Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

24Sau 2017

Sausio 24 d. Šiaulių pastoraciniame centre viešėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kur susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu ir Šiaulių vyskupijos kunigais. 11.00 val. Kaišiadorių vyskupas doc. teol. dr. Jonas Ivanauskas pristatė Dievo tarno Teofiliaus Matulionio asmenybę, gyvenimą, taip pat pasiruošimo gaires Teofiliaus Matulionio metų minėjimui.    

21Sau 2017

 Aramėjiškai Jėzaus pasakyti žodžiai mirusiai Jayaro dukteriai „Talita kum!“ (Mk 5,41) reiškia „mergaite, kelkis!“ Seminaras vyks 2017 m. sausio 21 d. (šeštadienį). Pradžia 10.00 val., pabaiga 15.00 val. Šiaulių Jėzuitų mokykla (Vilniaus g. 247b), Šiauliai Prašome turėti patogią avalynę šokiams. Seminarą veda: Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė Registracija į seminarą būtina. tel. 868242882 (Liuda) arba el.paštu: info.svignacas@gmail.com. […]

19Sau 2017

Sausio 18–25 dienomis kartu su viso pasaulio krikščionimis švęsime ekumeninę savaitę, t.y. susikaupsime maldai už krikščionių vienybę. 2017 m. Ekumeninių pamaldų tema „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20) Sausio 19 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Kviečiame visus krikščionis rinktis bendrai maldai ir dalyvauti ekumeninėse pamaldose Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje.  ________________________ […]

09Sau 2017

Šiaulių jėzuitų mokykla, kuri savo ugdomąją veiklą pradėjo 2016 m. rugsėjo 1 d., Kristaus gimimo šventę šventė pirmą kartą. Nedrąsiai, bet vaikiškai tyromis širdimis ir didelėmis bei nuostabos pilnomis akimis. Mat viskas yra įdomu, viskas smalsu, visko norisi paskanauti, viską išgyventi. Advento laikas buvo pilnas šviesos. Kas savaitę įžiebiamos Advento vainiko žvakės vis ryškiau nušvietė […]

08Sau 2017

Vida URBONIENĖ  Skaistgirio gimnazijos bendruomenės sumanymu, po kelių dešimtmečių miestelio gatvėse buvo galima sutikti Tris Karalius. Pirmiausia jie užsuko į Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčią, prie prakartėlės sugiedojo giesmę, pasidžiaugė mokinių sukurtomis viena už kitą įspūdingesnėmis prakartėlėmis ir patraukė per miestelį nešdami auksą, smilkalus ir mirą. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras aplankė ugniagesius, kultūros, bibliotekos, seniūnijos, ambulatorijos […]

08Sau 2017

Sausio 8 d. šeimas sukvietė tradicinė, jau šešioliktoji Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17). Seniai Šiaulių vyskupijos ribas išaugusiame renginyje šventine nuotaika su šiauliečiais dalijosi svečiai iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Mažeikių, Naujosios Akmenės ir kitų Lietuvos miestų. 12.00 val. Šeimų šventė prasidėjo katecheze, kurią vedė Kelmės dekanas, kun. liturg. lic. Mindaugas […]

06Sau 2017

Sausio 6 d. Katalikų bažnyčia švenčia Viešpaties apsireiškimo, Lietuvoje vadinama Trijų Karalių, iškilmę. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šv. Mišias 10 val., aukojo Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…  

01Sau 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras organizavo kelionę į Taizé Europos jaunimo susitikimą Rygoje 2016 12 28 – 2017 01 01. Naujametinius Europos jaunimo susitikimus Taizé bendruomenė kasmet organizuoja jau keturis dešimtmečius. Pirmasis toks susitikimas, surengtas Taizé bendruomenės įkūrėjo ir ilgamečio vadovo brolio Roger iniciatyva, įvyko 1978 m. gruodžio 28 – 1979 sausio 1 dienomis Paryžiuje. Bendravimas […]

31Gru 2016

Gruodžio 30-31 dienomis Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko šventinis skautų renginys –  linksmavakaris! Linksmavakario metu prisiminėme skautų šūkį: DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI. Tad tradicinę vakaronę pradėjome šv. Mišiomis Šiaulių katerdoje. Vėliau, pasistiprinę sočia vakariene, renginio dalyviai stebino savo kūrybiškumu perdainuodami lietuvių liaudies dainas ir šokdami  liaudišku ritmu. Vakaronėje netrūko nei juoko, nei žaidimų. Renginį vainikavo vakaro […]

31Gru 2016

Gruodžio 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Latvijos sostinę Rygą, kur susitiko su Lietuvos jaunuoliais, dalyvaujančiais Taize Europos jaunimo susitikime. 15 val. Rygos Šv. Alberto bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Eucharistijos aukai: „Šv Mišias aukojame už jus, mielas jaunime, kad Lietuva prisikeltų naujam džiaugsmo, tikėjimo, vilties gyvenimui“, – sakė Jo Ekscelencija. Kartu […]

26Gru 2016

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos „Pradžia ir pagrindas“ gruodžio 26-31 d. Šiauliuose jėzuitų namuose, veda kun. tėvas Stasys Kazėnas, SJ. Registracija iki gruodžio 20 d. el. paštu info.švignacas@gmail.com arba tel. 8698 33300 . Paros su maitinimu kaina (nakvynė, maitinimas, programa) 20 eur. Kaina neturi būti kliūtis nedalyvauti rekolekcijose, atsižvelgiama į galimybes. Visada galima susitarti. Daugiau apie […]

25Gru 2016

Vilnius, 2016 m. gruodžio 24 d. Tiesa padarys jus laisvus! Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!   Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui […]

25Gru 2016

DANGAUS TĖVO MEILĖS DOVANA  Brangūs broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, mieli geros valios žmonės!  „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Dievo Sūnus Jėzus Kristus paliko dangų, atėjo pas mus gimdamas Betliejaus prakartėlėje ir tapo panašus į mus viskuo, išskyrus […]

24Gru 2016

Visų lūpose jau greitai skambės sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį… (www.bernardinai.lt) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Šv. Mišių tvarka:

24Gru 2016

Šalia Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios, pirmą kartą, įrengta Žmogaus dydžio prakartėlė. Kviečiame pasigrožėti ir pasimelsti. Gruodžio 24d. Piemenėlių Šv. Mišios 21:00val. Gruodžio 25d. Šv. Mišios 12:00 Gruodžio 26d. Šv. Mišios 12:00   Nuotraukos Ievos Skritauskaitės

22Gru 2016

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Respublikinės Šiaulių ligoninės didžiojoje salėje, esančioje Chirurginiame skyriuje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Melstasi už visą ligoninės bendruomenę. Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Po šv. Mišių Šiaulių ganytojas pasiliko pabendrauti su susirinkusiaisiais, pristatė 2017 m. kalendorių „Išganytojo […]

22Gru 2016

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos būstinėje. Užkardai vadovauja majoras Saulius Baltakis. Adventinio susitikimo metu Šiaulių ganytojas kvietė giliau pažvelgti į Jėzaus Kristaus gyvenimo slėpinį, pristatė 2017 metų kalendorių „Išganytojos relikvijos“. Vyskupas Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnams taip pat įteikė padėkas už pagalbą rugsėjį vykusio piligriminio žygio […]