Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

16Geg 2017

Gegužės 16 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikti Sutvirtinimo sakramento vyko į Kairių parapiją. Prie Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios šventoriaus vartų ganytoją sutiko Kairių klebonas, teol. lic. Rimantas Pranskaitis. Parapijiečiai sudarė taką iki pat bažnyčios. Daugiau nuotraukų…

14Geg 2017

Gegužės 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Lietuvos katalikių moterų Šiaulių šv. Elzbietos skyriaus narės organizavo kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimą. Minėjimas prasidėjo Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Renginį vedė Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė. Daugiau nuotraukų…

13Geg 2017

Gegužės 13 d. (šeštadienį) Švč. M. Marijos apsireiškimo FATIMOJE 100 metų jubiliejaus paminėjimas ŠILUVOJE. 12 val. šv. Mišios aikštėje priešais Baziliką su Lietuvos vyskupais ir kunigais. Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Šiuo metu Popiežius Pranciškus šv. Mišias aukos Fatimoje. Kviečiame dalyvauti!

12Geg 2017

Penktadienį, gegužės 12 d., pietiniame Šiaulių mikrorajone skambant „Giesmių pynei Marijai“, Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre šurmuliavo vyskupijos tikybos mokytojai ir mokiniai. Vyko konkurso „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“ laureatų apdovanojimas. Konkursą 2016 m. rugsėjo – 2017 m. kovo mėn. organizavo Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės. Konkursas skirtas Šiaulių vyskupijos įsteigimo 20 m. […]

12Geg 2017

Gegužės 12 d. vyko dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“. Giesmės ir Marijos mylėtojai į vaikų ir jaunimo giesmių šventę „Giesmių pynė Marijai“ kviečiami kasmet gegužės mėn. nuo 2007 metų. Šventėje dalyvauja Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir […]

08Geg 2017

Gegužės 8 d. 12 val. Motinos ir vaiko klinikoje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už visas Motinas, gimdžiusias šioje klinikoje, dar laukiančias vaikelio pasirodymo bei šiuo metu besinaudojančias klinikos paslaugomis. Koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Visus, ateinančius į šv. Mišias sutiko muzikos mokytojos Rolandos  […]

07Geg 2017

Pirmąjį gegužės sekmadienį, gegužės septintąją, Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre mamoms koncertavo Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai. Daugiau nuotraukų…

07Geg 2017

 Vida URBONIENĖ Skaistgiryje kasmet tradiciškai minima Motinos diena. Sekmadienio rytą Šv. Jurgio bažnyčios varpai kvietė maldai už Motinas. Parapijos klebonas Andrius Trakšelis homilijos metu nupiešė motinos portretą kartu kviesdamas nepamiršti motinų ne tik kasdienybėje, bet ir maldoje. Po Šv. mišių Skaistgirio kultūros namų salėje vyko šventinis koncertas, kurio metu skambėjo eilės, pasakojimai, dainos skirtos mamoms. […]

06Geg 2017

Gegužės 6 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre apdovanoti trumpametražinio filmo konkurso „Tradicinė šeima. Kas mūsų laukia ją sunaikinus?“ dalyviai. Dalyvauti konkurse buvo kviečiami šešiolikos metų ir vyresni jaunuoliai. Po filmų peržiūros ir iškilmingo apdovanojimo, konkurso dalyviai ir svečiai pakviesti į Maldos pusryčius. Daugiau nuotraukų…  

06Geg 2017

Gegužės 6 d. Kuršėnuose švęsta Sutvirtinimo sakramento šventė. Jaunuoliai rinkosi į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, klebonas vicedek. mons. Vytautas Kadys. Sutvirtinimo sakramentą teikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…

01Geg 2017

Gegužės 1 d. 12 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios, minint kun. Povilo Šliauterio gimimo dangui metines ____________________ Šiaulių vyskupijoje kun. Povilas buvo vadinamas tiesiog „Poviliuku“, nes buvo visiems draugiškas, sukalbamas ir žmonių mylimas, mokėjo  kiekvieną  su humoru prakalbinti. Daug  metų pragyvenęs Kužių parapijoje jis gerai pažinojo visus žmones, žinojo jų vargus ir bėdas. […]

27Bal 2017

Balandžio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kunigais vyko į piligriminę kelionę garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo vietomis. Pirmiausia sustota Šeduvoje. Parapijos klebonas kun. Virginijus Kazaitis trumpai papasakojo apie vyskupo Teofiliaus gyvenimą Šeduvoje, parodė namą, kuriame jis gyveno. Be vyskupo tame pačiame name gyveno dar  penkios šeimos. Kadangi bažnyčioje šv. Mišių aukoti […]

24Bal 2017

(1961–1985–2017)   2017 metų balandžio 24 dieną, eidamas 56-uosius metus, staiga, mirė kun. Aleksandras Milašius, paskutiniu metu reziduojantis Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. Aleksandras Milašius gimė 1961 metų balandžio 6 dieną valstiečių šeimoje, Nemakščių parapijoje, Pavarnio km., Raseinių raj. 1979 metais baigė Kelmės I-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. rugsėjo 1 d. įstojo […]

23Bal 2017

Balandžio 23 d., Katalikų bažnyčiai švenčiant Dievo gailestingumo sekmadienį, Šiauliuose organizuotas renginys vaikams „Vaikų Velykėlės“. Renginys prasidėjo 11 val. šventomis Mišiomis vaikams ir jaunimui Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių ganytojas kartu su mažaisiais ėjo į prie Šiaulių miesto savivaldybės esantį skverą, kur vyko atvelykio […]

23Bal 2017

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18).   […]

16Bal 2017

Velykos – tai Kristaus Prisikėlimo, mirties ir nuodėmės nugalėtojo šventė. Prisikėlęs Kristus sako: “Ramybė jums.” Meldžiuosi ir trokštu, kad visi įsileistume Kristaus meilės ir tiesos dvasia, o tuomet įsiviešpataus tikroji ramybė ir taika. Džiugių Šv. Velykų! Nuoširdžiai, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliai, 2017 metų Velykos

16Bal 2017

Vilnius, 2017 m. balandžio 13 d. Velykinis ganytojiškas laiškas Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10). „Jeigu esate su Kristumi prikelti, […]