universiteto dr. Bronė Gudaitytė „Dvasinė ekologija“ Kovo 12 d. 16.00 val. Lietuvos genocido muziejaus Istorinio skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė „Represuoti dvasininkai 1940-1990 m.“ Vasario mėn. Karinių oro pajėgų kapelionas mjr. dr. Virginijus Veilentas  „Dvasingumo sklaida karinėse oro pajėgose“    

31Sau 2018

Kviečiame studentus ir studentiško amžiaus jaunimą dalyvauti Studentų ateitininkų žiemos akademijoje, kuri šiais metais vyks vasario 9-11d. Marijampolėje. IŠEIVIJOS INDĖLIS Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ – tokia studentų ateitininkų žiemos akademijos 2018 tema. Šių metų žiemos akademija – puiki proga labiau pažinti išeivijos veiklą ir darbus nepriklausomos Lietuvos kūrimuisi. Registracija iki sausio 31 d.: https://goo.gl/forms/iP4qMSZ2Wuumlqvf1 Dalyvio auka […]

02Vas 2018

Vasario 2 d. (penktadienį) Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta „Hypapante“, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną šventinamos žvakės. Kviečiame melstis kartu su vyskupu Šiaulių katedroje 18.00 val.

08Vas 2018

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių: Vasario 8d., ketvirtadienį – Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Kovo 8d., ketvirtadienį – Šiaulių Šv. Jurgio b. Balandžio 8d., sekmadienį – Atvelykis. Gailestingumo šventė. Gegužės 8d., antradienį – Kelmės Švč. Mergelės Marijos […]

10Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras vasario 10 d. 14 val. kviečia 14-29 metų jaunuolius į susitikimą – išvyką “Pralaužk ledus”. Programoje: filmas – diskusija, konferencija “Kas užšaldo santykius?” (kun. Arūnas Jankauskis), išvyka į Jelgavos ledo skulptūrų festivalį (Latvija). Veiklos nuo 14val. vyks Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, vėliau – išvyka į Jelgavą, grįžimas – apie 23.30 val. […]

11Vas 2018

Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena Šv. Mišios šia proga bus aukojamos: Vasario 9 d. (penktadienį) 12.00 val. Moters ir vaiko klinikos (Architektų g. 77) koplyčioje. Vasario 12 d. (pirmadienį) 12.00 val. Respublikinės Šiaulių  ligoninės didžiojoje konferencijų salėje (Chirurgijos korpuse, V. Kudirkos g. 99C). ————————————————————————————————————— Ligoninės kapelionas apie krikščionio pareigą krikščioniui Apie ligonio patepimo sakramentą […]

14Vas 2018

Vasario 14 d. (pelenų trečiadienį) Šiaulių vyskupijos Marijos legionas organizuoja GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENĄ Šiluvoje, Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose.   PROGRAMA 10.00 – Įvadinė konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. 12.00 – Šv. Mišios Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplyčioje. Aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 13.00 – Pietūs. 14.00 – II konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. […]

14Vas 2018

Vasario 14 d. (trečiadienį) Pelenų diena. Šią dieną perteikiamas pranašo Joelio kvietimas Dievo tautai susirinkti, atgailauti ir iš visos širdies atsiversti bei šv. Pauliaus maldavimas „Kristaus vardu“: „Susitaikinkite su Dievu“, nes „dabar palankus metas“. Evangelijoje Jėzus moko, kaip nusiteikus dera duoti išmaldą, melstis ir pasninkauti. Svarbiausia šios dienos apeiga – pelenų barstymas, simbolizuojantis gavėnios kaip […]

18Vas 2018

Vasario 18 d. I gavėnios sekmadienis. Gavėnios atgailos tikslas – atitaisyti savyje tai, kas graso įtraukti į nuodėmę, ir skatinti tai, kas veda į gera. Pagal naujausius Lietuvos vyskupų patarimus galima susilaikyti nuo prabangaus maisto arba atsisakyti nesaikingo pomėgio ar net priklausomybę sukeliančių produktų: saldumynų, kavos, alkoholinių gėrimų, tabako ir pan. Tačiau apskritai gavėnia yra […]

20Vas 2018

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują                  A L F A    K U R S Ą  Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę.   Alfa kursas – tai 11 kas […]

