Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

26Sau 2020

 Sausio 26 d. DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS Kviečiame kasdien skaityti Šventąjį Raštą, o ypač – Dievo Žodžio sekmadienį! „Nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus“, – sako kunigas šv. Jeronimas, Biblijos vertėjas. Jo IV amžiuje parengto Biblijos vertimo į lotynų kalbą pagrindu parengtos visos ateinančių kartų visomis kalbomis išleistos Šventųjų Raštų knygos, iki pat naujausių laikų, kai vėl […]

22Sau 2020

Sausio 22 d. (trečiadienį) Chiaros Lubich gimimo šimtmečio minėjimas 17:00 val. Šiaulių katedroje Šv. Mišios Po Šv. Mišių Agapė Pastoracinio centro knygyne. Maloniai kviečiame! Šiais metais švenčiame Chiaros Lubich gimimo šimtmetį. Tikrasis jos gimtadienis – sausio 22d., trečiadienį. Ta proga norime susiburti šv. Mišiose įvairiuose miestuose ir kartu dėkoti Dievui už ją ir jos gyvenimo […]

18Sau 2020

Sausio 18 d. krikščionių vienybės savaitė Šiauliuose prasidėjo vienybės švente „Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę“ (Jn 17, 18). Dvylika valandų, nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro, Šiaulių  vyskupijos pastoraciniame centre skambėjo giesmės, maldos, šlovinimo himnai Viešpačiui. Renginį organizavo Šiaulių ekumeninė grupė. Dalyvavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių apaštalų Petro ir […]

14Sau 2020

Sausio 14-15 dienomis Šiauliuose vyko seminarai apie atsparumą, kuriuos vedė kompetencija ir energingumu žavėjęs konsultacinės organizacijos Xpand (Olandija) įkūrėjas ir vadovas Paul Donders. „ATSPARUMAS reiškia asmens pajėgumą konstruktyviai susitvarkyti su gyvenimo staigmenomis, pasikeitimais, netikėtomis nesėkmėmis. 1.Kaip nuolatinių permainų laikmetyje išlikti sveiku, darbingu ir motyvuotu? 2. Kaip užtikrinti darbuotojų motyvaciją, kad jie nestokotų energingumo ir rečiau […]

14Sau 2020

Sausio 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas. Svečias iš Olandijos Paul Donders vedė seminarą tema „Atsparumas. Gyventi sveikiau, darbuotis geriau“.

12Sau 2020

Sausio 12 d. Šiaulių arenoje vyko tradicinė Šiaulių vyskupijos šeimų šventė. Kaip ir kiekvienais metais, šis renginys sulaukė itin brangių svečių – šeimų, t.y. tėčių, mamų, vaikų, močiučių, senelių, anūkų, tetų ir dėdžių, krikšto tėvų ir sutuoktinių iš visos Lietuvos. Jubiliejinės, dvidešimtąjį kartą švenčiamos šventės pavadinimas „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6, 48), įpareigoja ir […]

05Sau 2020

Sausio 5 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre savo kūrybą pristatė Lietuvos ir JAV dainininkė, kompozitorė ir poetė Gintarė Jautakaitė. Lopšinių CD albumas „Kur nakties lelijos žydi“ – kruopštaus Gintarės Jautakaitės mokslinio darbo rezultatas. Dainininkės tyrimas parodė, kad tam tikra muzika padeda vaikų harmoningam ir kūrybingam vystymuisi. Tuo remdamasi sukūrė lopšines penkiomis kalbomis, kad Lietuvos vaikai […]

31Gru 2019

KVIEČIAME Į 44-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose 2019 m. iš gruodžio 31 d. į 2020 m. sausio 1-ąją (iš antradienio į trečiadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Dieve, nekalta Švč. Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk […]

25Gru 2019

Ar suradote lobį?  Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės! Sulaukėme džiugios ir prasmingos Kristaus gimimo iškilmės. Tai tikėjimo ir džiaugsmo šventė. Tikėjimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Tikėjimas mus veda prie Dievo, kuris suteikia gyvenimo prasmę ir pilnatvę. Dažnai Evangelijose girdime: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, tavo tikėjimas išgydė tave, tebūnie jums kaip […]

24Gru 2019

Visų lūpose jau greitai skambės sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį… (www.bernardinai.lt) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Šv. Mišių tvarka:

21Gru 2019

Gruodžio 21 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kelmės bažnyčioje aukojo šv. Mišias už Kelmės parapiją. Po Šv. Mišių iškilmingai pasirašytas parapijos namų kertinio akmens pašventinimo aktas. Į kapsulę įdėtas pašventinimo akto originalas įleistas po būsimo pastato pamatais. Daugiau nuotraukų…

21Gru 2019

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas: Gruodžio 21 d. (šeštadienį) – 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiačiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams. Gruodžio 22 d. (IV – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val. Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius – kun., […]

19Gru 2019

Artėjant Kalėdoms, kaip ir kiekvienais metais, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje, bendravo su darbuotojais, lankė norinčiuosius kamerose. Vyskupą lydėjo Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Saulius Matulis.

18Gru 2019

Šį trečiadienį, gruodžio 18 d., per LRT televiziją (1 kanalas, po Panoramos bei Dienos temos) nuo 21.30 val. filmas „Kilti ir kelti. Carito misija Lietuvoje“. Filmo režisierius Dalius Ramanauskas. Caritas – neatsiejama Bažnyčios evangelizacijos – pastoracijos dalis.Giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio  skelbimu (kerygma – martyria), sakramentų šventimu (leiturgia) ir  gailestingosios meilės tarnyba […]

18Gru 2019

Lietuvos skautijos ir Žemaitijos skautų organizacijos trečiadienį ryte pasitiko Betliejaus Taikos ugnį atvežusius skautus. Austrijoje Taikos ugnies nešėja 2019 atvyko iš Jaunimo Raudonojo Kryžiaus grupės ir yra vardu Viktorija Kampenhuber. Ji yra ypatingai paslaugi ir ištikima Jaunimo Raudonajam Kryžiui.  Viktorija Kampenhuber Lapkričio 26 d., antradienį Jėzaus grotoje Betliejuje, įžiebė „Betliejaus taikos ugnį“. 33 metus ji primena […]

16Gru 2019

Gruodžio 16 d., pirmadienį, 18 val. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia 14-35 metų jaunimą į Adventinį vakarą, kuriame gilinsimės į šio laikotarpio prasmę, kviesime pa(si)gaminti rankų darbo dovaną, vaišinsimės arbata. Registracija nuorodoje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR4QH186YQg58UUD7CqZwI10obNjdhjbKyCWl-xixbIRlG6g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR27VcHtaCV_gkOumNoZQ10UlGaPA6jl18CHT6WH6iDv42pWg8CBseKqJfw Informacija telefonu 8 636 8760, taip pat Facebook paskyroje: ŠVJC. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

09Gru 2019

Gruodžio 9 d. (pirmadienį) 11:00 val. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje Šiaulių vyskupijos globėjos – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – šventė. Šv. Mišias su vyskupijos kunigais aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis