Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

22Lap 2016

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS CARITAS PRADEDA VYKDYTI PROJEKTĄ „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS“.   PROJEKTAS SKIRTAS SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS, KURIEMS YRA NUSTATYTI SLAUGOS POREIKIAI.   NORINTYS GAUTI PAGALBĄ NAMUOSE GALI KREIPTIS Į ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS CARITĄ TEL. 8 657 45359.

19Lap 2016

Lapkričio 13 d. buvo uždarytos Gailestingumo durys beveik visose šventovėse visame pasaulyje, taip pat ir Šiaulių katedroje. Sekmadienį, lapkričio 20 d., švenčiant liturginius metus užbaigiančią Kristaus Karaliaus iškilmę, popiežius Pranciškus uždarys Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris ir aukos Mišias, kuriomis bus užbaigti visoje Bažnyčioje nuo praėjusių metų gruodžio 8 d. švęstas Gailestingumo jubiliejus. Šia proga […]

19Lap 2016

Lapkričio 19 d. 20 val. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje prasidėjo Eucharistinė Adoracijos naktis atsiteisimo intencija. Vaikai, jaunuoliai, jų tėveliai ėjo Kryžiaus kelią, pavadintą „Aš niekada neprisiminsiu tavo nuodėmių“. Giedojo bažnyčios jaunimo  choras, vadovaujamas Rasos Kauneckaitės. 21 val. Šv. Mišias švč. Jėzaus Širdies garbei su Vakarine Valandų liturgija aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. […]

17Lap 2016

Vilniuje vyksta Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos Atlaidai. Lapkričio 17 d. (ketvirtadienį) 11 val. Šv. Teresės bažnyčioje (šalia Aušros vartų koplyčios) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šv. Mišias už Šiaulių vyskupiją Giedos Šiaulių Šv. Jurgio parapijos Sumos choras, vad. K. Sabaliauskienė. Kviečiame dalyvauti!

16Lap 2016

Lapkričio 16 – 17 dienomis Šiaulių  vyskupijos jaunimo centre lankėsi Taize bendruomenės savanorės, kurios šiuo metu keliauja po Lietuvą, pristatydamos gruodžio 28 – sausio 1 dienomis vyksiantį Taize Europos jaunimo susitikimą Rygoje. Savanorės, kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojais, apsilankė Šiaulių Didždvario bei J. Janonio gimnazijose, taip pat surengė susitikimą su jaunuoliais Šiaulių vyskupijos […]

14Lap 2016

Mažesnieji broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą „Pasitikim kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ ir kviečia 2016 m. lapkričio 14 – gruodžio 15 dienomis pristatyti konkursines prakartėles į Lietuvos pranciškoniškas parapijas bei vienuolynus. Pirmą kartą organizuojamo pranciškoniško prakartėlių konkurso tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti šventų Kalėdų slėpinį – Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus […]

09Lap 2016

Lapkričio 9 d. į Šiaulių vyskupijos pastoracinį centrą rinkosi Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė: Rektorė gyd. Asta Damkuvienė, prorektorius Vaclovas Vingras, fakultetų dekanai, tarybos nariai, studentai. Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) Šiauliuose įkurtas 1999-aisiais, metais, kuriuos JTO paskelbė Pagyvenusių žmonių metais. Šiuo metu Šiaulių TAU veikia 7 fakultetai. TAU bendruomenės susitikimą su Šiaulių vyskupu organizavo Dvasinio tobulėjimo […]

02Lap 2016

Vida URBONIENĖ Lapkričio pirmomis dienomis Jurdaičių socialinės globos namų kieme iškilo Šv. Kazimiero koplytstulpis, kurį pašventino Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis. Į iškilmingą koplytstulpio atidengimo šventę susirinko drauge pabūti ir pasidžiaugti nauju tvariniu gražus būrys socialinės globos namų bendruomenės. Alvydas Pretkelis kartu su Aldona Vildiene ir Vytautu Danieliumi pristatė Šv. Kazimiero gyvenimą, […]

