Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

19Gru 2018

Vakar, gruodžio 19 d., Šiaulius pasiekė Betliejaus Taikos ugnis. Betliejaus taikos ugnies akcijos idėja kilo iš 1986 m. Austrijos nacionalinio radijo (ORF) inicijuotos socialinės paramos-labdaros akcijos „Šviesa tamsoje“. Konkurso metu buvo išrinktas vienas itin savo veikla ir pavyzdžiu pasižymėjęs Austrijos vaikas – Markusas Födingeris, kuris kartu su delegacija skrido į Palestiną ir Betliejuje uždegė Taikos […]

19Gru 2018

Paskutinę gruodžio savaitę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis  tris dienas skyrė ligoniams. Gruodžio 17-19 d. Jo Ekscelencija lankėsi įvairiuose Respublikinės Šiaulių ligoninės padaliniuose, bendravo su ligoniais, darbuotojais. Visus stiprino vilties ir paguodos žodžiais. Ganytoją lydėjo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Gruodžio 19 d. akimirkos: Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias Moters ir vaiko klinikoje.

18Gru 2018

Gruodžio 18 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Šiaulių katalikiškoje progimnazijoje „Sandora“. „J. E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio apsilankymas mokykloje – didžiausia dovana mokyklos bendruomenei“, – rašoma progimnazijos tinklapyje. Jo Ekscelencija aplankė visas progimnazijos klases, bendravo su mokiniais, mokytojais, mokinių tėveliais. Kiekvienai klasei dovanojo savo nuotraukų kalendorių 2019 metams „Dievo meilės pergalė“. Laimindamas ganytojas linkėjo […]

17Gru 2018

Gruodžio 17 d. Šiaulių katedroje į šv. Mišias susirinko Šiaulių S. Daukanto gimnazijos bendruomenė. „Kasmetinėse Šv. Mišiose žmonės skatinami prisiminti praėjusių metų įvykius, padėkoti Dievui už patirtas akimirkas bei atrasti savyje vidinę ramybę, kuri būtina  kalėdinių švenčių gausybėje“, – sakė bendruomenės nariai. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. […]

15Gru 2018

Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu. Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas: Gruodžio 15 d. (šeštadienį) – 17 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams. Gruodžio 16 d. (III – ąjį  advento […]

15Gru 2018

Š.m. gruodžio 15 d. skvere, prie miesto didžiosios eglės, vyko adventinis susikaupimo vakaras „Didis džiaugsmas patekėjo“. Jos metu simbolinę Prakartėlę palaimino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu primindamas, kad Betliejaus naktį užgimė Kūdikėlis Jėzus, kad sušildytų mūsų širdis. Kad mes mokėtume priimti amžinąją meilę į savo širdis, į savo šeimas, į savo gyvenimą, kad […]

13Gru 2018

Gruodžio 13 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 4 – 8 klasių mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės, socialinės pedagogės Gitanos Kurapkienės, pradinių klasių mokytojos Irenos Kazymirkienės, muzikos mokytojos Samantos Chrapan, ,,Ragainės“ progimnazijoje 1-4 kl. mokiniams parodė kalėdinį vaidinimą ,,Jėzaus gimimo belaukiant“, aplankė vaikų globos namus, šventine programėle visus pradžiugino, parodė jiems kalėdinį vaidinimą, senelių namų gyventojams […]

12Gru 2018

Gruodžio 12 d. Dainų progimnazijos 2- 8 kl. mokiniai susirinko į Advento renginį ,,Jėzaus gimimo belaukiant“. Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Renginio pradžioje mokyklos direktorė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais mokykloje apsilanko gerbiami svečiai, visiems palinkėjo gerumo, šilumos, gerų […]

08Gru 2018

Gruodžio 8 d. (šeštadienį) Šiaulių katedroje Šiaulių vyskupijos globėjos Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos IŠKILMĖ 11.30 val. Rožinis. 12.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kunigais.

