Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

26Bal 2019

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš balandžio 26-osios į balandžio 27 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje                                         […]

21Bal 2019

PAŽINKIME MEILĘ! Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien džiugiai ir pakiliai švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Tai mirties nugalėtojo ir tikrosios meilės pergalė. Šventasis evangelistas Jonas ją patvirtina sakydamas: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8); „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ […]

18Bal 2019

Balandžio 18 d. 18 val. tikintieji rinkosi į Paskutinės Vakarienės Šv. Mišias, kurių metu minimas Švč. Sakramento įsteigimas. Daugiau nuotraukų…

18Bal 2019

 Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais. Pamokslą sakė Šiaulių dekanas, Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. Šv. Mišių metu pašventinta Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai. Šiaulių vyskupas Eugenijus […]

10Bal 2019

Šiaulių universiteto kapelionas balandžio 10 d. 17 val. ŠU bibliotekoje (Vytauto g. 84) kviečia jaunimą į Popiežiaus Pranciškaus laiško jaunimui „Christus vivit“ pristatymą: aptarimas, diskusija, susipažinimas.    Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija. 

07Bal 2019

Praėjusį savaitgalį, balandžio 5-7 d., moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos dalyvavo Kaišiadoryse vykusiame Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalyje „Kiek nedegu, tiek negyvenu“. Dalyviai klausėsi pranešimų įvairiomis temomis („Idėja – šventumas. Misija – neįmanoma?“, „Degti kaip laužas ar degti kaip raketa?“, „Ateitininkų ir skautų istorijos sąsajos“ ir kt.), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, talentų vakare, drauge šventė šv. Mišias, […]

06Bal 2019

Gavėnios rekolekcijas Šiaulių vyskupijos generalvikaras, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas, soc. m. dr. Saulius Matulis organizavo balandžio 6, 7 d. Rekolekcijas vedė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) – kun., bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.             Balandžio 6 d. po 17.00 val. Šv. […]

04Bal 2019

Lietuvos jaunimo dienos 2020-ųjų birželio 26-28 d. vyks Šiauliuose. Devintą kartą rengiamų Lietuvos jaunimo dienų tema – „Aš esu (Iš 3,14). O kur tu?“. Jau dabar vyskupijų jaunimo centrai drauge su Lietuvos jaunimo pastoracijos centru pradėjo pasiruošimo darbus. Tu taip pat gali tapti Lietuvos jaunimo dienų bendradarbiu – kviečiame dalyvauti renginio giesmės ir logotipo konkursuose. […]

01Bal 2019

Balandžio 1 d. Šiaulių vyskupas su Blaivybės brolijos nariais lankėsi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, bendravo su gimnazistais. Susitikimą organizavo Blaivybės brolijos vadovė Jūratė Burakauskienė. Svečius priėmė Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. Daugiau nuotraukų…

29Kov 2019

Nuo kovo 29-osios 8.00 val. iki kovo 30-osios 7.00 val. (penktadienis – šeštadienis) Šiaulių katedroje „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Daugiau…

27Kov 2019

Kovo 27 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje aukotos šv. Mišios, skirtos dviejų kunigų – jėzuitų mirties metinėms: t. Ladislovui Baliūnui (vieni metai po mirties) ir t. Anicetui Tamošaičiui (dveji metai po mirties). Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Leono Nekrašo nuotr…