Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

31Gru 2016

Gruodžio 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Latvijos sostinę Rygą, kur susitiko su Lietuvos jaunuoliais, dalyvaujančiais Taize Europos jaunimo susitikime. 15 val. Rygos Šv. Alberto bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Eucharistijos aukai: „Šv Mišias aukojame už jus, mielas jaunime, kad Lietuva prisikeltų naujam džiaugsmo, tikėjimo, vilties gyvenimui“, – sakė Jo Ekscelencija. Kartu […]

26Gru 2016

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos „Pradžia ir pagrindas“ gruodžio 26-31 d. Šiauliuose jėzuitų namuose, veda kun. tėvas Stasys Kazėnas, SJ. Registracija iki gruodžio 20 d. el. paštu info.švignacas@gmail.com arba tel. 8698 33300 . Paros su maitinimu kaina (nakvynė, maitinimas, programa) 20 eur. Kaina neturi būti kliūtis nedalyvauti rekolekcijose, atsižvelgiama į galimybes. Visada galima susitarti. Daugiau apie […]

25Gru 2016

Vilnius, 2016 m. gruodžio 24 d. Tiesa padarys jus laisvus! Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!   Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui […]

25Gru 2016

DANGAUS TĖVO MEILĖS DOVANA  Brangūs broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, mieli geros valios žmonės!  „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Dievo Sūnus Jėzus Kristus paliko dangų, atėjo pas mus gimdamas Betliejaus prakartėlėje ir tapo panašus į mus viskuo, išskyrus […]

24Gru 2016

Visų lūpose jau greitai skambės sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį… (www.bernardinai.lt) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Šv. Mišių tvarka:

24Gru 2016

Šalia Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios, pirmą kartą, įrengta Žmogaus dydžio prakartėlė. Kviečiame pasigrožėti ir pasimelsti. Gruodžio 24d. Piemenėlių Šv. Mišios 21:00val. Gruodžio 25d. Šv. Mišios 12:00 Gruodžio 26d. Šv. Mišios 12:00   Nuotraukos Ievos Skritauskaitės

22Gru 2016

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Respublikinės Šiaulių ligoninės didžiojoje salėje, esančioje Chirurginiame skyriuje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Melstasi už visą ligoninės bendruomenę. Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Po šv. Mišių Šiaulių ganytojas pasiliko pabendrauti su susirinkusiaisiais, pristatė 2017 m. kalendorių „Išganytojo […]

22Gru 2016

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos būstinėje. Užkardai vadovauja majoras Saulius Baltakis. Adventinio susitikimo metu Šiaulių ganytojas kvietė giliau pažvelgti į Jėzaus Kristaus gyvenimo slėpinį, pristatė 2017 metų kalendorių „Išganytojos relikvijos“. Vyskupas Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnams taip pat įteikė padėkas už pagalbą rugsėjį vykusio piligriminio žygio […]

21Gru 2016

Gruodžio 21 d. pavakarę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi vaikų lopšelyje darželyje “COLIUKĖ”. Vyko tėvų ir vaikučių Advento vakaras. Teatralizuotai pristatytas pasakojimas apie keturias žvakutes: buvo uždegtos 4 žvakutės: Pirma – ramybės žvakutė užgęso, kadangi ramybės nėra pasaulyje. Antra  – tikėjimo žvakutė užgęso, kadangi tikėjimas nebranginamas. Trečia – meilės žvakutė užgęso, kadangi šiandien Meilė nemylima. Tada […]

19Gru 2016

Gruodžio 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikų koplyčioje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Po pamaldų ganytojas pristatė  2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“, kuriame – paties Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukos. Fotografuota įvairiose Europos Bažnyčiose piligriminių kelionių metu. Nuotraukose pristatomi Jėzaus Kristaus gimimą, kančią, […]

19Gru 2016

„Airijos diena“ su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu kalbėjo apie Kalėdų džiaugsmą, švenčių virtimą apsipirkimo laikotarpiu, skaudžias emigracijos pasekmes, kai tėvai praranda vaikus, apie artimo meilę ir viltį, kad gyvenimas Lietuvoje gerės. Airijos lietuviams vyskupas linkėjo: Mielieji lietuviai, kurie esate išvykę į tolimąją Airiją, pirmiausia palinkėčiau, kad kiekvienas įsileistumėte į savo širdį Kristų – gyvenimo davėją. […]

18Gru 2016

Gruodžio 15 dienos ryte Betliejaus Taikos ugnis traukiniu atkeliavo į Šiaulius. Šiaulių televizijos reportažas: . Ją platina ir pasitiko Žemaitijos skautų, bei Lietuvos skautijos Šiaulių krašto nariai. Jėzaus Kristaus gimimo bazilikoje Betliejuje žmonės melsdamiesi uždega žvakes. Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje, vykdant socialinę paramos akciją „Šviesa tamsoje“, kai vienas ypač daug gero nuveikęs vaikas […]

17Gru 2016

Gruodžio 17 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiauliams ir visiems lietuviams svarbus renginys „Žingsniai Lietuvai“, skirtas Helsinkio grupės 40-mečiui ir Kryžių kalno atkūrėjui, blaivybės skleidėjui, Helsinkio grupės nariui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Mečislovui Jurevičiui. Kaip sakė konferencijos-pokalbio iniciatorius Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazimieras Alminas, „Neleidome užkloti užmaršties dulkėmis gyvenusio žmogaus, kuris paaukojo savo sveikatą […]

14Gru 2016

Gruodžio 14 d. Dainų progimnazijos 1 – 8 kl. mokiniai susirinko į Advento renginį ,,Jėzus – dovana pasauliui“. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir […]

12Gru 2016

„Meilės džiaugsmas“ kaip gailestingo ir artimo Bažnyčios buvimo šeimos gyvenime ženklas.  Popiežiaus Pranciškaus paraginimo apie meilę šeimoje „Amoris Laetitia“ pristatymas.  Laikas: gruodžio 12 d. (pirmadienį)  18:00 val.  Vieta: Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras (Tilžės g. 186),  didžioji salė Lektorius: T. dr Miroslaw Sokolinski O.Carm

11Gru 2016

Gruodžio 11 d. Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje pristatytas Dievo tarnas Pranciškus Budrys. Šiaulių vyskupijoje šiuo metu rengiamos Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės ir Dievo tarno Ignaco Štacho beatifikacijos bylos. Pranciškus Budrys – kunigas, kankinys, kilęs iš Meškuičių parapijos, esančios šalia Kryžių kalno. Įšventintas kunigu, P. Budrys buvo paskirtas į sibirietišką Irkutsko parapiją, kurioje tarnavo […]

10Gru 2016

Gruodžio 10 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Lietuvos skautijos Šiaulių krašto skautų adventinė popietė. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias celebravo skautų dvasios tėvas kun. Arūnas Jankauskis. „Kasdien, būdami skautais, darome gerąjį darbelį, prisimename ir Jėzaus Kristaus nuveiktą Išganymo darbą“ – priminė kunigas. Vėliau pasiskirstę grupėmis skautai aplankė Šiaulių katedroje įrengta Dievo Gailestingumo koplyčią, pynė […]