Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

14Bal 2018

„Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą.“ (Jean-Baptiste Lamarck) Kviečiame visus, didelius ir mažus į pavasario žygį visai šeimai „Renkuosi gamtą“. Pasinaudokite puikia proga smagiai praleisti laiką su savo šeima, susipažinti su dar nepažintomis Kurtuvėnų regioninio parko vietovėmis, pažvelgti iš arti į atbundančios pavasariškos gamtos grožį. Visų žygio dalyvių lauks […]

13Bal 2018

Balandžio 13 dieną, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g.  5), vyks Jaunimo sielovados forumas tema: „SINODAS 2018“. Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas. Jaunimo sielovados forumas skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: katechetams, jaunimo vadovams ir sielovadininkams bei  aktyviems jaunuoliams. Šiuo susitikimu siekiama: – aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas; – analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei […]

08Bal 2018

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18).   […]

04Bal 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras balandžio 4 d. 17 val. kviečia į Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai) vyksiantį knygos „NePasmerkti“ pristatymą bei susitikimą su knygos sudarytojais –  kunigu Kęstučiu Dvarecku ir Andriumi Navicku. Straipsniai, specialistų patarimai, priklausomų asmenų liudijimai, atsakymai į sveikimo kelionėje dažniausiai iškylančius klausimus – visa tai sudėta į knygą „(Ne)pasmerkti“, kuri kviečia […]

03Bal 2018

Balandžio 3-5 d. 14-17 val. kviečiame 13-18 metų moksleivius į savęs pažinimo, konfliktų sprendimo, pašaukimo atpažinimo susitikimus adresu Tilžės g. 186 (Pastoracinis centras). Registracija tel. 8 636 68760 Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

30Kov 2018

Didįjį penktadienį, pasibaigus Kristaus kančios pamaldoms, Šiaulių miesto gatvėmis buvo einamas Kryžiaus kelias, vienijęs Šiaulių miesto bažnyčias, bendruomenes, tikinčiuosius. Kryžių kelią, jau pradėjus temti, prie šv. Jono Pauliaus II paminklo šalia Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš jėzuitų bažnyčios kiemelio išeita į pėsčiųjų gatvę. Lynojo, tačiau Kristaus kančią prisimenančioje eisenoje dalyvavo tiek suaugę, […]

29Kov 2018

 Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais ir svečiu iš Vilniaus, propedeutinio kurso vadovu kun. Valentinu Šiuša. Pamokslą (Krizmos Mišios 2018)  sakė Micaičių parapijos klebonas kun. Alionidas Budrius. Patarnavo Šiaulių vyskupijos ir Vilniaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu atnaujinti kunigystės įžadai. Daugiau nuotraukų…

28Kov 2018

Viešpats tęsė: Nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus.“ (Apd 9, 11) Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kovo 28 d. ir balandžio 3 d. 18 val. kviečia į susitikimų apie (ne)tikėjimą ciklą „Saulius-Paulius“ Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186). Seminarų metu ieškosime atsakymų į klausimus, kas padeda ir kas trukdo […]

24Kov 2018

Saulėtą kovo 24 dienos šeštadienį Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija pakvietė prisiminti Šiauliuose gyvenusią, daugeliui gerai žinomą ir mylimą gydytoją, dėstytoją, docentę, Eucahristinio Jėzaus seserų kongregacijos seserį Danę Šlapkauskaitę SJE, į Tėvo namus iškeliavusią prieš 5 m. Minėjimas pradėtas malda Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių rinktasi Šiaulių vyskupijos […]

23Kov 2018

Kovo 23 d. vakarą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Joniškį, kur 18 val. vyko Joniškio dekanato kunigų, katechetų, tikybos mokytojų ir šeimos centro darbuotojų susitikimas. Kunigai pasidalino patirtimi apie vaikučių ir jaunuolių rengimą Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Katechetai išsakė savo problemas ir lūkesčius. Svarstyti iškilę klausimai, susiję su sutuoktinių rengimu Santuokos sakramentui, aptarti […]

20Kov 2018

Kovo 20 d. Šiaulių vyskupijos kunigai rinkosi į Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiąją salę, kur vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Pradžioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus pakvietė dieninei maldai. Grėsmes bei prevencines priemones gaisrų klausimu pristatė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas pulkininkas Kęstutis Bautronis ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Šiaulių APGV […]

19Kov 2018

Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo dieną, Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Šv. Juozapo koplyčioje Šv. Mišios už Respublikinę Šiaulių ligoninę, gydytojus ir ligonius, pavedant visus šv. Juozapo globai. 12.00 val. šv. Mišios, aukos kun. Stasys Kazėnas SJ. 12.30 val. konferencija „Šv. Juozapas – šių dienų šventasis“. Prelegentas kun. Darius Marcinkevičius Visus tikinčiuosius nuoširdžiai kviečia […]