Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

09Spa 2018

Baigėsi ilga ir šilta 2018-jų vasara. Rugsėjis, nors ir tebešildantis visus malonia vasaros šiluma, sukvietė moksleivius ir mokytojus į mokyklas. Jau tradicija tapo Šiaulių vyskupijos Caritas organizacijai mokslo metų pradžią ir pabaigą paminėti su Šiaulių miesto specialiosios mokyklos „Ringuva“ auklėtiniais. Daug metų gegužės mėnesiais kartu palydime besibaigiančius mokslo metus, o rudens pradžioje susitinkame kartu pasidžiaugti […]

07Spa 2018

Spalio 7 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Vidmanto Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“ pristatyme. Knygos pristatymas didžiojoje Pastoracinio centro salėje prasidėjo iškart po šv. Mišių, kurias Šiaulių vyskupas aukojo Šiaulių katedroje. Pristatyme dalyvavo knygos autorius Vidmantas Valiušaitis, LR Seimo narys ir Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, šiaulietis prof. Arūnas Gumuliauskas, žurnalistas Valdas Vasiliauskas, knygos leidėja, leidyklos „Žara“ direktorė Ramutė Žandarienė.

06Spa 2018

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 05 d. […]

05Spa 2018

Spalio 5 d. popietę Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko angelų dovanojimo šventė. 14 angelų pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šventę dovanojo idėjos autorė Šiaulių dailės mokyklos direktorė Irena Šliuželienė ir mokyklos bendruomenė. Angelus kūrė 13 žinomų menininkų, jiems talkino Jovaro, Medelyno, Gegužių progimnazijų, Dailės mokyklos ir Kuršėnų politechnikos mokyklos auklėtiniai. Sukurta 14 skulptūrų, kurios dovanotos įvairioms […]

03Spa 2018

Dvidešimt trys Šiaulių vyskupijos kunigai, kartu su savo vyskupu Eugenijumi Bartuliu, spalio 1-3 d. dalyvauja kunigų rekolekcijose Šiluvoje. Rekolekcijas veda VDU KTF dėstytojas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas, LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons., teol. dr. Artūras Jagelavičius.  

30Rgs 2018

Rugsėjo 30 d. Liolių šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapija šventė Liolių bažnyčios 250 m. jubiliejų. Tai – viena seniausių medinių bažnyčių šalyje. Stovi ant aukščiausios Liolių miestelio kalvos. Pirmąją bažnyčią Lioliuose 1522 m. pastatė Mykolas Viekavičius. 1748 m. prie bažnyčios veikė Švč. Mergelės Marijos Vaduotojos brolija. Naujoji medinė bažnyčia pastatyta 1768 m.1851 m. […]

23Rgs 2018

Vida Urbonienė  Pats vidurnaktis. Prie Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios būriuojasi parapijiečiai. Netrukus trinktelėjo autobuso durelės ir vėl stojo spengianti tyla. Skaistgirio parapijos tikinčiųjų būrelis išvyko į Kauną, Santakos parką, kur Popiežius Pranciškus aukojo Šv. Mišias.  Kelionės metu tikintieji prisiminė kelionę prieš 25 metus į Popiežiaus aukojamas Šv. Mišias Kryžių kalne.  Taip jau sutapo, kad prieš […]

22Rgs 2018

Rugsėjo 22 d. Vilniaus Katedros aikštėje vyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su jaunimu, kuriame dalyvavo ir gausus būrys jaunuolių iš Šiaulių vyskupijos. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras organizavo kelionę į Vilnių ir kvietė jaunimą vykti kartu. Į kvietimą atsiliepė daugiau nei tikėtasi – drauge su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro komanda vyko per pusantro šimto žmonių. Taip pat […]

