Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

29Lie 2017

Kryžių kalno atlaidai tradiciškai prasidėjo vigilija. Liepos 29 d. 19 val. prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II dovanoto kryžiaus susirinkę maldininkai džiugiai sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bendruomenės narės pagarbino Kryžių liturginiu šokiu. Jam ruoštasi netoli Kryžių kalno vykusioje šeimų stovykloje, kurią organizavo jėzuitų bendruomenė. Šios stovyklos dramos būrelis parengė […]

18Lie 2017

Kun. Stanislovas Žukauskis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų  ir paskirtas Šakynos Šv. arkangelo Mykolo ir Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebonu, įpareigojant rūpintis koplyčia Agailiuose, esančią Šakynos seniūnijoje. Kun. Jordanas URBONAS atleistas iš Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebono pareigų bei įpareigojimo aptarnauti koplyčią […]

15Lie 2017

Liepos 15 d. Kelno katedros kriptoje buvo palaidotas kardinolas Joachimas Meisneris, viena ryškiausių mūsų laikų Bažnyčios gyvenimo figūrų, gerbiamas ir mylimas ganytojas, daug nusipelnęs iš komunizmo išsivadavusios vidurio ir rytų Europos Bažnyčios atgimimui. Kardinolo laidotuvėse dalyvavo šeši kardinolai ir trys dešimtys vyskupų, tarp jų ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau skaitykite http://lt.radiovaticana.va Daugiau nuotraukų… ———————————————————– Kelno […]

07Lie 2017

Liepos 7 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo šv. Mišioms bei ėjo Kryžiaus kelią Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ši diena buvo skirta kelininkams. Melsta Dievo palaimos transporto ir kelių priežiūros tarnybų darbuotojams bei jų šeimoms. Daugiau nuotraukų…

06Lie 2017

2017 metų liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės dieną, atsiliepdamas į kvietimą Tautišką giesmę giedoti ant piliakalnių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė tikinčiuosius rinktis visiems itin brangioje vietoje – ant Jurgaičių piliakalnio, vadinamo visame pasaulyje gerai žinomo Kryžių kalno vardu. Į kvietimą atsiliepė gausus šiauliečių ir miesto svečių būrys.   Daugiau nuotraukų…  

02Lie 2017

2017 m. BIRŽELIO 27 d. – LIEPOS 2 d. PAŠVITINIO PARAPIJOS NAMUOSE VYKO STOVYKLA VAIKAMS „AR GIRDI? LAISVĖ TAVE KVIEČIA!“ Nepaprastai džiugu matyti stovyklos tęstinumą, kadangi didžioji dalis vaikų dalyvavo stovykloje jau trečius metus. Tai krikščioniška stovykla 9 – 13 metų vaikams, kurioje šauni jaunimo ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių  komanda, svečiai, Joniškio dekanas […]

30Bir 2017

Popiežius Pranciškus atsakė į didžiausio Ispanijos dienraščio „El Pais“ klausimus. Tekstas skelbtas 2017 m. sausio 21 dieną, nesutrumpintą pokalbį originalo kalba skaityti čia: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actualidad/1485022162_846725.html Penktadienį, tą pačią valandą kai Donaldas Trumpas davė prezidento priesaiką Vašingtone, popiežius Pranciškus Vatikane susitiko ilgam pokalbiui su didžiausio Ispanijos dienraščio „El Pais“ redaktoriumi ir korespondentu. Pokalbio metu skatino neprarasti sveikos nuovokos […]

30Bir 2017

Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija  Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE 2017 m. birželio 9–30 d.   Meškuičių b.                        birželio 9 d. 8 val.     –     birželio 10 d. 8 val. Šiaulių Šv. Jurgio b.             birželio 10 d. […]

29Bir 2017

Birželio 29 d. Šaulių katedroje džiugiai švęsti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sveikintas su dvidešimtąja vyskupystės sukaktimi. Suteikti akolito skyrimai. Kun. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas pristatė V-tąją poezijos knygą. „Šiandien visi džiaugiamės mums duotu Dievo buvimu“, – sakė Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas, dekanas Egidijus Venckus. Šv. […]

25Bir 2017

Birželio 23-25 d. Vilniuje vyko Lietuvos jaunimo dienos, kurių šūkis šiais metais buvo „Tiesa padarys jus laisvus“ Jn 8, 31-42. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kvietė jaunimo vadovus ir jaunus žmones burtis į grupes, ruoštis pagal parengtą pasiruošimo programą ir vykti į šią tikėjimo šventę drauge. Susidarė nemažas būrys vykstančiųjų – apie pusketvirto šimto jaunų žmonių […]

21Bir 2017

Birželio 21 d. Bazilionų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ukrainiečių ir lietuvių kunigai aukojo šv. Mišias, skirtas Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų sukakčiai paminėti. Minėjimas vyko Bazilionų mokykloje-daugiafunkciniame centre. Pabaigoje – „Padubysio kronikų“ pristatymas.   Daugiau Jūratės Formanskė, Bazilionų MDC, nuotraukų…

18Bir 2017

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dieną, birželio 18-ąją, Šiaulių mieste tradiciškai organizuotos dvi Devintinių procesijos: centre ir pietinėje miesto dalyje. Iškilmės miesto centre prasidėjo Šv. Mišiomis švento Jurgio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. Saulius Matulis. Pirmoji Devintinių procesijos stotis prisiglaudė prie bažnyčios pastato Prie Šv. Ignaco bažnyčios Švenčiausiasis sakramentas pagarbintas liturginiu šokiu. Daugiau nuotraukų…

17Bir 2017

Birželio 17 d. minėta Šiaulių vyskupijos 20 metų sukaktis Minėjimas prasidėjo Padėkos šv. Mišiomis 11.00 val. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. Aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK generalinio sekretoriaus padėjėjas, domininkonų subprioras kun. Saulius Rumšas OP, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras […]