Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

22Geg 2019

Gegužės 22 d buvo tvarkomas Kryžių kalnas. Į talką Meškuičių seniūnija kvietė visus, neabejingus šiam istoriniam paminklui. Joje dalyvavo Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai, policijos rėmėjai, nuolatiniai talkininkai – Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus moksleiviai ir pedagogai. Pasiskirstyti veiklas padėjo Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė. Seni, jau supuvę kryžiai buvo nešami bei […]

19Geg 2019

Gegužės 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Kriukų parapiją ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą devyniolikai jaunuolių. Vizituodamas Kriukų parapiją Šiaulių ganytojas apsilankė Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje mokykloje. Bendravo su Kriukų seniūnijos darbuotojais. 12 val. aukojo Šv. Mišias Kriukų Šv. Luryno bažnyčioje, kurių metu suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Daugiau nuotraukų…

19Geg 2019

Gegužės 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Žeimelio parapiją. Bendrauta su Žeimelio gimnazistais ir pedagogais. „Žiemgalos“ muziejuje  susitikta su Žeimelio bendruomenės nariais. Bendruomenę pristatė pirmininkė Daiva Skrupskelytė. Šv. Mišių metu suteiktas Sutvirtinimo sakramentas šešiolikai jaunuolių. Daugiau nuotraukų…  

18Geg 2019

Gegužės 18 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kelmėje aukojo dvejas šv. Mišias, kurių metu teikė Sutvirtinimo sakramentą. Pirmoji grupė rinkosi 16 valandą. Daugiau I grupės nuotraukų… Antrųjų, 18 valandos šv. Mišių metu taip pat sutvirtinta apie 50 tikinčiųjų. Daugiau II grupės nuotraukų…

18Geg 2019

Šlavantų parapijoje yra tradicija švęsti kun. Juozo Zdebskio gimimo metines. Šiais metais gegužės mėnesį minėsime 90-ąsias gimimo metines. Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija organizuoja K E L I O N Ę   Į   Š L A V A N T U S Gegužės 18 d. (šeštadienį) Išvykstame:  7.00 val. nuo Pastoracinio centro 7.10 val. nuo „Senojo […]

17Geg 2019

Gegužės 17 d. rytą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Kairių parapiją. Aplankyta Kairių pagrindinė mokykla Susitikta su Šniūraičių bendruomene Apsilankyta Kairių seniūnijoje. Daugiau nuotraukų… Tos pačios dienos vakare Šiaulių vyskupas Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčioje teikė sutvirtinimo sakramentą.

16Geg 2019

Gegužės 14-16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į susitikimą taip pat atvyko Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis kun. Christopher T. Washington.   Apie […]

13Geg 2019

Š.m. gegužės 13 d.  mokiniai kartu su savo vargonų mokytoja Jūrate Minkevičiūte lankėsi Tytutuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje ir susipažino su barokinio stiliaus vargonais. juos 1789 m. sukūrė žymusis Vilniaus vargonų meistras Mikalojus Jansonas. Vargonai turi 2 manualus, 24 registrus, Žvaigždinius varpelius, akustinį būgną ir labai retą įrenginį – suderintų varpelių karilioną. Iki […]

12Geg 2019

Gegužės 12 dienos sekmadienį Vadaktuose džiaugtasi net keliais įsimintinais įvykiais: Sutvirtinimo sakramento teikimu ir iš Lenkijos parvežto varpo pašventinimu. Sakramentą teikė ir varpą šventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…

10Geg 2019

Gegužės 10 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko septintoji mokslinė praktinė konferencija „Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus, reikalingus mūsų TĖVYNEI“, skirta Lietuvos šimtmečiui ir Lietuvos jaunimo istorinėms žinioms gilinti. Konferenciją organizavo Šiaulių LPKTB ir LPKTS skyriai, Šiaulių universitetas, Šiaulių vyskupijos kurija. Pagrindinis iniciatorius ir organizatoius – Romualdas Baltutis. Sveikinimo žodį tarė konferencijos kuratorius Šiaulių […]

10Geg 2019

Gegužės 10 d. Šiaulių Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčioje vyko Vaikų ir jaunuolių giesmių festivalis „Giesmių pynė Marijai“. Daugiau nuotraukų…

10Geg 2019

Skulptoriaus Martyno Gaubo (2019 05 10 palaimintos) naujos Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios durys – Kristaus, save vadinusio vartais (plg. Jn 10, 7) – simbolis. Jų fonas – netoliese esantis Kryžių kalnas – Šiaulių vyskupijos šventovė, aplankytas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris vadinosi vardais dviejų savo pirmtakų – šv. Jono XXIII, pradėjusio […]