Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

14Lie 2018

Kun. Donatas Grigalius  atleistas iš Kauno kunigų seminarijos  propedeutinio kurso vadovo pareigų ir paskirtas Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebonu.   Kun. Juozapas Vaicekauskas  atleistas iš Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebono pareigų ir paskirtas  Grinkiškio parapijos altarista. Kun. Remigijus Katilius atleistas iš Liolių Šv. apaštalų Simono ir […]

07Lie 2018

Liepos 7 dienos popietę apie 150 lietuvių iš JAV susirinko į prie Kryžių kalno esantį Pranciškonų vienuolyną. Pradžioje Amerikos lietuvių choras “LOS ANGELAI” iš Los Angelo atliko keletą aukšto lygio chorinių kūrinių, o taip pat džiugino solistės atliekamos giesmės. Šv. Mišioms vienuolyno koplyčioje vadovavo Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras GRUŠAS. Giedojo Los Angelo choras, vargonais grojo […]

04Lie 2018

Jonišio dekanas kun. Eduardas Semaška kartu su Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis nuo liepos 3 iki 8 dienos suruošė jaunimo stovyklėlę. Liepos 4 dieną 18 val. Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišias su vietos klebonu kun. Vidmantu Kapučinsku aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasidžiaugė, kad visas jaunimas tautiniais drabužiais pasipuošęs dalyvavo […]

01Lie 2018

Birželio 29 d., Šiaulių katedroje iškilmingai švenčiant titulinius šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, įšventintas naujas vyskupijos kunigas Raimundas Šnapštys. Kunigystės šventimus Raimundui suteikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, švenčiantis vyskupo šventimų dvidešimt pirmąsias metines. Kun. Raimundui gimtoji – Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija, Pakruojo rajone. Tad primicijas naujasis kunigas aukojo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. […]

27Bir 2018

Šiandien Žemaičių Vyskupystės muziejuje -Varniuose iškilmingai minėjome kunigo kankinio Pauliaus RACEVIČIAUS 110 gimimo metines. Renginyje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Varnių klebonas, vicedekanas kanauninkas Domas Gatautas, Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir Švč. Jėzaus Šurdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė ACJ. Daug širdies ir […]

22Bir 2018

Užbaigiant mokslo metus Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į padėkos Šv. Mišias Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių ganytojas, homiliją sakė Radviliškio dekanas kun. Tadas Rudys. Po Šv. Mišių visi susirinkome vyskupijos pastoracinio  centro didžiojoje salėje. Katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė apžvelgė nuveiktus darbus, prisiminė tikybos mokytojas iškeliavusias į Tėvo namus, įteikė padėkas, paminėjo sukaktis, […]

19Bir 2018

Birželio 19 d. Pašvitinyje įvyko patarnautojų stovykla, šv. Mišias aukojo vyskupas Eugenijus Bartulis.   Daugiau nuotraukų…  

18Bir 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras birželio 18-21 d. rengia stovyklą Šv. Mišių patarnautojams Pašvitinyje „Kilk nuo sofos su Popiežiumi Pranciškumi“. Programoje: įvairūs seminarai, sporto žaidimai, aktyvus laisvalaikis, kūrybinės dirbtuvės, malda, liturginė praktika. Dalyvių amžius: 12-18 metų. Registracija pas parapijos kleboną iki birželio 14 d. Informacija tel. 8 610 20218. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

17Bir 2018

Birželio 17 d., sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios Šv. Antano ir Šv. Aloyzo atlaidų proga Šiupylių kaimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Lazdijų parapijos klebonas kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS. Po Šv. Mišių choras „Atžalynas“ susirinkusiems dovanos koncertą. Choro vadovas Mindaugas Žalalis.

15Bir 2018

Marija – Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, laukiami visi žmonės, kuriems Švenčiausioji Mergelė Marija yra brangi. Mums Marija yra Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja. Mokytoja, kurią mes mylime, kuria mes pasitikime, kurios mes klausomės. Motina ir Mokytoja, kurios pavyzdžiu mes sekame. Kviečiame visus į Šiluvą atnaujinti savo […]

14Bir 2018

Birželio 14 d. Pakruojyje vyko Pakruojo dekanato jaunimo diena „Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus“ (Lk 3, 4). Rinktasi Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Susirinko visi Pakruojo dekanato kunigai, dalyvavo dekanas kun. Remigijus Čekavičius. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias ir vėliau dalyvavo jaunimo dienų programoje. Pakruojo sinagogoje jaunuoliams kalbėta tema „Pasiruošk susitikimui su […]

10Bir 2018

Birželio 10 d. Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje švęstas ypatingas jubiliejus – 500 metų nuo pirmosios Šiaulėnų parapinės bažnyčios pastatymo. Šiuo metu parapijai vadovauja Šiaulėnų klebonas kun. Jonas Bagdonas. Į iškilmes atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo sakramentą Šiaulėnų parapijos jaunuoliams. Po šv. Mišių, šventoriuje, džiaugsmu dalintasi agapėje. […]

09Bir 2018

Birželio 9 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą teikė dviems grupėms. Sutvirtinta 119 jaunuolių. Parapijos klebonas vicedek. mons. Vytautas Kadys. Daugiau nuotraukų…

08Bir 2018

Iš birželio 8 į 9 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko 35-oji Eucharistinės Adoracijos naktis padėkos intencija. Adoracija prasidėjo 20 val. 21 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau nuotraukų…  

Aktualijos

Nuorodos

2018 m. gruodžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lap   Sau »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31