Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

12Rgs 2017

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują ALFA      KURSĄ  Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę. Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių susitikimų (antradieniais), kurių metu vyks mokymai ir diskusijos […]

12Rgs 2017

  Brangūs Lietuvos tikintieji, Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių. Įžengiame į šiuos metus tokiu laiku, kai visame pasaulyje minimas Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje […]

10Rgs 2017

Rugsėjo 8-9-10 d. daugiau nei 400 piligrimų ėjo pėsčiomis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Žygis prasidėjo rugsėjo 8 d. – penktadienį – Kryžių kalne. Nuo 9.30 val. pradėjo rinktis ir registruotis piligrimai. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalne aukojo šv. Mišias. Giedojo Šiaulių „Sandaros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas […]

08Rgs 2017

Vida URBONIENĖ  Juodeikiai – atokus rajono kampelis, į kurį kiekvieną rugsėjo aštuntąją suvažiuoja gausus būrys žmonių nusilenkti Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Didžiajam. Juodeikių kaimo bendruomenė kartu su Šv. Jono Krikštytojo parapija, bei Žagarės kultūros centro darbuotojais tą dieną organizuoja renginius, kurie pasiekia paties išrankiausio klausytojo širdies tolimiausią kertelę.  Ūkanotą  penktadienio popietę Juodeikių kryžkelėje  ėmė būriuotis žmonės. […]

07Rgs 2017

Rugsėjo 7 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vykusiame nuolatinio kunigų formavimo susitikime VDU doc. dr. Artūras Lukaševičius skaitė paskaitą tema „Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos“. Lektorius pateikė gaires, kaip šias apeigas praktiškai pritaikyti visoje vyskupijoje nuo šių metų rugsėjo pabaigos.

03Rgs 2017

Rugsėjo 3 d. Radviliškio bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo tituliniai atlaidai, 420 m. nuo pirmosiosios bažnyčios pastatymo,  30 metų nuo bažnyčios atstatymo. 12.30 val.  šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po šv. Mišių – naujo koplytstulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje Vėliau – agapė prie Radviliškio kultūros centro

30Rgp 2017

Vyskupų Sinodo asamblėja „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyks 2018 metų spalio mėnesį. Popiežius Pranciškus ragina jaunimą dalyvauti pasiruošime sakydamas: „jaunimas yra mano širdyje, todėl svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš Bažnyčios ir kaip Bažnyčia gali tai atliepti.“ Sinodo metu Bažnyčia primins troškimą sutikti, lydėti bei rūpintis visais jaunuoliais. Tad kviečiame atsiliepti į šį Bažnyčios […]

28Rgp 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojai rugpjūčio mėnesį dalyvavo tryliktojoje Europos pastoracijos ir konsultavimo tarybos (angl. ECPCC – European Council for Pastoral Care and Counselling) rengiamoje konferencijoje, vykusioje Suomijoje, Jarvenpaa mieste, į kurią susirinko per 100 pastoracinės srities darbuotojų iš įvairių Europos šalių. Konferencijos tema – „Jaustis pajaustam, suprastam“ – iššūkiai pastoracijai ir konsultavimui. Rytais konferencijos […]

27Rgp 2017

Rugpjūčio 27 d. minėta Padėkos už laisvę diena, eitas Padėkos už laisvę piligriminis žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriam vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pirmasis mitingas Padėkos už laisvę dieną – rugpjūčio 27-tą, prasidėjo ankstų rytą Kelmėje. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius, parapijiečiai, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) ir Baltarusijos skautų […]

26Rgp 2017

Padėkos už laisvę dienos išvakarėse, rugpjūčio 26-ąją, Šiaulių miesto šviesuoliai rinkosi ant Sukilėlių kalnelio, kur sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, tarptautinės TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) organizacijos narius bei skautų delegaciją iš Gudijos. Mitinge kalbėta apie laisvę, apie tai, kaip ją svarbu saugoti, apie jai grasinančią liberalios moralės ideologiją. Šiaulių miesto mero patarėjas Audrys Narbutas žmogaus, […]

25Rgp 2017

Š.m. rugpjūčio 25 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų pradžios susirinkimas. Jį pradėjome Šv. Mišiomis Šiaulių katedroje. Kapelionas  kun. teol. lic. Tadas Rudys linkėjo, kad virš visų programų, mokymo priemonių ir taisyklių aukščiau būtų meilė. Šia mintimi vedami susirinkome Pastoraciniame centre ir tęsėme  pradžios susirinkimą. Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė pakomentavo 2017-2018 m.m. temą „Taisykite Viešpačiui kelią. […]

25Rgp 2017

2017 m. Rugpjūčio 25 – 27 d. Karmelitų dvasingumo rekolekcijos. Šv. Kryžiaus Jonas ir Dievo bei žmogaus santykis. Šiluva, JONO PAULIAUS II NAMAI,  M. Jurgaičio g. 5 Mūsų ryšys su Dievu. Kliūtys mano santykyje su Dievu.  Kaip stiprinti santykį su Dievu. Mokymasis medituoti. Veda: T. dr. Jakub Walczak O. Carm Roma Studentams ir visiems, kurie […]

20Rgp 2017

Rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dievo Sūnus“ Šiauliai  2017 m. rugpjūčio 20-27 d. Rekolekcijose „Dievo Sūnus“ ypač didelis dėmesys skiriamas pažinti Jėzaus asmeniui. Tai daroma apmąstant jo gyvenimo slėpinius. Žvelgdami į Dievo Sūnų, rekolekcijų dalyviai turi galimybę atpažinti savo troškimus, elgesio motyvus bei kelius į autentišką Dievo vaiko gyvenimą. Rekolekcijos vyks netoli Kryžių kalno (Angelų sodyboje, […]

20Rgp 2017

Rugpjūčio 20 (sekmadienį) Šaukoto bažnyčioje š v .   R o k o   a t l a i d a i 13 val. iškilmingas šv. Mišias su procesija aukos kunigas svečias Kęstutis Švabinskas, Pociūnėlių ir Palonų klebonas. Po šv. Mišių – renginiai Šaukoto kultūros namuose: 14 val. 30 min. – šventinis minėjimas, gražiai tvarkomų sodybų šeimininkų […]