30Spa 2016

Spalio 30 d. Sekmadienį šiauliečiams pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius „Išganytojo relikvijos“, skirtas 2017 m. 11 val. Šiaulių katedroje vyskupas aukojo šventąsias Mišias. Po jų rinktasi Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Renginį režisavo ir vedė Šiaulių valstybinio dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė.  Smuiku grojo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtinė Rūta Klungevičiūtė.   […]

30Spa 2016

Spalio 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šv. Mišių metu paskelbė Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho beatifikacijos bylos pradžią. Sekmadienį į 11.00 val. šv. Mišias Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje susirinko daugiau nei įprasta šventiškai nusiteikusių tikinčiųjų, matėsi keli seimo nariai, vietinės valdžios atstovai, vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio nariai. Šv. Mišias aukojo […]

28Spa 2016

Švenčiant Gailestingumo jubiliejų, spalio 28 d. vakarą Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje skambėjo nauji lietuvių kompozitorių sakraliniai kūriniai. Sakralinės muzikos koncerto „Gailestingumo jubiliejaus muzika“ metu skambėjo specialiai Gailestingumo jubiliejui sukurtos lietuvių kompozitorių  kūrinių premjeros. Kurti šiai progai paskatino Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Į šį prasmingą kvietimą atsiliepė tiek gerai žinomi šalies kūrėjai, tiek jauni kompozitoriai. […]

27Spa 2016

,,Mielieji, esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Restauruokime savo širdis, kad galėtume būti linksmi ir džiūgautume, nes mūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Evangelija pagal Matą). 2016 m. spalio 27 d. Dainų progimnazijoje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė savo parengtą ir išleistą 2017 m. kalendorių ,,Išganytojo relikvijos“. Renginio pradžioje Dainų progimnazijos direktorius V. Varanavičius visus maloniai pasveikino ir […]

25Spa 2016

Spalio 25 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre Dieninės liturgine valanda prasidėjo Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas. Kartu su kunigais dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po maldos J.E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis perteikė įžvalgas apie Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą “AMORIS LAETITIA”. Jo Eminencija pats dalyvavo sinode, sprendusiame šeimos klausimus, todėl jo įžvalgos […]

25Spa 2016

Spalio 25 d., Europos namuose Vilniuje vyks Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos asamblėjos posėdis. Jame dalyvaus aštuonių Europos valstybių atstovai: Belgijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Susitikimo tikslas – aptarti Šv. Jokūbo kelio (Camino de Santiago) plėtrą,  tarpvalstybinio bendradarbiavimo, finansavimo iš ES fondų galimybes, bendrus projektus. Lietuvai atstovaus abiejų Lietuvoje veikiančių asociacijų […]

23Spa 2016

Spalio 23 d. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventinino atnaujintą koplyčią, pavadintą Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vardu.  Sekmadienį į Tytuvėnų bažnyčią gausiai rinkosi tikintieji. Prieš šv. Mišias į katedrą buvo iškilmingai įneštos šv. Jono Pauliaus II relikvijos. Relikvijas nešė Tytuvėnų parapijos klebonas kun. Rimantas Žaromskis. Šv. Mišios prasidėjo 12.00 val. Aukojo […]

22Spa 2016

Rugsėjo 11–Spalio 23 dienomis. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko bažnytinės muzikos festivalis „UBI CARITAS“, (Gai­les­tin­gu­mas). Ge­ra mu­zi­ka at­ve­ria šir­dis mei­lei ir gai­les­tin­gu­mui, – įsitikinę organizatoriai. „Baž­ny­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Še­du­vos Šven­to­jo Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je leis su­pa­žin­din­ti še­du­vius su kla­si­kos ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niais, ku­riuos yra įver­ti­nę klau­sy­to­jai ne tik Lie­tu­vo­je“, – rašoma Šiaulių krašte. FESTIVALIO […]

19Spa 2016

Spalio 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Sutvirtinimo sakramentą net dvejose bažnyčiose: Juozapavos ir Raudėnų. Į Raudėnus skubėta po iškilmių Juozapavoje. 18 val. prasidėjo šv. Mišios, kurių metu Sutvirtinimo sakramentą vyskupas suteikė 12 katalikų. Abi parapijas aptarnauja Micaičių klebonas – kun. Alionidas Budrius. Daugiau nuotraukų…

Aktualijos

Nuorodos

2017 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru   Vas »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031