Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

29Geg 2018

Atsižvelgdamas į 2016 metų balandžio mėnesio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įsigaliojimą Europos Sąjungoje, Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS 2018 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 003/18  patvirtino  ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLES Taisyklės įsigalioja nuo pasirašymo dienos […]

27Geg 2018

Gegužės 27 d. Pašvitinio bažnyčioje švęsti tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo Sakramentą. Po Šv. Mišių, išstačius Švč. Sakramentą, vyko gegužinės pamaldos.   Titulinius atlaidus vainikavo Švč. Sakramento procesija aplink bažnyčią.   Po padėkos himno „Tave, Dieve, garbinam“, Šiaulių vyskupas palaimino su Švč. Sakramentu.   Pasibaigus apeigoms […]

27Geg 2018

Gegužės 27 d. gražioje Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko iškilminga Pirmosios Komunijos šventė. Parapijos klebonas kun. Stanislovas Žukauskis džiaugėsi, kas nedidelėje Šakynos parapijoje Pirmąją Komuniją priėmė net 19 vaikų.  

26Geg 2018

Gegužės 26 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kelmę, kur teikė Sutvirtinimo sakramentą net 2 jaunuolių grupėms. Iš viso Kelmėje sutvirtinti 102 jaunuoliai. Parapijos klebonas – Kelmės dekanas liturg. lic. Mindaugas Grigalius.                       Daugiau nuotraukų…

26Geg 2018

Gegužės 26 diena Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre prasidėjo jau tradiciniais tampančiais maldos pusryčiais. Šių pusryčių esmė – pabendrauti neformalioje aplinkoje, aptarti aktualius šiandienos bažnyčios ir visuomenės gyvenimo klausimus, pasigilint į Kristaus mokymą. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, europarlamentarai, seimo nariai, visuomenės, kultūros, meno, mokslo atstovai, organizacijų vadovai. Artėjant Tėvo dienai, pristatyta Dievo-Tėvo samprata, […]

25Geg 2018

Gegužės 25 d. vakare Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su Šiaulių vyskupijos Šeimos ir Jaunimo centrų direktoriais vyko į Radviliškį, kur susitiko su dekanato kunigais, katechetais ir Šeimos centro atstovais. Visi kartu svarstė vaikučių ruošimą I-jai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Aptartos sužadėtinių ruošimo Santuokos Sakramentui problemos. Pasidžiaugta, jog atsirado jauna savanorių šeima, pasiruošusi bendrauti su […]

25Geg 2018

Gegužės 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino naująją Šiaulių sporto gimnazijos daugiafunkcinę salę, kurioje treniruosis krepšininkai, tinklininkai, futbolininkai, rankininkai, salės riedulininkai ir kt. Aktyviai sportu besidomintis Šiaulių vyskupas džiaugėsi naujuoju statiniu ir jaunaisiais sportininkais, kurie iki šiol turėdavo vykti į treniruotes įvairiausiose miesto vietose.   Leono Nekrašo nuotraukos.

25Geg 2018

Pradedama popiežiaus Pranciškaus vizito savanorių registracija. Kad popiežiaus viešnagė Lietuvoje praeitų sklandžiai, prireiks apie tūkstančio savanorių Vilniuje ir Kaune. Savanorių registracija svetainėje popieziausvizitas.lt vyks iki rugpjūčio 1 d.

23Geg 2018

Gegužės 23 d. kun. domininkonas Saulius Rumšas Šiaulių vyskupijos nuolatinės kunigų formacijos susitikime kalbėjo apie būsimo Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje svarbiausius įvykius.     Kunigai kėlė klausimus, į kuriuos prelegentas kun. Saulius mielai atsakinėjo, ragindamas aktyviai, su užsidegimu kviesti žmones susitikti su Popiežiumi. Einamuosius reikalus kunigams priminė vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza.

20Geg 2018

Gegužės 19-20 d.  šiauliečius ir miesto svečius sukvietė Šimtmečio tautų Sekminių šventė. Šimtmečio, nes Lietuva švenčia 100 metų jubiliejų, tautų – nes suvienijo skirtingas Šiaulių krašto tautines ir religines bendrijas. Šventę organizavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia, Šiaulių veiklių žmonių bendrija. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliuose pirmą […]

20Geg 2018

Vida URBONIENĖ Tris dienas Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Sekmines. Jau tapo tradicija Sekminių išvakarėse sutikti vis naują Skaistgiryje gyvenančios ir kuriančios tautodailininkės Virginijos Kutkienės parodą ir išvysti vis naują Skaistgirio mėgėjų teatro vadovaujamo režisierės Vidos Norkuvienės pastatyto vaidinimo premjerą. Šiemet parodos autorė savo naujausių tapybos darbų parodą pavadino ,,Žvilgsnis pro langą“. Duris į parodą […]

18Geg 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras gegužės 18 d. kvietė Radviliškio dekanato jaunimą švęsti dekanato jaunimo dieną Šeduvoje. Į kvietimą atsiliepė beveik 200 jaunuolių, kurie drauge su juos lydėjusiomis tikybos mokytojomis, grupelių vadovais bei parapijų kunigais dalyvavo renginyje. Jaunimo diena prasidėjo šventės atidarymu Šeduvos kultūros ir amatų centre, vėliau dalyviai rikiavosi į eiseną ir lydimi Šeduvos gimnazijos […]

13Geg 2018

Gegužės 13 d. 12.30 val. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino naujai įmontuotus vargonus. Šventoriuje ganytoją sutiko parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas. Iš Šveicarijos atvežtus vargonus naujai erdvei pritaikė ir sumontavo Aloyzas Lizdenis su sūnumi Vilmantu. Vargonais šv. Mišių metu grojo Andriaus Bartulio suburtas choras. Pirmąjį koncertą dovanojo […]

13Geg 2018

Gegužės 13 dienos rytą, sekmadienį, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sutvirtino Meškuičių Šv. vysk. Stanislovo parapijos jaunuolius. Meškuičių klebonas kun. Vytautas Ripinskis. Daugiau nuotraukų…

12Geg 2018

Gegužės 12 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Pamūšio bažnyčioje (Pakruojo r.). Parapiją aptarnauja Pakruojo klebonas kun. dek. Remigijus Čekavičius. Daugiau nuotraukų…

11Geg 2018

Gegužės 11-13 dienomis Šiauliuose vyko iškili prof. Stasio Šalkauskio paminėjimui skirta „Išminties šventė“. Trijų dienų renginys, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui, padėjo geriau susipažinti su neeiline S. Šalkauskio asmenybe, jo katalikiškos krypties filosofijos mokymu bei Katalikų Bažnyčios Socialinio mokymo pagrindais. Renginį globojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, […]