20Rgs 2018

 Liepos mėnesį Indijoje, pietinėje Keralos valstijoje, prasidėję potvyniai sukrėtė visą Indiją. Žuvusiųjų skaičius pasiekė jau 450, o sužeistųjų bei stokojančiųjų pagalbos apsistojusiųjų laikinose evakuacijos stovyklose yra virš 1 mln. Šie žmonės neteko savo namų. Jiems itin reikalingi medikamentai, maistas, geriamas vanduo, drabužiai. Indijos vyriausybė praneša, jog buvo sunaikinta 10 tūkst. kilometrų kelių, o parlamento duomenys […]

19Rgs 2018

Rugsėjo 17-19 d. dalis Šiaulių vyskupijos kunigų kartu su savo vyskupu Eugenijumi Bartuliu dalyvauja rekolekcijose Šiluvoje. Rekolekcijas veda VDU KTF dėstytojas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas, LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons., teol. dr. Artūras Jagelavičius.

14Rgs 2018

KVIEČIAME į 36-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ  iš rugsėjo 14 d. į rugsėjo 15 – ąją ( iš penktadienio į šeštadienį ) Padėkos intencija : Nuolankiai garbiname Šventąjį kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Monstra te esse Matrem misericordiae !” PROGRAMA 20.00 – 21.00  […]

14Rgs 2018

Rugsėjo 14-ąją, Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės dieną, šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje Po šv. Mišių ganytojas pašventino baigtas statyti Kryžiaus kelio stotis.

12Rgs 2018

Rugsėjo 12 d. Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras Šiaulių šviesuolius pakvietė į prof. Vytauto Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymą. Autorius džiaugėsi, kad į diskutusijas apie valstybę, tautiškumą, pilietiškumą, Lietuvą, įsitraukė ir į tautai svarbius renginius pradėjo ateiti ne tik vyresni, bet įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo ir profesijų žmonės. Tai rodo, anot prelegento, kad Lietuva […]

11Rgs 2018

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują A L F A    K U R S Ą  Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę.   Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių […]

11Rgs 2018

Rugsėjo 11 d., antradienį, 16 val. Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) vyks filmo „Dvi karūnos“  (rež. Michał Kondrat, Lenkija) peržiūra ir parodos „Tėvas Maksimilijonas Marija Kolbė (1894–1941)“ pristatymas.

09Rgs 2018

Antrąjį rugsėjo savaitgalį Šiaulių miestas šventė gimtadienį. Nevažiuojamojoje Vilniaus gatvės dalyje, vadinamoje „bulvaru“, šurmuliavo mugė, akį traukė įvairūs rankdarbiai, seilę varvino konditerijos ir kulinarijos gaminiai, kojos pačios kilnojosi nuo šventiškos muzikos. Pačiame šio šurmulio viduryje, mėlynai dryžuota, su plevėsuojančia Vatikano vėliava, praeinančiųjų smalsumą žadino informacinė palapinė. Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro administracijos vadovas Rimantas Pumputis […]

09Rgs 2018

Rugsėjo 9 d. (sekmadienis) – pasitikti piligrimų, tris dienas ėjusių iš Kryžių kalno  Rugsėjo 12 d. (trečiadienis) – Kunigų diena  Rugsėjo 16 d. (sekmadienis) – Padėkos ir lietuvių pasaulyje diena 8.00 val. išvykstame nuo Katedros 8.15 val. Stotelėje „Poliklinika“ Organizatoriai: Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija Mob. 861659191

09Rgs 2018

Rugsėjo 6 – 9 d. Šiaulių vyskupijoje lankėsi Maltos ordino iš Hamburgo miesto (Vokietija) atstovai Michael Brandes ir Fabian Oving. Maltiečiai jau trečius metus remia Šiaulių vyskupijos organizuojamą tarptautinį piligriminį žygį „Kryžių kalnas-Šiluva “ palapinėmis. Organizatoriai ypač džiaugiasi, kad svečiai ne tik atveža palapines, bet ir patys jas pastato. Šiais metais dvi palapines maltiečiai dovanojo […]