Kronika

21Sau 2018

Sausio 18–25 dienomis Maldų už krikščionių vienybę savaitė „Tavo dešinė, Viešpatie, galinga“ (Iš 15,6) Ekumeninės pamaldos Šiaulių vyskupijoje šiais metais vyks sausio 21 d. 11 val. Šiaulių miesto Laisvųjų krikščionių bažnyčioje. Adresas: Žeimių g. 7, Ginkūnai, Šiaulių r. Šiemet už vienybę besimeldžiantys krikščionys apmąstys iš Egipto vergijos išvaduotos Izraelio tautos džiaugsmą, apie kurį kalbama šiemetiniams […]

19Sau 2018

Ateitininkų kuopų pirmininkus arba norinčiais jais tapti ir aktyvius kuopų narius bei norinčius prisijungti prie ateitininkų veiklos asmenis kviečiame registruotis į kuopų pirmininkų kursus, vyksiančius sausio 26-27 dienomis Vilniuje. Kursuose dalyvauti gali iki 20 žmonių, tad prašome suskubti registruotis iki sausio 19d., paspaudus žemiau esančią nuorodą: https://docs.google.com/forms/d/1WlApB38WRh8ZVAfNI97KsZteyogwFZlUcw2JlY3OwLA/viewform?edit_requested=true Drąsus, pareigingas, punktualus, visa matantis… Tai savybės, kurios […]

13Sau 2018

Sausio 13 d. Katalikių moterų Šiaulių Šv. Elzbietos draugija organizavo Dievo Tarno, kankinio, kunigo Pranciškaus Budrio minėjimą. Renginys prasidėjo Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje. Šv. Elzbietos draugijos vadovė Janina Klungevičienė pristatė svečius: renginio globėją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Meškuičių kleboną kun. Vytautą Ripinskį bei meninę dalį parengusius atlikėjus. Dainavo katalikių moterų Šv. Elzbietos ansamblis, kuriam […]

13Sau 2018

Vida URBONIENĖ Sausio tryliktosios pavakarę Skaistgiryje ant Uolyno kalno beržyne pražydo keturiolikos neužmirštuolių takas vedantis prie netrukus liepsnosiančio laužo. Prie akmeninio aukuro kuriame užsiliepsnojo laužas buvo uždegtos žvakelės žuvusiems Laisvės gynėjams. Kiekvienam atėjusiam kartu paminėti Laisvės gynėjų dieną į atlapą buvo įsegti neužmirštuolių žiedai. Prie laužo prisiminimais dalijosi seniūnė Virginija Kaikarienė, kirnaitietis Gediminas Andrašiūnas. Danutė […]

07Sau 2018

Kalėdų laikotarpis Šiaulių vyskupijoje baigtas iškilminga ir džiugia švente šeimoms, atvykusioms iš įvairių Lietuvos kampelių kartu bendrystėje ir maldoje švęsti Trijų karalių šventę. Sausio 7 d. šeimas iš visos Lietuvos į Šiaulius sukvietė tradicinė, septynioliktoji, Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė. Minint Trakų Dievo Motinos metus, šventė skirta Marijos garbei ir pavadinta „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ […]

05Sau 2018

Sausio 5 d. Šiaulių vyskupijos kurijoje lankėsi, su vyskupu bendravo Šiaulių jėzuitų mokyklos pradinukai. Vyskupas pasitikti 1-4 klasių mokinukų išėjo į kurijos laukiamąjį. Nusivilkę striukes, mažieji susibūrė vyskupo kabinete, sustojo į ratelį. Už durų pasilikę trys berniukai greitai apsivilko kostiumus, užsidėjo karūnas, paėmė dovanas, mokytoja padėjo uždegti žibintą. Įėję į kabinetą trys karaliai įteikė vyskupui […]

31Gru 2017

Po Padėkos Šv. Mišių Šiaulių katedroje renginio dalyviai rinkosi Pastoraciniame centre, kur vakaro programa buvo pradėta studentų ateitininkų surengta užduotimi „Pabėgimo kambarys“. Pasiskirstę į grupeles ir pasitelkę komandinio bendradarbiavimo įgūdžius bei logines žinias, dalyviai keliose erdvėse sprendė įvairius galvosūkius. Vakaro metu dalyviai taip pat įsivertino praėjusius metus bei apgalvojo naujųjų metų siekius, žaidė stalo, sporto […]

