Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

01Lie 2019

Mons. Aurelijus Žukauskas paskirtas Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. Diakonas Gediminas Kasperavičius paskirtas diakono tarnystei Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje su teise laiminti santuokas. Diakonas Matas Kasparas paskirtas diakono tarnystei Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijoje su teise laiminti santuokas.

30Bir 2019

Paskutinį birželio Sekmadienį Šiaulių katedroje švęsti didieji šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Sumos šv. Mišiose giedojo berniukų ir jaunuolių choras `Dagilėlis`, dirigavo Remigijus Adomaitis. Po Mišių šventoriuje tikintieji džiaugėsi agape ir koncertu.   Daugiau nuotraukų…  

29Bir 2019

Birželio 29 d. Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėse, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis rankų uždėjimu diakonų šventimus suteikė Kauno kunigų seminarijos klierikams Gediminui Kasperavičiui ir Matui Kasparui. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šventė dvidešimt antrąsias vyskupystės konsekravimo metines (1997). Katedros klebonas kun. Egidijus Venckus visos parapijos vardu įteikė 22 […]

28Bir 2019

Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės Motinos-Marijos Širdį 2019 m. iš birželio 28-osios į birželio 29 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Visagali Dieve, mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi ir šloviname nuostabias jos geradarybes!” PROGRAMA 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda. […]

28Bir 2019

Birželio 28 d. Šiaulių katedroje švęstos Švč. Jėzaus širdies iškilmės ir minėta Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Minėjimas prasidėjo 10 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje. Susirinkusiems Šiaulių vyskupijos kunigams konferenciją pravedė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras kun. Kazimieras Milaševičius. 11 val. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienybėje su Šiaulių […]

27Bir 2019

Birželio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kurioje 1961-1988 m. apaštalavo tremtinys Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius. Daugiau nuotraukų…

26Bir 2019

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras birželio 25-26 dienomis kvietė Šiaulių vyskupijos Šv. Mišių patarnautojus į dviejų dienų išvyką, kurios metu buvo aplankytos Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų, Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios, Paulių vienuolynas ir priklausomybių reabilitacijos centras, Panemunės pilis, Jono Žemaičio vadavietė – bunkeris; jaunuoliai taip pat turėjo galimybę išbandyti laipiojimo medžiais trasas. Ministrantai […]

25Bir 2019

Birželio 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aplankė Pakražančio ir Stulgių parapijas (Kelmės r.). Vyskupą lydėjo šių parapijų klebonas kun. Saulius Sausdravas. Jo Ekscelencija svečiavosi Pakražančio seniūnijoje ir Pakražančio gimnazijoje Kryžkalnyje aplankė partizanams skirtą memorialą. Džiaugėsi nuoširdžiu bendravimu su Stulgių parapijos tikinčiaisiais. Lankėsi bendrovėse, bendravo su darbininkais. Po pietų aukojo Šv. Mišias Vertimų bažnyčioje Jurbarko […]

24Bir 2019

Birželio 24 d. Pakražantyje švęsti šv. Jono Krikštytojo atlaidai ir parapijos 125 metų sukaktis. Į šventę atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą 34 tikintiesiems. Po šv. Mišių šokius ir dainas dovanojo Šiluvos, Pakražančio ir Kelmės kolektyvai. Daugiau nuotraukų…

23Bir 2019

Birželio 23 d. Šiaulių mieste organizuota tradicinė Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) procesija. 9.30 val. šv. Mišias Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje aukojo klebonas kun. Saulius Matulis. Po jų prasidėjo eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu Šiaulių miesto gatvėmis. Eucharistijos stotelės įrengtos prie šv. Jurgio bažnyčios, prie Šiaulių turizmo informavimo centro, prie Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios ir Šiaulių […]

22Bir 2019

Birželio 22 d. (šeštadienį) Padėkos už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju iškilmė Videniškiuose, Molėtų r. 10.00 val. malda, giesmės, katechezė Šventoriuje; 12 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (tikinčiųjų patogumui lauke bus įrengtas ekranas ir įgarsinimas, prašoma turėti sulankstomas kėdutes ir lietpalčius); 14 val. – Agapė (kareiviška košė, arbata, piligrimų atsivežtas maistas) ir šventinis koncertas.

20Bir 2019

Birželio 20 d. Palendrių šv. Benedikto vienuolyne švęsta Dievo Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės. Iškilmėje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…

14Bir 2019

Kviečiame visus į koncertą, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Koncerte bus atlikta Franzo Josepho Haydno „Missa in tempore belli“. J. Haydnas šį kūrinį sukūrė 1796 m. Eizenštate, Austrijai aktyviai angažuojantis į karinę kampaniją, lydėjusią visą Europą išjudinusius Didžiosios Prancūzų revoliucijos įvykius. „Karo meto mišios“ – viena iš […]

12Bir 2019

Birželio 10-14 Lietuvoje lankosi Arkivyskupas Jorge Carlos Patron Wong. Arkiv. Jorge Carlos Patron Wong yra Dvasininkų kongregacijos sekretorius seminarijų reikalams. Lankėsi Vilniaus ir Kauno bei Telšių kunigų seminarijose, o birželio 12 dienos popietę aplankė ir Kryžių kalną bei Pranciškonų vienuolyną Kryžių kalno artumoje. Nepaprastai gilų įspūdį padarė apsilankymas Kryžių kalne. Daugiau apie Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus […]