Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

05Geg 2014

Gegužės 5 d. popietę Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje pristatyta Vigmanto BUTKAUS knyga „Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje“. Renginyje dalyvavo autorius – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Naujosios literatūros skyriaus vedėjas doc. dr. Vigmantas Butkus, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, autoriaus tėveliai Elvyra ir Edmundas Butkai, kolegos filologai, kiti mokslininkai, studentai, Lietuvos katalikių […]

03Geg 2014

Gegužė prasideda gėlėmis išpuošta mamyčių švente. Gegužės 3 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre mamas giesmėmis, poezijos posmais, dainelėmis, šokiu, muzika sveikino Šiaulių T. Benedikto Andruškos pradinės mokyklos, Sondeckio menų gimnazijos ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai. Visoms mamoms skirtas koncertas „Dovana Mamai„. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis savo sveikinimą susirinkusioms mamoms pradėjo B. Brazdžionio eilėmis. Išsakęs […]

29Bal 2014

Kiekviena vyskupija, kiekviena parapija turi savo dvasingumo oazes. Šiaulių vyskupijoje viena tokių oazių yra šv. Benedikto vienuolynas Palendriuose, Kelmės rajone. Vieni, atradę takus ir kelelius, atvyksta pasinerti į tylą, atsigauti ramybe; kitiems tai tiesiog uždaras brolių vienuolynas, žinomas grigališku giedojimu. Antradienį (Balandžio 29 d.) Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje ir vieni ir kiti turėjo galimybę sužinoti […]

27Bal 2014

Balandžio 27 d., Dievo Gailestingumo (atvelykio) Sekmadienį popiežius Pranciškus aukodamas Mišias šv. Petro aikštėje paskelbė šventaisiais popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II. Šiose kanonizacijos iškilmėse dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus  Bartulis. Šiaulių ganytojas į Romą vyko su 26 piligrimais, kuriuos subūrė šiai kelionei. Trečiadienį, balandžio 23 d., vyskupas kartu su dvylika šiauliečių išvyko į Vilniaus […]

27Bal 2014

Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kviečia į ALFA kursą. Daugiau informacijos – skelbime. Informacija apie ALFA kursą Lietuvoje prieinama internetinėje svetainėje: www.alfakursas.lt Akimirkos iš Alfa kurso šventinio vakaro Radviliškyje, vykusio 2015 m. gegužės 12 dieną Alfa kursas Radviliškyje       Alfa kurso savaitgalis Balandžio 27 d., Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko ALFA savaitgalis. ALFA […]

20Bal 2014

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“ (Jn 11,  25)   Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Sakydamas, jog jis yra prisikėlimas, Kristus kviečia eiti paskui jį ir prisikelti iš blogio bei nuodėmės. Visa tai mes turime padaryti šiandien. Praeitis – Dievo gailestingumo rankose, ateitis – Dievo apvaizdos rankose. Man duota tik ši diena. Jeigu […]

20Bal 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Balandį džiaugiamės Virginijaus ir Rasos Plukų mintimis: Šeima pirmiausia yra didžiulė Dievo dovana, brangiausias mūsų visų turtas, be kurio neįsivaizduojame laimingo gyvenimo. Mūsų šeimoje gyvena keturi žmonės: Virginijus, Rasa, Evelina ir Eimantė. Abu su vyru esame filologai: Virginijus studijavo rusų […]

16Bal 2014

Miestas ruošiasi šv. Velykoms. Balandžio 16 d. (didįjį Trečiadienį) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Prekybos centre „Akropolis“ pašventino velykinį kiaušinį. Pirmiausia Šiaulių vyskupas vyko į „Rūtos“ saldainių fabriką, kur šokoladinis kiaušinis buvo pasvertas. Su papuošimais saldi velykinė dovana miestui svėrė 365,5 kg. Grynas gaminio svoris – 294.3 kg.      Iškilmingoje pasvėrimo ceremonijoje dalyvavo ir Šiaulių […]

11Bal 2014

Balandžio 11 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Šeimos metams skirta Respublikinė mokslinė konferencija „Šiandieniai iššūkiai žmogaus gyvybei“ Konferencijoje pranešimus skaitė žymiausi Lietuvos mokslininkai, skleidžiantys Gyvybės kultūros idėjas. Konferenciją organizavo VDU Santuokos ir Šeimos studijų centras, Šiaulių universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras. Dalyvavo konferencijos globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, […]

09Bal 2014

Balandžio 9 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Šiaulių Kultūros centre vykusiame Šiaulių miesto specialiojo ugdymo įstaigų ugdytinių koncerte Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą… (K. Donelaitis). „Aš buvau sužavėtas vaikučių nuoširdumu ir meile, mokytojų ir ugdytojų kantrybe, išradingumu ir sumanumu“, – po koncerto sakė  vyskupas. Ganytojas visiems linkėjo kuo daugiau teigiamų emocijų,  gerumo, nuoširdumo; […]

