Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienai











Skelbimai

Kronika

30Rgs 2020

Rugsėjo 21-23 d. ir 28-30 d. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos. Pirmosios grupės rekolekcijoms vadovavo mons. teol. lic. kun. Žydrūnas Vabuolas, antrajai grupei kunigų rekolekcijas vedė salezietis, kun. Onorino Pistellato SDB. Abu kartus dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  

26Rgs 2020

Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 12:00 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje kun. jubil. Algirdo Alberto Pakamanio mirties metinių minėjimas

25Rgs 2020

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka: Diena Laikas Vieta Rugsėjo 25 d. 18:00 val. […]

20Rgs 2020

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 11:30 val. (po šv. Mišių) Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių metu popiežius susitikdavo su kitų konfesijų […]

19Rgs 2020

Rugsėjo 19 d., šeštadienį, 10:45 val. (po šv. Mišių) Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių metu popiežius susitikdavo su kitų konfesijų […]

14Rgs 2020

Rugsėjo 14 d., Šv. Kryžiaus išaukštinimo iškilmės dieną, šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje. Giedojo, o po šv. Mišių koncertą dovanojo Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos ansamblis. Daugiau nuotraukų…

14Rgs 2020

KVIEČIAME į 48-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2020 m. iš rugsėjo14-osios į rugsėjo 15 – ąją (iš pirmadienio į antradienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus tu leidai stovėti kenčiančiai Motinai!” PROGRAMA 20:00-21:00 Džiaugsmingieji […]

13Rgs 2020

Rugsėjo 13 d. 13.00 val. Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Vilniaus kvarteto ir solistės Dovilės Kazonaitės koncertas. ——————————————————————————— „Muzikinės bažnyčių naktys“ Šiaulių rajone yra klasikinės ir sakralinės muzikos koncertų ciklas. Visi ciklo koncertai – nemokami. Koncertus rengia Šiaulių r. sav. kultūros centras. Globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba, „Baristų […]

12Rgs 2020

Rugsėjo 12 d. šeštadienį, 19 val. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Koncertas, skirtas prisiminti Popiežių Joną Paulių II Šiemet visas krikščioniškasis pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Ši iškili asmenybė  ženkliai prisidėjo prie komunizmo griūties Rytų Europoje. Be to, kaip ganytojas savo pontifikato metais aplankęs 129 užsienio valstybes apaštališkųjų kelionių […]

12Rgs 2020

Rugsėjo 12 d. Šiaulių vyskupija organizavo XVIII tarptautinį piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“. Piligrimystė skirta popiežiaus Jono Pauliaus II šimtosioms gimimo metinėms. Nors nesitikėta, dalyvavo 365 įvairaus amžiaus piligrimai, susirinkę iš įvairių Lietuvos vietų. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Viena pagrindinių organizatorių – Šiaulių vyskupijos katechetikos centro direktorė […]

08Rgs 2020

Rugsėjo 8 d. Šilinių šventės vakaro šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 18 val. šv. Mišiose melstasi vilties dorybės, suteikiančios jėgų eiti pirmyn netgi esant, atrodytų, neįveikiamoms kliūtims. Atnašas nešė Šiaulių jėzuitų mokyklos bendruomenės nariai. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pamokslas.    

05Rgs 2020

Piligriminį vyrų žygį organizuoja tikintys ir aktyvūs vyrai pasauliečiai, 10 metų kasmet organizuojantys piligriminį vyrų ištvermės žygį iš Kauno į Šiluvą (100 km) per parą. Pagrindinis organizatorių tikslas – vesti vyrus link Kristaus nugalint save fiziniuose sunkumuose vyriškoje maldingoje bendrystėje.

01Rgs 2020

Rugsėjo 1 d. (antradienį) 11:30 val. Šiaulių katedroje šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos už J. Janonio gimnazijos ir Juventos progimnazijos bendruomenes.

01Rgs 2020

Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas (Lk 6,40) Rugpjūčio mėn. 30 d., 11.00 val., Šiaulių Dainų progimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo banyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Saulius Paliūnas. Grojant maršui,  prieš Mišias, aštuntos klasės mokiniai  Adomas Cibulskis, Ugnius Januškis, Petras Ulčinas įnešė […]

31Rgp 2020

Rugpjūčio 31 d. (pirmadienį) 17:45 val. (po 17:00 val. šv. Mišių) Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje Režisieriaus Šarūno Barto vaidybinio filmo „Sutemose“ peržiūra Šis filmas pasakoja apie Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo, apie okupacinę santvarką ir lietuvių viltis kada nors vėl tapti laisvais (amžiaus cenzas N-13). Renginyje dalyvaus filmo prodiuserė Jurga Dikčiuvienė.

30Rgp 2020

Rugpjūčio 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Laisvės dienos minėjimą Kelmėje, kuris prasidėjo 7 val. ryto. Iš ten  važiuota į Tytuvėnus. 9:00 val. piligrimai išėjo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Padėkos už laisvę eisenai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  12:00 šv. Mišios aukotos Šiluvoje. Daugiau Leono Nekrašo nuotr…

29Rgp 2020

Rugpjūčio 29 d. Sukilėlių kalnelyje, Šiauliuose, vyko laisvės dienos minėjimas ir susitikimas su tarptautinės organizacijos TFP („Tradicija Šeima Nuosavybė“) nariais, atvežusiais Fatimos Dievo Motinos skulptūrą. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, seimo nariai, Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Grojo Šiaulių pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Sigito Vaičiulionio. Renginį vedė Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Pasibaigus minėjimui organizuota […]