06Gru 2018

  Gruodžio 6 d. Rėkyvos kultūros centro namuose vyko adventinis vakaras „Po angelo sparnu“. Vakaro metu su advento tradicijomis supažindino Šiaulių Rėkyvos progimnazijos mokiniai. Adventinių ir kalėdinių giesmių koncertą dovanojo Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos jaunimo vokalinis ansamblis „Credo“ (vad. Jūratė Minkevičiūtė) ir Šiaulių Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ ansamblis „Mažieji voveriukai“. Gilaus susikaupimo ir […]

04Gru 2018

2018 m. gruodžio 4 dieną  Šiaulių vyskupijos didžioje salėje vyko adventinis vakaras, kuriame dalyvavo Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos pradinių klasių mokiniai kartu su savo tėveliais. Koncertas skirtas adventiniam laikui paminėti. Renginyje skambėjo įvairios giesmės ir liaudiškos dainelės. Bendromis pastangomis buvo nupintas didžiulis advento vainikas ir papuoštas įvairiomis gėrybėmis. Juk adventas – rimties ir susikaupimo […]

04Gru 2018

Gruodžio 4 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro komanda lankėsi Skaistgirio gimnazijoje (Joniškio raj.), kur susitiko su vyresniųjų klasių moksleiviais. Susitikimo tema – „Meilės kalbos – kaip pažinti save ir kitą“ kvietė jaunimą gilintis į meilės, rūpesčio kitu išreiškimo, santykių temas, savivertės klausimus, aptarti Advento laikotarpio bei Šv. Kalėdų prasmę. Apsilankymo metu moksleiviams taip pat buvo […]

29Lap 2018

Lapkričio 28 – 29 dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su kitais Lietuvos vyskupais ir grupe kunigų bei pasauliečių lankėsi Romoje. Piligrimai iš Lietuvos bendrojoje audiencijoje dėkojo popiežiui Pranciškui už jo apsilankymą Lietuvoje rugsėjo mėnesį. Dalyvavo popiežiškos šv. Kazimiero Kolegijos Romoje 70-čio minėjime. Nuotraukos iš bendrosios popiežiaus Pranciškaus audiencijos, šv Mišių Laterano bei Maria Maggiore […]

29Lap 2018

   Lapkričio 29 d. startuos jau trečius metus rengiama bendra Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas iniciatyva padėti nepasiturintiems žmonėms bei artėjančių švenčių proga padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (Pro bono).    Dalyvauti pagalbos kitam iniciatyvoje ir paskirti dalį savo laiko teikiant nemokamas teisines konsultacijas į sunkias gyvenimiškas situacijas patekusiems žmonėms šiemet apsisprendė daugiau nei 200 Lietuvos advokatų […]

28Lap 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunuolius į susitikimus trečiadieniais 17.30 Pastoracinime centre (Tilžės g. 168) – įvairūs seminarai, diskusijos, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Telefonas pasiteiravimui 8 636 68760 (Laura).

25Lap 2018

Lapkričio 25 d. (Sekmadienį) KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ 12. 30 val. Šv. Mišios Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

24Lap 2018

Iš lapkričio 24 d. į 25 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko trisdešimt septintoji Eucharistinės adoracijos naktis. 21 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kadangi šv. Mišios aukotos Kristaus Karaliaus iškilmės išvakarėse, pamokslo pradžioje ganytojas priminė, kad Kristaus karalystė – ne iš šio pasaulio. Kristus, – anot ganytojo, – ateina […]

24Lap 2018

Lapkričio 24 d. Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažyčioje aukotos šv. Mišios, minint 125 metų sukaktį nuo skaudžių Kražių skerdynių įvykių. 12 val. prasidėjusioms Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Užvenčio klebonas kun. Aivaras Jurgilas ir Skaistgirio klebonas kun. Andrius Trakšelis. Jo Ekscelencija homilijoje kalbėjo apie Kražių […]