28Gru 2017

8-12 klasių moksleiviai bei pirmakursiai studentai, trokštantys pajausti bendrystę, tikėjimo džiaugsmą, kūrybos grožį bei sužinoti, kokia yra pašaukimo prasmė jaunam žmogui, kviečiami dalyvauti Moksleivių ateitininkų žiemos akademijoje „Pašaukimas. Įrašyta širdyje“, vyksiančioje  gruodžio 28 – sausio 1 d. Žemaitijos sostinėje – Telšiuose. Norėdami dalyvauti akademijoje moksleiviai turi atlikti užduotį – parašyti laišką.  Laiško pavyzdys – popiežiaus […]

28Gru 2017

Gruodžio 28 d. 10 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiaulių tardymo izoliatoriaus koplyčioje aukojo šv. Mišias. Koncelebravo: generalvikaras kun. Saulius Matulis, Šiaulių tardymo izoliatoriaus kapelionas kun. Vidas Bernardas Sajeta.    

26Gru 2017

Gruodžio 26 d. Šiaulių katedroje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis suteikė diakono šventimus Raimundui Šnapščiui.               Daugiau nuotraukų…

25Gru 2017

Norėti to, ko nori Dievas!  Brangūs broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, mieli geros valios žmonės! Švenčiame Kalėdas, Kristaus, gyvenimo davėjo, gimimo iškilmę. Šv. Teresė Avilietė rašė: „Norėjau gyventi, bet neturėjau to, kas suteiktų man gyvenimą…“– „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10b),- sako Kristus. Šiandien matome besiblaškančius, nesuvokiančius gyvenimo […]

24Gru 2017

Visų lūpose jau greitai skambės sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį… (www.bernardinai.lt) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Šv. Mišių tvarka:

24Gru 2017

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia 2017-12-24, 11 val. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia 12 24 9 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra 2017-12-23, 17 val. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia 2017-12-23, 18 val. Stačiūnų Šv. Lauryno bažnyčia (Pakruojo r.) 2017-12-24, 10 val. Kurtuvėnų Šv. Jokūbo 12 24 12 val.

22Gru 2017

Š. m. gruodžio 22 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza noriai prisijungė prie Šiaulių užkardos vado Sauliaus Baltakio iniciatyva jau tradicija tapusio renginio – organizuotų Kūčių pusryčių Šiaulių užkardoje. Juose dalyvavo ne tik Šiaulių užkardos pareigūnai ir darbuotojai, bet ir Klaipėdos teritorinės muitinės bei Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Judėjimo […]

20Gru 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras gruodžio 20 d. kviečia ateitininkus, jų bičiulius ir moksleivius bei studentus, besidominčius ateitininkų veikla, prasmingam vakarui ir bendrystės džiaugsmui kartu. 18.00 Šv. Mišios Šiaulių katedroje 18.40 Adventinis vakaras Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, adresu Tilžės g. 186 ———– Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios […]

20Gru 2017

Grudžio 20 d., Betliejaus taikos ugnis (BTU) pasiekė Šiaulius. BTU – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Ji buvo pradėta radijo ir televizijos transliuotojo ORF iniciatyva 1986 m. Austrijoje, Linco mieste. Idėja kilo socialinės paramos akcijos „Šviesa tamsoje“ metu. Lietuvos skautijos Šiaulių krašto tunto ir Žemaitijos skautų Šv. Jurgio draugovės skautai, bei Šiaulių vyskupijos […]

20Gru 2017

Gruodžio 20 d. 10 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija, lankėsi kamerose, sveikino su artėjančia Kristaus gimimo švente, pristatė 2018 m. kalendorių „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai“.   Tardymo izoliatoriaus kamerose, ypač šiuo prieššventiniu laikotarpiu, labai slogios nuotaikos, nes čia esantys vyrai ir moterys nepažįsta Kristaus. Dauguma nekrikštyti, nėję I […]

19Gru 2017

Gruodžio 19 d. popietę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo mokslo leidinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ pristatyme. Renginys vyko Šiaulių universieto bibliotekoje. Leidinys skirtas mokslininkams, religijotyrininkams, teologams, studentams. Leidinį pristatė dr. Aldona Vasiliauskienė.