Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

28Bal 2019

Balandžio 28 d., sekmadienį,  11.00 val. katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių vaikai rinkosi pėsčiųjų bulvare prie Kaštonų alėjos, kur vyko Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“.  Renginio pradžioje susirinkusius pasveikino su Šv. Velykomis ir vaikų atsineštus margučius palaimino Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Renginio vedėjai „Trys draugai“ kvietė visus švęsti Atvelykį: suptis sūpuoklėmis, […]

28Bal 2019

Rita Guobienė Šiltą šeštadienio popietę nemažas būrelis tikinčiųjų sugūžėjo į Tytuvėnų bažnyčią. „Bus konferencija, apie ką, o kas tai?“ – smalsavo ne vienas parapijietis. „Dievo gailestingumo“ grupės vadovas brolis Pijus ėmėsi iniciatyvos organizuoti konferenciją, nes jau 10 metų Tytuvėnų bažnyčioje veikia Dievo gailestingumo būrelis. Būrelio vadovė, dabar garbės pirmininkė, Rozalija Rimkutė – ses. Bernadeta. Antrasis Velykų […]

28Bal 2019

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

26Bal 2019

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš balandžio 26-osios į balandžio 27 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje                                         […]

21Bal 2019

PAŽINKIME MEILĘ! Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien džiugiai ir pakiliai švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Tai mirties nugalėtojo ir tikrosios meilės pergalė. Šventasis evangelistas Jonas ją patvirtina sakydamas: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8); „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ […]

18Bal 2019

Balandžio 18 d. 18 val. tikintieji rinkosi į Paskutinės Vakarienės Šv. Mišias, kurių metu minimas Švč. Sakramento įsteigimas. Daugiau nuotraukų…

18Bal 2019

 Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais. Pamokslą sakė Šiaulių dekanas, Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. Šv. Mišių metu pašventinta Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai. Šiaulių vyskupas Eugenijus […]

10Bal 2019

Šiaulių universiteto kapelionas balandžio 10 d. 17 val. ŠU bibliotekoje (Vytauto g. 84) kviečia jaunimą į Popiežiaus Pranciškaus laiško jaunimui „Christus vivit“ pristatymą: aptarimas, diskusija, susipažinimas.    Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija. 

07Bal 2019

Praėjusį savaitgalį, balandžio 5-7 d., moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos dalyvavo Kaišiadoryse vykusiame Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalyje „Kiek nedegu, tiek negyvenu“. Dalyviai klausėsi pranešimų įvairiomis temomis („Idėja – šventumas. Misija – neįmanoma?“, „Degti kaip laužas ar degti kaip raketa?“, „Ateitininkų ir skautų istorijos sąsajos“ ir kt.), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, talentų vakare, drauge šventė šv. Mišias, […]

06Bal 2019

Gavėnios rekolekcijas Šiaulių vyskupijos generalvikaras, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas, soc. m. dr. Saulius Matulis organizavo balandžio 6, 7 d. Rekolekcijas vedė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) – kun., bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.             Balandžio 6 d. po 17.00 val. Šv. […]

04Bal 2019

Lietuvos jaunimo dienos 2020-ųjų birželio 26-28 d. vyks Šiauliuose. Devintą kartą rengiamų Lietuvos jaunimo dienų tema – „Aš esu (Iš 3,14). O kur tu?“. Jau dabar vyskupijų jaunimo centrai drauge su Lietuvos jaunimo pastoracijos centru pradėjo pasiruošimo darbus. Tu taip pat gali tapti Lietuvos jaunimo dienų bendradarbiu – kviečiame dalyvauti renginio giesmės ir logotipo konkursuose. […]