Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

14Sau 2020

Sausio 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas. Svečias iš Olandijos Paul Donders vedė seminarą tema „Atsparumas. Gyventi sveikiau, darbuotis geriau“.

12Sau 2020

Sausio 12 d. Šiaulių arenoje vyko tradicinė Šiaulių vyskupijos šeimų šventė. Kaip ir kiekvienais metais, šis renginys sulaukė itin brangių svečių – šeimų, t.y. tėčių, mamų, vaikų, močiučių, senelių, anūkų, tetų ir dėdžių, krikšto tėvų ir sutuoktinių iš visos Lietuvos. Jubiliejinės, dvidešimtąjį kartą švenčiamos šventės pavadinimas „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6, 48), įpareigoja ir […]

05Sau 2020

Sausio 5 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre savo kūrybą pristatė Lietuvos ir JAV dainininkė, kompozitorė ir poetė Gintarė Jautakaitė. Lopšinių CD albumas „Kur nakties lelijos žydi“ – kruopštaus Gintarės Jautakaitės mokslinio darbo rezultatas. Dainininkės tyrimas parodė, kad tam tikra muzika padeda vaikų harmoningam ir kūrybingam vystymuisi. Tuo remdamasi sukūrė lopšines penkiomis kalbomis, kad Lietuvos vaikai […]

31Gru 2019

KVIEČIAME Į 44-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose 2019 m. iš gruodžio 31 d. į 2020 m. sausio 1-ąją (iš antradienio į trečiadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Dieve, nekalta Švč. Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk […]

25Gru 2019

Ar suradote lobį?  Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės! Sulaukėme džiugios ir prasmingos Kristaus gimimo iškilmės. Tai tikėjimo ir džiaugsmo šventė. Tikėjimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Tikėjimas mus veda prie Dievo, kuris suteikia gyvenimo prasmę ir pilnatvę. Dažnai Evangelijose girdime: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, tavo tikėjimas išgydė tave, tebūnie jums kaip […]

24Gru 2019

Visų lūpose jau greitai skambės sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį… (www.bernardinai.lt) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Šv. Mišių tvarka:

21Gru 2019

Gruodžio 21 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kelmės bažnyčioje aukojo šv. Mišias už Kelmės parapiją. Po Šv. Mišių iškilmingai pasirašytas parapijos namų kertinio akmens pašventinimo aktas. Į kapsulę įdėtas pašventinimo akto originalas įleistas po būsimo pastato pamatais. Daugiau nuotraukų…

21Gru 2019

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas: Gruodžio 21 d. (šeštadienį) – 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiačiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams. Gruodžio 22 d. (IV – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val. Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius – kun., […]

19Gru 2019

Artėjant Kalėdoms, kaip ir kiekvienais metais, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje, bendravo su darbuotojais, lankė norinčiuosius kamerose. Vyskupą lydėjo Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Saulius Matulis.

18Gru 2019

Šį trečiadienį, gruodžio 18 d., per LRT televiziją (1 kanalas, po Panoramos bei Dienos temos) nuo 21.30 val. filmas „Kilti ir kelti. Carito misija Lietuvoje“. Filmo režisierius Dalius Ramanauskas. Caritas – neatsiejama Bažnyčios evangelizacijos – pastoracijos dalis.Giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio  skelbimu (kerygma – martyria), sakramentų šventimu (leiturgia) ir  gailestingosios meilės tarnyba […]

18Gru 2019

Lietuvos skautijos ir Žemaitijos skautų organizacijos trečiadienį ryte pasitiko Betliejaus Taikos ugnį atvežusius skautus. Austrijoje Taikos ugnies nešėja 2019 atvyko iš Jaunimo Raudonojo Kryžiaus grupės ir yra vardu Viktorija Kampenhuber. Ji yra ypatingai paslaugi ir ištikima Jaunimo Raudonajam Kryžiui.  Viktorija Kampenhuber Lapkričio 26 d., antradienį Jėzaus grotoje Betliejuje, įžiebė „Betliejaus taikos ugnį“. 33 metus ji primena […]

16Gru 2019

Gruodžio 16 d., pirmadienį, 18 val. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia 14-35 metų jaunimą į Adventinį vakarą, kuriame gilinsimės į šio laikotarpio prasmę, kviesime pa(si)gaminti rankų darbo dovaną, vaišinsimės arbata. Registracija nuorodoje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR4QH186YQg58UUD7CqZwI10obNjdhjbKyCWl-xixbIRlG6g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR27VcHtaCV_gkOumNoZQ10UlGaPA6jl18CHT6WH6iDv42pWg8CBseKqJfw Informacija telefonu 8 636 8760, taip pat Facebook paskyroje: ŠVJC. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

09Gru 2019

Gruodžio 9 d. (pirmadienį) 11:00 val. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje Šiaulių vyskupijos globėjos – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – šventė. Šv. Mišias su vyskupijos kunigais aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

08Gru 2019

Vida URBONIENĖ  Organizuoti Advento vakarą Skaistgiryje jau tapo tradicija. Kasmet nupynus Advento vainiką ir jį padabinus keturiomis žvakėmis, Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Vida Norkuvienė pakviečia visus norinčius pabūti drauge, prisiminti Advento papročius, į ramų Advento vakarą. Organizuojant Advento vakarą graži bendrystė jungia Skaistgirio skyriaus saviveiklininkus ir Skaistgirio Šv. Jurgio parapiją. Vakaro […]

08Gru 2019

Gruodžio 8 d. (sekmadienį) 12:30 val. švenčiame  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus,  bažnyčios 10-ies metų jubiliejų ir mūsų vyskupo Eugenijaus amžiaus jubiliejų.  Šv. Mišias celebruos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose giedos ir koncertuos kamerinis choras „Polifonija“. Koncertas „Tebūnie šviesa“. Bažnyčiai giedame giesmę “Pakilk ir šviesk“; vyskupui-„Viešpatie laimink Jį“.

02Gru 2019

Gruodžio 2 d. startuoja jau ketvirtus metus rengiama bendra Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas iniciatyva padėti nepasiturintiems žmonėms bei artėjančių švenčių proga padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (pro bono). Šiemet prie iniciatyvos prisijungė ir Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba (MOPT) bei Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kad kuo daugiau žmonių galėtų gauti nemokamas teisines konsultacijas. Dalyvauti […]