Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

07Geg 2017

 Vida URBONIENĖ Skaistgiryje kasmet tradiciškai minima Motinos diena. Sekmadienio rytą Šv. Jurgio bažnyčios varpai kvietė maldai už Motinas. Parapijos klebonas Andrius Trakšelis homilijos metu nupiešė motinos portretą kartu kviesdamas nepamiršti motinų ne tik kasdienybėje, bet ir maldoje. Po Šv. mišių Skaistgirio kultūros namų salėje vyko šventinis koncertas, kurio metu skambėjo eilės, pasakojimai, dainos skirtos mamoms. […]

06Geg 2017

Gegužės 6 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre apdovanoti trumpametražinio filmo konkurso „Tradicinė šeima. Kas mūsų laukia ją sunaikinus?“ dalyviai. Dalyvauti konkurse buvo kviečiami šešiolikos metų ir vyresni jaunuoliai. Po filmų peržiūros ir iškilmingo apdovanojimo, konkurso dalyviai ir svečiai pakviesti į Maldos pusryčius. Daugiau nuotraukų…  

06Geg 2017

Gegužės 6 d. Kuršėnuose švęsta Sutvirtinimo sakramento šventė. Jaunuoliai rinkosi į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, klebonas vicedek. mons. Vytautas Kadys. Sutvirtinimo sakramentą teikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…

01Geg 2017

Gegužės 1 d. 12 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios, minint kun. Povilo Šliauterio gimimo dangui metines ____________________ Šiaulių vyskupijoje kun. Povilas buvo vadinamas tiesiog „Poviliuku“, nes buvo visiems draugiškas, sukalbamas ir žmonių mylimas, mokėjo  kiekvieną  su humoru prakalbinti. Daug  metų pragyvenęs Kužių parapijoje jis gerai pažinojo visus žmones, žinojo jų vargus ir bėdas. […]

27Bal 2017

Balandžio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kunigais vyko į piligriminę kelionę garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo vietomis. Pirmiausia sustota Šeduvoje. Parapijos klebonas kun. Virginijus Kazaitis trumpai papasakojo apie vyskupo Teofiliaus gyvenimą Šeduvoje, parodė namą, kuriame jis gyveno. Be vyskupo tame pačiame name gyveno dar  penkios šeimos. Kadangi bažnyčioje šv. Mišių aukoti […]

24Bal 2017

(1961–1985–2017)   2017 metų balandžio 24 dieną, eidamas 56-uosius metus, staiga, mirė kun. Aleksandras Milašius, paskutiniu metu reziduojantis Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. Aleksandras Milašius gimė 1961 metų balandžio 6 dieną valstiečių šeimoje, Nemakščių parapijoje, Pavarnio km., Raseinių raj. 1979 metais baigė Kelmės I-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. rugsėjo 1 d. įstojo […]

23Bal 2017

Balandžio 23 d., Katalikų bažnyčiai švenčiant Dievo gailestingumo sekmadienį, Šiauliuose organizuotas renginys vaikams „Vaikų Velykėlės“. Renginys prasidėjo 11 val. šventomis Mišiomis vaikams ir jaunimui Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių ganytojas kartu su mažaisiais ėjo į prie Šiaulių miesto savivaldybės esantį skverą, kur vyko atvelykio […]

23Bal 2017

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18).   […]

16Bal 2017

Velykos – tai Kristaus Prisikėlimo, mirties ir nuodėmės nugalėtojo šventė. Prisikėlęs Kristus sako: “Ramybė jums.” Meldžiuosi ir trokštu, kad visi įsileistume Kristaus meilės ir tiesos dvasia, o tuomet įsiviešpataus tikroji ramybė ir taika. Džiugių Šv. Velykų! Nuoširdžiai, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliai, 2017 metų Velykos

16Bal 2017

Vilnius, 2017 m. balandžio 13 d. Velykinis ganytojiškas laiškas Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10). „Jeigu esate su Kristumi prikelti, […]

16Bal 2017

Velyknakčio pamaldas Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių vaduotojos klebonas teol. lic. Rimantas Pranskaitis pradėjo 20 val. Daugiau Velyknakčio nuotraukų… Viešpaties prisikėlimo ryto šv. Mišios aukotos 8 val. Daugiau nuotraukų… * Nuotraukos Ievos Skritauskaitės

16Bal 2017

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes!“ Velyknakčio vigilijos ir Velykų pamaldos Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Klebonas mons. Gintas Sakavičius Daugiau Jono Lipskio nuotraukų…

14Bal 2017

Didžiojo Penktadienio liturgija neapšviestoje, tylioje Šiaulių katedroje pradėta švęsti 18 val.  Pamaldoms vadovavo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. „Su didele meile ir dėkingumu išklausėme Kristaus kančios istoriją“, – pradėjo pamokslą Šiaulių vyskupas. Jėzus Kristus atsiteisė už visas žmonijos nuodėmes. Kokia baisi yra nuodėmė, jei Kristui už ją reikėjo mirti ant Kryžiaus. Kiekviena nuodėmė […]

13Bal 2017

„Ši diena, – sako Ernaudas Bonevalietis, – yra išpuošta daugybe slėpinių. Pirmą kartą šią dieną mums patikėtas duonos laužymas, Bažnyčios stalas pateikia žmonėms angelų duonos, kad jie jos valgytų. Šiandien Kristus savo apaštalams nuplovė kojas ir nurodė tai daryti visais laikais su tokiu pačiu pamaldumu. Su aliejais, kurie pašventina Kristaus įsigytą tautą, šiandien pašventinama Bažnyčioje […]

10Bal 2017

Balandžio 10 d. prieš 10 val. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui buvo pranešta apie Kryžių kalne kilusį gaisrą. Vyskupas nedelsdamas išskubėjo į įvykio vietą. Gau­sios pa­jė­gos iš Šiau­lių ir Meš­kui­čių prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos gaisrą sutramdė per keliasdešimt minučių. Nepaisant to, ug­nia­ge­siai Kry­žių kal­ne bu­dė­jo iki pat pa­va­ka­rių: išar­dy­ti ap­de­gę kry­žiai, per­kas­tas dir­vo­že­mis. Daugiau skaitykite www.skrastas.lt         […]

09Bal 2017

Baisogalos bažnyčioje: Verbų sekmadienį, balandžio 9 d., 11.00 val. Vedėjas – Kun. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas). Gruzdžių bažnyčioje: Balandžio 1 d. šeštadienį 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, susitaikymo pamaldos. Išpažinčių klausys kun. Andrius Valčiukas (Kurtuvėnų parapijos klebonas), kun. Tomas Ūksas (Bazilionų parapijos klebonas) ir kun. Donatas Grabažis […]

08Bal 2017

Moksleivių ateitininkų sąjunga kviečia 8-12 klasių moksleivius bei pirmakursius dalyvauti Moksleivių ateitininkų pavasario akademijoje „Sparnai į tiesą“, vyksiančioje Kėdainiuose balandžio 8-12 d.   Akademijos metu dalyviai gilinsis į tikėjimo ir mokslo sąsajas bei bandys atsakyti į klausimą – ar vyksta dialogas tarp tikėjimo ir mokslo, klausys paskaitų, skirtų temai atskleisti, bei dalyvaus įvairiose veiklose.    Daugiau […]