Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

26Lap 2017

Lapkričio 26 d. Šiaulių vyskupijoje Kristaus Karaliaus iškilmės sulaukė nuoširdaus tikinčiųjų dėmesio. Jau prieš dvi savaites šiauliečiai buvo pradžiuginti žinia, kad atvyks pal. arkiv. Teofiliaus Matulionio relikvija. Lapkričio 26 d. 10.50 val. prie katedros privažiavo mašina, kurios jau laukė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6 – osios rinktinės savanoriai. Sarkofago formos relikvijoriaus svorį išbandė […]

25Lap 2017

Lapkričio 25 d. 12 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje prasidėjo reikšmingas minėjimas. Radviliškio  parapijos Marijos legiono „Nuliūdusiųjų Paguoda“ prezidiumas šventė 20 metų, o Šiaulių vyskupijos Marijos legiono „Nekaltai Pradėtosios“ kurija – 10 metų sukaktis. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Šv. Mišių Radviliškio kultūros centre surengtos vaišės, – tai Radviliškio mero […]

24Lap 2017

MIELI SUŽADĖTINIŲ RENGĖJAI   Tęsiame Sužadėtinių programos mokymų ciklą. Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks: Spalio 27 dieną 17 val.  – 3-ioji tema „Keistis kartu“ Lapkričio 24 dieną 17 val. – 4-oji tema „Atleisti ir švęsti“ Mokymai vyks Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Tilžės g. 186, Šiauliai Į mokymus kviečiami ne tik jau savanoriaujantys Šeimos centre, […]

19Lap 2017

Brangūs broliai ir seserys, šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi […]

18Lap 2017

Lapkričio 18 d. šiauliečiai vyko į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus.  11.00 val. šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.       Daugiau Leono Nekrašo nuotraukų…

17Lap 2017

   Lapkričio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko LPKTS, LPKTB Šiaulių skyrių Šeštoji mokslinė – praktinė konferencija: „Pastebėkime ir gerbkime žmonių gerus ir reikalingus mūsų Tėvynei darbus“.    Sveikinimo žodį tarė renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pranešimus skaitė VDU profesorius Liudas Mažylis bei Seimo narys Dr. Arvydas Anušauskas. Taip pat kalbėjo Aurelija Savickienė, […]

17Lap 2017

5-12 kl. moksleiviai, ateitininkai ir besidomintys ateitininkų veikla,  kviečiami dalyvauti Aušros Vartų savaitgalyje Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje lapkričio 17-19 d. Savaitgalio tema – „Meilė prasideda namuose“. Dalyvio auka davusiam ateitininko įžodį – 6 € , nedavusiam – 8 €, tačiau tai neturėtų būti kliūtis dalyvauti renginyje. Prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą, tel. 8 636 68 760. […]

14Lap 2017

Lapkričio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su gausiu būriu piligrimų vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Šiauliams dovanojo dvi palaimintojo relikvijas: vieną – Katedrai, antrąją – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai. Šių bažnyčių klebonai, teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus ir teol. lic. Saulius […]

12Lap 2017

Vida URBONIENĖ Lapkritis – darganotas mėnuo. Anksti vakarais sutemsta, rytais vėlai švinta. Skaistgiriečiai tik prasidėjus respublikiniam projektui „Eismo saugumas bendruomenėse“ pateikė paraišką jame dalyvauti ir sėkmingai dalyvauja kasmet. Šiemet į susivienijimą susijungė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija,VŠĮ Joniškio savivaldybės J. Avyžiaus bibliotekos Skaistgirio filialas, Reibinių kaimo bendruomenė ir Skaistgirio moterų draugija „Versmė“. Du mėnesius Skaistgirio bibliotekoje […]

11Lap 2017

Lapkričio 11 d. Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras organizavo išvyką į Naujojoje Akmenėje net trijose erdvėse vykusį 16-tąjį šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos“, kuriame pasirodė 30 įvairių grupių ir atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio.  Išvykos pradžioje aplankėme Žagarės regioninį parką ir senojoje bažnyčioje paprašėme Barboros Žagarietės užtarimo. 2002 metais Plungėje pirmąkart suorganizuotas festivalis uždegė šiuolaikinės krikščioniškos […]

01Lap 2017

Lapkričio 1 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Užventį (Kelmės r.), kur pašventino atnaujintą kapinių koplyčią.   Nedidelė, medinė koplyčia Užvenčio kapinėse buvo pastatyta 1839 m. Atnaujinimo darbams Užvenčio klebonui Aivarui Jurgilui pavyko suburti vietos gyventojus, ūkininkus, verslininkus. Prisidėjo Kelmės savivaldybė. Į atnaujintos koplyčios šventinimo iškilmes susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių. Dėkodamas prisidėjusiems prie koplyčios remonto […]

30Spa 2017

Programoje: – savęs ir kito pažinimas – mano gebėjimai ir stiprybės – bendravimo stiliai – kūrybinės dirbtuvės – prasmingas laikas kartu Vieta: Pastoracinis centras (Tilžės g. 186, Šiauliai) Pradžia: spalio 30 d. 11 val. Pabaiga: spalio 31 d. 16 val. Auka: 5 Eur Suteikiame maitinimą ir nakvynę (nakvynei reikės miegmaišio ir kilimėlio). Nepilnamečiai privalo turėti […]

29Spa 2017

Spalio 29 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė naująjį savo nuotraukų kalendorių 2018 metams. Naujajame 2018 m. nuotraukų kalendoriuje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis mūsų žvilgsnį kreipia į švenčiausiąją Mergelę Mariją. Pirmajame kalendoriaus lape Marija vadinama atjaučiančiąja Motina. Meksikoje pasirodžiusi indėnui Marija sakė: „Didžiai trokštu, kad šioje vietoje man būtų pastatyta bažnyčia, kurioje galėčiau skleisti savo meilę, […]

27Spa 2017

Spalio 27-29d. Biržuose vyks Mažoji moksleivių ateitininkų tema „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“. Šio renginio metu kviesime 7-12 kl. moksleivius pamąstyti apie skaistumo, santuokos ir šeimos prasmę.   Šiandien vis rečiau girdime, kad santuoka, šeima yra neįkainojamos vertybės, valstybės pamatas. Renginyje šeimos tema bus nagrinėjama tiek iš teologinės pusės, tiek per asmeninius liudijimus. Paskaitą skaitys Biržų […]

22Spa 2017

Prieš 100 metų mažame Fatimos miestelyje, Portugalijoje, trims piemenėliams pasirodė Švč. Mergelė Marija, kuri pakvietė žmones atgailauti ir melstis dėl taikos. Šio jubiliejaus proga Lietuvos vyskupai pakvietė lietuvius spalio 22 dieną vykti į Fatimą švęsti Lietuvos dieną, kuri yra sudėtinė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejaus iškilmių dalis. Šioje piligrimystėje dalyvavo daugiau nei […]

17Spa 2017

Vida URBONIENĖ  Din dan, din dan… skamba  Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios  varpai. Angelė mikliai ima maldaknygę, savo pamėgtą rankinę ir skubiu žingsniu leidžiasi laiptais žemyn. Lauke pūsteli žvarbus vėjelis, nusipurto, bet niekis. Nepraeis nei dešimt minučių ji jau  vers bažnyčios duris ir mediniais laiptais kops pas vargonininkę ir ankstėliau susirinkusius bažnyčios choristus. Sugaus vargonai, tarp […]