Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

08Geg 2019

Gegužės 8 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapiją. Sutiko ir lydėjo Pakruojo parapijos klebonas kun. Remigijus Čekavičius. Aplankė Pakruojo „Žemynos“ pagrindinę mokyklą. Bendravo su katalikiško lopšelio-darželio „Varpelis“ auklėtiniais. Lankėsi Pakruojo ligoninėje, laimino ligonius ir jais besirūpinančius medikus. Susitiko su Pakruojo savivaldybės darbuotojais. Domėjosi Carito veikla. Daugiau nuotraukų…

05Geg 2019

Gražiausias pavasario mėnuo prasideda nuostabia švente, skirta mūsų mylimiausioms Mamoms. Tad gegužės pirmąjį sekmadienį atsiveskime savo brangiausias Mamytes į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą bei padovanokite jaukią popietę kartu muzikos apsupty.

05Geg 2019

Gegužės 5 d. Šiaulių vyskupija organizavo Mamyčių šventę. 11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. 12 val. koncertą Mamoms Pastoracinio centro salėje dovanojo “Sandoros” liturginio choro vaikai. Vadovė Rolanda Kalakauskienė. Daugiau Leono Nekrašo nuotr…

03Geg 2019

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Gegužės 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Taikos Karalienei, melsime taikos mūsų šeimoms ir visam pasauliui, ypač Ukrainai, Sirijai ir Šventajai Žemei. 17.30               Gegužinės pamaldos Galimybė Sutaikinimo sakramentui 18.00    […]

03Geg 2019

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“ (Popiežius Pranciškus). Gegužės 3 d. prie Šiaulių katedros rinkosi jaunuoliai iš visų Šiaulių vyskupijos mokyklų, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, jų draugai, tėvai, mokytojai. 12 val. prasidėjo žygis į Kryžių kalną. Piligriminiam žygiui  „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ (Jn 14,6a). Vadovavo […]

01Geg 2019

Gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis atidarytas bažnyčios jubiliejus. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Džiaugsmą didino ir ganytojo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabinę rankomis – apglėbta jubiliejinė bažnyčia, taip išsakant visus vienijantį jausmą „Mes mylime bažnyčią“. Šventoriaus kiemelyje suvalgytas jubiliejinis tortas, dovanotas koncertas. Daugiau organizatorių nuotraukų… Leono Nekrašo […]

28Bal 2019

Balandžio 28 d., sekmadienį,  11.00 val. katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių vaikai rinkosi pėsčiųjų bulvare prie Kaštonų alėjos, kur vyko Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“.  Renginio pradžioje susirinkusius pasveikino su Šv. Velykomis ir vaikų atsineštus margučius palaimino Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Renginio vedėjai „Trys draugai“ kvietė visus švęsti Atvelykį: suptis sūpuoklėmis, […]

28Bal 2019

Rita Guobienė Šiltą šeštadienio popietę nemažas būrelis tikinčiųjų sugūžėjo į Tytuvėnų bažnyčią. „Bus konferencija, apie ką, o kas tai?“ – smalsavo ne vienas parapijietis. „Dievo gailestingumo“ grupės vadovas brolis Pijus ėmėsi iniciatyvos organizuoti konferenciją, nes jau 10 metų Tytuvėnų bažnyčioje veikia Dievo gailestingumo būrelis. Būrelio vadovė, dabar garbės pirmininkė, Rozalija Rimkutė – ses. Bernadeta. Antrasis Velykų […]

28Bal 2019

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

26Bal 2019

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš balandžio 26-osios į balandžio 27 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje                                         […]

21Bal 2019

PAŽINKIME MEILĘ! Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien džiugiai ir pakiliai švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Tai mirties nugalėtojo ir tikrosios meilės pergalė. Šventasis evangelistas Jonas ją patvirtina sakydamas: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8); „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ […]