Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

05Bir 2015

Birželio 5 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kražiuose teikė Sutvirtinimo sakramentą. Kražių parapija vadinasi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo. Klebonas – kun. Vytautas Ripinskis.   Daugiau nuotraukų…

04Bir 2015

Birželio 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Šią vasarą Sutvirtinimo sakramentas Kelmės bažnyčioje teikiamas jau antrai grupei. Daugiau nuotraukų…

01Bir 2015

Birželio 1-ąją, vaikų gynimo dieną, Šiauliuose organizuotas tradicinis, jau dvidešimtasis piligriminis žygis iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną. Birželio 1-ąją būriai vaikų, jaunuolių su mokytojais bei vyresnio amžiaus žmonės rinkosi prie Šiaulių katedros. 11 val. Šiaulių vyskupas visus pakvietė į katedrą prieš žygį pagarbinti Švenčiausiąjį Sakramentą. Iš katedros išeita su giesmėmis. Pirmoji vasaros diena lepino […]

31Geg 2015

Gegužės 31 d. LYGUMŲ ŠVČ TREJYBĖS BAŽNYČIA šventė 100 m. sukaktį. Į šv. Mišias susirinkusių žmonių gausa liudijo, kokia svarbi visam miesteliui ši šventė, sukvietusi ne tik miestelėnus, bet ir iš pačių įvairiausių Lietuvos vietų, o gal net užsienio. Lygumų parapijos klebonas Donatas Kryževičius sakė, jog žmonių suėjo daugiau nei per Velykas. Šiaulių vyskupas Eugenijus […]

30Geg 2015

Gegužės 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Rėkyvos šv. Juozo Darbininko bažnyčioje, kurią aptarnauja kun. Donatas Grabažis. Daugiau nuotraukų…

29Geg 2015

Gegužės 29 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams suteikė Šiaulėnų šv. Onos bažnyčioje. Atvykusį ganytoją pasitiko Šiaulėnų klebonas Jonas Bagdonas su parapijiečiais. Daugiau nuotraukų…

28Geg 2015

Gegužės 28 d.  Šaulių Vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Šiaulių Vyskupijos ir LPKTB, LPKTS Šiaulių skyrių PENKTOJI  MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „KRIKŠČIONYBĖS KRYŽKELĖS  LIETUVOJE“. Renginys prasidėjo 12 val. Šiaulių Vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimo žodžiu. Skaityti šeši pranešimai: Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas. Knygos „Kryžių kalnas“ sutiktuvės. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. „Kelionės istoriniais KRIKŠČIONYBĖS GIMTINĖS takais“ Romualdas Baltutis. „Žinios iš […]

26Geg 2015

 Gegužės 26 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko susitikimas su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu S.J.   Svečią pristatė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.   Panevėžio vyskupas pristatė šiais metais išleistą savo knygą „Šventoji Žemė“. Pasitelkdamas iliustracijas su žemėlapiais, vaizdais, užrašais vyskupas kalbėjo ir apie savo patirtį, ir apie įgytas žinias, ir apie neseniai parengtą ir išleistą […]

25Geg 2015

Gegužė 25 dienos, pirmadienio, pavakarę sujudimas Užvenčio bažnyčioje liudijo prasidedant reikšmingą įvykį. 17.00 val. į gegužines pamaldas rinkosi pasipuošę, pasitempę jaunuoliai, jų artimieji ir kiti džiugiai nusiteikę ar susikaupę tikintieji. Rengtasi vyskupo apsilankymui ir Sutvirtinimo sakramento teikimo šventei. Gegužines pamaldas vedė, vėliau išpažinčių klausė iš Tytuvėnų atvykęs kun. Rimantas Žaromskis. Sutikti ganytojo išeita į šventorių. […]

24Geg 2015

Gegužės 24 d. knygyne-svetainėje „Prie katedros“ atidaryta fotomenininko Ričardo Dailidės foto paroda „MEČISLOVAS JUREVIČIUS – TIKĖJIMO IR TĖVYNĖS LAISVĖS RITERIS„  Šv. Kazimiero ordino organizuotame renginyje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugelio dėmesys krypo į M. Jurevičiaus artimuosius.  M. Jurevičiaus 93 metų našlė Emilija atvyko su dukra, vaikaičiais ir provaikaičiais.  Anūkė Kristina sakė: „Jis man buvo […]

24Geg 2015

Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centru gegužės 23-24 d. organizavo Sekminių vigiliją Pastoraciniame centre.   Vigilija prasidėjo šeštadienį 19.00 val. šv. Mišiomis Pastoracinio centro salėje. Šv. Mišias aukojo kun. Arūnas Jankauskis ir kun. Mindaugas Grigalius. Pirmą kartą organizuojama vigilija sulaukė didelio susidomėjimo. Salėje beveik neliko laisvų vietų. Nemaža dalis atėjo […]

23Geg 2015

Gegužės 23 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Kuršėnų šv . Jono Krikštytojo bažnyčioje.  Ganytoją prie vartų sutiko parapijos klebonas vicedek. Saulius Paliūnas. Dėl jaunuolių gausos, sakramentas teiktas dviems grupėms. Pirmoji grupė susirinko į bažnyčią 14 val.             Antrą kartą Kuršėnų bažnyčioje  Sutvirtinimo Sakramentas teiktas Sekminių šventės išvakarėse […]

19Geg 2015

Gegužės 19 d. Šiaulių katedros parapijoje įvyko Alfa kurso baigiamasis šventinis vakaras. Vakaras prasidėjo šv. Mišiomis katedroje, kurias aukojo klebonas kun. Egidijus Venckus. Į šv. Mišias susirinko visi Alfa kurso dalyviai su savo artimaisiais ir draugais. Po šv, Mišių tolimesnė programa vyko Pastoracinio centro bibliotekoje. Kaip ir kiekvieną Alfą kurso vakarą pradėjome šlovinimo giesme. Svečiai […]

17Geg 2015

Gegužės 17 d. šv. Mišiomis Žagarės šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis baigė kanoninę vizitaciją.   Ingresas į Žagarės bažnyčią, užbaigiant iškilmingą vyskupo vizitaciją: Kun. klebonas Marius Dyglys meldžiasi už vyskupą: Vyskupas gieda bažnyčios titulo maldą: Iškilminga Šeštinių šventės procesija: Vyskupas sako pamokslą sakykloje: Atnašos: Šv. Mišių pabaigoje įteikiami padėkos raštai […]

16Geg 2015

Gegužės 16 d. Kurtuvėnuose buvo paminėtas pirmasis Šiaulių studentų ateitininkų Saulės draugovės gimtadienis. Šv. Mišias Kurtuvėnų apašt. Jokūbo bažnyčioje aukojo J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. Gimtadienio metu organizuoti pasikalbėjimai su doc. dr. M. Stakvilečiumi, pasivaikščiojimas po Kurtuvėnų dvaro sodybą, apsilankyta žirgyne. Gimtadienio šventėje taip pat dalyvavo […]

16Geg 2015

Gegužės 16 d. Kurtuvėnų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias, skirtas šeimų šventei. Po  šv. Mišių Kurtuvėnų naujai pastatytoje ratinėje vyko šeimų ambasadorių iš Šiaulių rajono seniūnijų pristatymas, apdovanojimas, koncertas, agapė. Daugiau nuotraukų…