Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

11Bir 2017

Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras birželio 11 d. po 11 val. Šv. Mišių Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje, kviečia į Tomo Vilucko knygos „ L a i k a s   p o   d a n g u m i “ pristatymą. Tomas Viluckas – religinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo apžvalgininkas, daugelio tekstų šalies žiniasklaidoje autorius, […]

08Bir 2017

Birželio 8 d., ketvirtadienį, Katalikų bažnyčia švenčia Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo iškilmę, kurios metu minima kunigų šventėjimo diena. Šiaulių vyskupijoje 11.00 val. kunigai rinkosi į Pastoracinio centro salę. atėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Susitikimas pradėtas Valandų liturgija. Konferenciją skaitė domininkonų ordino brolis, kun. Pijus Eglinas OP. Kunigų šventėjimo dieną brolis Pijus kalbą apie […]

04Bir 2017

Vida URBONIENĖ Skaistgirio Šv. Jurgio parapija  – viena iš tų parapijų, kur vyksta Sekminių atlaidai. Skaistgiriečiai Sekmines šventė net tris dienas. Penktadienio vakare šventė „Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina,,  prasidėjo skaistgirietės tautodailininkės Virginijos Kutkienės ir jos tėvo  tapytojo Kazimiero Liulevičiaus paveikslų parodos ,,Tėvo pėdomis…“ atidarymu. Atidarymo metu skambėjo Editos Burbienės, bei Veltos ir Vytauto […]

03Bir 2017

Birželio 3-4 dienomis įvairios Šiaulių miesto krikščioniškos denominacijos kvietė patirti Sekminių dvasią. Organizuota misija „Šiauliai-Sekminių miestas“. Šventė prasidėjo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje. 18.00 val. Viešpatį šlovino Vilniaus dominikonų jaunimo grupė. Vėliau džiugia, šventiška eisena pasiektas Talkšos ežeras. Deglų šviesoje katalikų, evangelikų liuteronų, „Tiesos žodžio“, laisvųjų krikščionių, ortodoksų dvasininkai sveikino susirinkusiuosius. Šventėje dalyvavo ir Šiaulių vyskupas […]

03Bir 2017

Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė birželio 3 d.  Dėl didelio žmonių kiekio, šv. Mišios aukotos ir Sakramentas teiktas du kartus: 16 val. ir 18 val.   Parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.         Daugiau 16.00 val. iškilmės nuotraukų… Daugiau 18.00 val. iškilmės nuoraukų…

02Bir 2017

Birželio 2 d. 5.00 val. ryte išvykstame į Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią nuo Šiaulių katedros Melsimės už jaunimą, šeimas, mūsų Lietuvos ateitį, kunigus ir pašaukimus į kunigystę Daugiau informacijos: 841 42 84 78 861 65 91 91   Organizuoja: Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos valdyba

01Bir 2017

Birželio 1 d. – Vaikų gynimo dieną – melstasi už vaikus, organizuotas piligriminis žygis į Kryžių kalną. Piligriminį žygį organizavo Šiaulių vyskupijos kurija kartu su Šiaulių Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 11.00 val. Šiaulių ganytojas pakvietė susirinkusius piligrimus į Katedrą maldai. Šiais metais daugiausiai dalyvavo 10-15 metų vaikai ir […]

28Geg 2017

Gegužės 28 d. 15 val. Agailių koplyčioje (Šakynos seniūnija) ŠEŠTINIŲ ATLAIDAI Apie šventę 2011 m. rašė dienraštis Šiaulių kraštas: skrastas.lt Apie koplyčią rašyta: etaplius.lt Šeštinių atlaiduose maloniai kviečia dalyvauti Šakynos klebonas kun. Jordanas Urbonas!

27Geg 2017

Gegužės 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kelmę, kur aukojo dvejas šventąsias Mišias ir teikė Sutvirtinimo sakramentą dviems grupėms jaunuolių. Viso šiam sakramentui ruošėsi 111 katalikų. Pirmoji grupė rinkosi šešioliktai valandai. Šiaulių vyskupą su šv. Pranciškaus Asyžiečio relikvija prie Kelmės šventoriaus vartų sutiko parapijos klebonas, Kelmės dekanas liturg lic. Mindaugas Grigalius. Daugiau I […]

27Geg 2017

Šiaulių šv. apašt.  Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centro projektas ,,Vilties spindulys“ 2017 m. balandžio – spalio mėn. vykdo kursus tėvams ,,P o z i t y v i   t ė v y s t ė“ ir paskaitų ciklą „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad jie kalbėtų“, praktiniai užsiėmimai ir refleksija „Socialinių […]

26Geg 2017

Gegužės 26 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Linkuvoje teikė Sutvirtinimo sakramentą.         Daugiau nuotraukų…

26Geg 2017

Šiais metais gegužės mėnesį Šiaulių studentų ateitininkų “Saulės” draugovė minėjo trečiąjį gimtadienį. Ta proga studentai ateitininkai, kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojais, viešėjo Šiaulių rajone esančiame Bazilionų miestelyje. Ateitininkus pasitiko Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijos klebonas kunigas Tomas Ūksas, visus palydėjęs į Bazilionų mokyklą – daugiafunkcinį centrą, kur  miestelio bei mokyklos istoriją papasakojo mokyklos […]

25Geg 2017

Gegužės 25 d. 12.00 val. Senojoje Žagarės bažnyčioje minėta Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės diena. Minėjimo renginiai prasidėjo gegužės 24 d. 18 val. Žagarės kultūros centre, kur pristatytas Justino Lingio filmas „Barbora Žagarietė“. Gegužės 25-ąją – pagrindinę dieną – į Žagarę atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 12 val. Jo Ekscelencija senosios Žagarės bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Giedojo Joniškio Algimanto […]