Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

24Kov 2018

Saulėtą kovo 24 dienos šeštadienį Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija pakvietė prisiminti Šiauliuose gyvenusią, daugeliui gerai žinomą ir mylimą gydytoją, dėstytoją, docentę, Eucahristinio Jėzaus seserų kongregacijos seserį Danę Šlapkauskaitę SJE, į Tėvo namus iškeliavusią prieš 5 m. Minėjimas pradėtas malda Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių rinktasi Šiaulių vyskupijos […]

23Kov 2018

Kovo 23 d. vakarą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Joniškį, kur 18 val. vyko Joniškio dekanato kunigų, katechetų, tikybos mokytojų ir šeimos centro darbuotojų susitikimas. Kunigai pasidalino patirtimi apie vaikučių ir jaunuolių rengimą Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Katechetai išsakė savo problemas ir lūkesčius. Svarstyti iškilę klausimai, susiję su sutuoktinių rengimu Santuokos sakramentui, aptarti […]

20Kov 2018

Kovo 20 d. Šiaulių vyskupijos kunigai rinkosi į Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiąją salę, kur vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Pradžioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus pakvietė dieninei maldai. Grėsmes bei prevencines priemones gaisrų klausimu pristatė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas pulkininkas Kęstutis Bautronis ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Šiaulių APGV […]

19Kov 2018

Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo dieną, Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Šv. Juozapo koplyčioje Šv. Mišios už Respublikinę Šiaulių ligoninę, gydytojus ir ligonius, pavedant visus šv. Juozapo globai. 12.00 val. šv. Mišios, aukos kun. Stasys Kazėnas SJ. 12.30 val. konferencija „Šv. Juozapas – šių dienų šventasis“. Prelegentas kun. Darius Marcinkevičius Visus tikinčiuosius nuoširdžiai kviečia […]

17Kov 2018

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos prasideda kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį kovo mėn. 18 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas – Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas Šiluvoje kunigas Donatas Grigalius Pradedant rekolekcijas kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. […]

17Kov 2018

Kovo 17 d. 17.00 val. Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos Rekolekcijas ves: Rimšės klebonas kun. Algis Vaickūnas (Vilniaus arkivyskupija) Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis (Šiaulių vyskupija) Maloniai kviečiame dalyvauti!

12Kov 2018

Kovo 12 d. 16.00 val. Lietuvos genocido muziejaus Istorinio skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė „Represuoti dvasininkai 1940-1990 m.“ Skaitytos paskaitos: Sausio 29 d. 16.00 val. Pastoracinio centro salėje. Vytauto Didžiojo universiteto dr. Bronė Gudaitytė „Dvasinė ekologija“. Vasario 12 d. 16.00 val. buvęs Šiaulių universiteto dėstytojas, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras  Kazimieras Alminas „Dvasinės ekologijos sklaida ir […]

11Kov 2018

Kovo 11-osios šventė „Ateitis mūsų rankose“ Šiauliuose prasidėjo 9.30 val. Šiaulių katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  11 val. Lietuvos laisvės kovų dalyviai pagerbti prie Nepriklausomybės paminklo ant Sukilėlių kalnelio. 11.20 val. trispalvės žygis „Lietuva mūsų širdyse“ tęsėsi nuo Sukilėlių kalnelio iki Prisikėlimo aikštės. Po išškilmingo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo, sveikinimo žodį tarė […]

09Kov 2018

Iš kovo 9 d. į 10 d. (iš penktadienio į šeštadienį) Šiaulių Katedroje, kaip ir visame pasaulyje, popiežiaus kvietimu, organizuojama atgailos, susitaikinimo ir adoracijos iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ Šiemet iniciatyvos tema, psalmės žodžiai: „Tu turi galią atleisti“ (130,4). Katedra bus atvira visą parą nuo šio penktadienio 8.00 val. iki šeštadienio 8.00 val. Penktadienį klausykloje budės […]

09Kov 2018

Kovo 9 d. Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio globojamą renginį organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Krizinio nėštumo centras ir Šiaulių m. savivaldybė. Dalyvavo miesto gydymo įstaigų, Šiaulių kūdikių namų atstovai, taip pat svečiai iš SOS kaimo, Šiaulių m. Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaurės Lietuvos kolegijos, Motinos Teresės […]

02Kov 2018

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir Sirijoje,   17.30               Kryžiaus kelias                          Galimybė Sutaikinimo sakramentui […]

28Vas 2018

Šv. Benedikto ir pal. Matulionio maldos grupelė renkasi maldai kiekvieną dieną (išskyrus sekmadienį) 16.00 val. bažnyčioje. Mėnesių pirmaisiais penktadienias 15.00 val. konferencijos parapijos salėje (Kražių g. 15), o 16.00 val. malda bažnyčioje. Moterų katalikių maldos grupelė ,,Motinos maldoje“, besimeldžiančios intencija ,,Susivienijusios maldoje, gelbėjame savo vaikus“, renkasi parapijos salėje (Kražių g. 15) kiekvieną sekmadienį po 9. […]

28Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras tęsia seminarų apie santykius ciklą ir vasario 28 d. 18 val. kviečia jaunimą į Geštalto terapijos konsultanto kun. Arūno Jankauskio vedamą seminarą „Artumas ir priklausomybė santykiuose“. Registracija iki renginio dienos 17 val. tel. 8 636 68760 (sms) el. p. svjcentras@gmail.com (nurodant vardą, pavardę, tel. nr)

23Vas 2018

Kviečiame visus smalsius 7-12 klasių moksleivius dalyvauti Moksleivių ateitininkų Žiemos akademijoje „Laisvė ir tikėjimas“, vyksiančioje vasario 23-25d. Marijampolėje. Mažosios akademijos metu turėsite išskirtinę progą klausytis įdomių ir gilių įžvalgų paskaitininkų, dalyvauti diskusijose, nepamirštamose vakaro programose, susirasti naujų bičiulių ir išgyventi bendrystę su Dievu, ieškoti atsakymų į dažnai kamuojančius klausimus: Ar būdamas tikintis esu laisvas? Gal […]