05Bal 2014

Balandžio 5 d. (šeštadienį) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo ir pranešimą skaitė Joniškyje vykusioje konferencijoje „Tradicinių vertybių ir tautos sargyboje“. Konferenciją inicijavo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, režisierius, dirigentas Povilas Mataitis. Organizavo Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio kultūros centras ir Joniškio „Aušros“ gimnazija. Konferenciją vedė – Aušros gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Bartašienė. ištraukas iš […]

04Bal 2014

Balandžio 4 d. (penktadienį) Kryžių kalno vienuolyne vyko Šiaulių vyskupijos kurijos rekolekcijos. Rekolekcijas vedė jėzuitas kun. Mindaugas Malinauskas.    Rekolekcijos pradėtos bendra Liturginių valandų Rytmetine malda. Vėliau vestos dvi konferencijos, skirta laiko pamąstymams. Pirmosios konferencijos metu kun.  Mindaugas kalbėjo apie Dievą Tėvą ir tikinčiųjų santykį su juo. Jėzuitas pasiūlė pratybas, kurių metu paprašė visų užrašyti […]

02Bal 2014

Gavėnios laikotarpiu knygyne-svetainėje PRIE KATEDROS buvo organizuojami susikaupimo, apmąstymų, gilinimosi į tai, kas mums svarbu, vakarai tema: PARUOŠTI ŠIRDĮ TIKRAJAM VELYKŲ DŽIAUGSMUI Renginys, kvietęs ateiti visus, norinčius išgyventi tikrąjį Velykų džiaugsmą, susilaukė didžiulio dėmesio ir gausaus lankytojų būrio. Kovo 26 d. (trečiadienį) 18 val. kun. Mindaugas Grigalius dalinosi mintimis apie išpažinties prasmę kiekvieno kataliko gyvenime. […]

28Kov 2014

„Viešpats niekada nepavargsta atleisti“ – primena popiežius Pranciškus Kovo 28 d. vakarą šv. Mišiomis Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje prasidėjo visuotinė akcija „24 valandos su Viešpačiu“ Ši akcija organizuota Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva, kaip Gavėnios meto paraginimas skirtas viso pasaulio tikintiesiems. Kovo 28–29 d. Vatikane parą laiko buvo švenčiamas Sutaikinimo sakramentas, kurio metu kviesta atlikti asmeninę išpažintį. Šv. Petro bazilikoje […]

18Kov 2014

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis tęsia šeimų lankymą. Kovo 18 d. ganytojas aplankė seniausiai įsikūrusio šeimų būrelio šeimas. Susitikimo metu tikybos mokytoja Laisva minėjo auksinį amžiaus jubiliejų. Švente džiaugėsi visa šeima: vyras Viktoras, dvi dukros ir sūnus. Atvykęs vyskupas pašventino kambarius. Svarbi susitikimo dalis – malda vienų už kitus. Gavėnios laikotarpis įprasmintas „Graudžių verksmų“ giedojimu. Taip […]

14Kov 2014

Kovo 14 d. Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla organizavo respublikinį sakralaus meno festivalį „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4). Taip muzika, poezija, žodžiu, piešiniais paminėtas ir 130 m. Tėvo Benedikto Andruškos, kurio vardu mokykla pavadinta, jubiliejus. Anot mokyklos direktorės Laimutės Garbačiauskienės, toks paminėjimas – sukvietus visos Lietuvos pradinukus šlovinti Dievą įvairiomis sakralaus meno formomis, […]

13Kov 2014

Kovo 13 d. Šiauliuose sutiktos šv. Jono Bosko relikvijos Daugiau nei pusvalandį iki paskelbtos šv. Jono Bosko relikvijų sutikimo valandos, prie Šiaulių katedros jau buriavosi entuziastingai nusiteikę jaunuoliai. Šventoriuje šurmuliavo raudonomis skarelėmis bei vėliava išsiskirianti gana gausi iš Kuršėnų atvykusių jaunuolių grupė. Prie vartų į kelią smalsiai dairėsi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai. Tai vienur, […]

09Kov 2014

Kovo 9 d. (sekmadienį) 12 val.  Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre įvyko susitikimas su prof. habil. dr. Alfonsu Motuzu. Autorius pristatė naujausią savo knygą „KRYŽIŲ KALNAS: KATALIKIŠKA ETNINĖ KULTŪRA“. Monografija skirta popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių kalne 20-mečiui paminėti. Šioje mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie […]

07Kov 2014

Kovo 7 d. 18 val. Šiaulių Pastoracinio centro knygyne svetainėje „Prie katedros“ rinktasi į susitikimą su seimo nariu, rašytoju, publicistu Egidijumi Vareikiu. Susitikime taip pat dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių miesto tarybos narys Aurimas Nausėda. Pagrindinė vakaro mintis: „Turim visko, bet trūksta meilės“. Jaukioje kamerinėje svetainės aplinkoje, prie arbatos puodelių, iškart įsivyravo bičiuliška […]

07Kov 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Sausio mėn. mintimis dalijosi Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima Vasarį pristatėme Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės. Kovui – Lino ir Daivos Šateikų, auginančių 5 sūnus: Julių, Jovarą, Igną, Luką ir Liną mintis. Linas ir Daiva santuokoje gyvena 20 […]