Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

05Gru 2014

Gruodžio 5 d. Šiaulių „Dainų“ progimnazijos bendruomenė rinkosi į Adventinį renginį „Geroji angelo žinia“. Kartu pasidžiaugti pakvietė ir svečius. Su džiaugsmu prie progimnazijos durų sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Salėje jau laukė meninei programai pasiruošę vaikai ir žiūrovai. Po trumpos meninės įžangos, atskleidusios Advento bei šio laikotarpio simbolio – Advento vainiko prasmę, prasidėjo žiūrovų dėmesį […]

05Gru 2014

Gruodžio 5 d. prasidėjo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kanoninė vizitacija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje. Penktadienį vyskupo dienotvarkė buvo labai intensyvi. Aplankyti: 9.30 val.     Socialinių Paslaugų centras. Ganytojas Išbandė sporto kambaryje esančius treniruoklius.                                  11.00 val.     Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“. Pasidžiaugta mokytojų keramikos darbais.                               […]

04Gru 2014

Atėjo advento metas, prasidėjo metų pabaigos didžiosios šventės – šv. Kalėdų laukimas. Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis pakvietė į vyskupiją susitikimui dvi keliautojų grupes, kurios spalio mėnesį lankėsi Šventojoje žemėje, prisilietė prie Jėzaus Kristaus gyventų, prie jo stebuklus saugančių vietovių. Vienai keliautojų grupei vadovavo Žagarės parapijos klebonas M. Dyglys, kitai – sesutė vienuolė Regina. Žagariečių […]

02Gru 2014

Gruodžio 2 d. 17 val. Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko tikybos mokytojo Gedimino Andrašiūno fotografijų parodos ir gerumo akcijos „Sielos atspindys“ pristatymas.      Kaip rašo Kristina Kryžienė, Tikybos mokytojas Gediminas Andrašiūnas su savo mokiniais Advento laikotarpiu lanko vienišus senolius atokiuose kaimeliuose ir vienkiemiuose. Dovanų veža bendravimą, giesmes ir pačių keptus pyragus. Sako, jog […]

02Gru 2014

Gruodžio 2 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko forumas „Mažais žingsneliais laimingos vaikystės link“.                 Renginį organizavo Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių universitetas ir asociacija „Maži žingsneliai“. Diskutuota apie paslaugų teikimo neįgaliam vaikui galimybes Šiaulių mieste: jų aktualumą, problemas. Organizatoriai kvietė susipažinti su įstaigomis, teikiančiomis paslaugas neįgaliam vaikui ir […]

29Lap 2014

Lapkričio 29 d. Šiaulių Katedroje  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai atidarė pašvęstojo gyvenimo metus.                 Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo iškilmės prasidėjo 17 val. šv. Mišiomis. Pradžioje vyskupas pasveikino koncelebracijoje dalyvaujančius Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno Gvardijoną brolį  Ramūną Mizgirį ir Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorių tėvą  Stasį Kazėną, […]

29Lap 2014

Iki lapkričio 29 d. vyksta registracija naujametinei kelionei į Taize, kuri šiais metais bus Prahoje

28Lap 2014

Ar Jis, Jie ir Aš galime būti drauge? Kaip jau tapo tradicija, lapkričio pabaigoje Šiaulių studentų ateitininkų „Saulės“ draugovės nariai pakvietė moksleivius į renginį. Šiais metais pasirinkta tema – draugystė. Ši tema atliepia į praėjusiais metais vykusias Lietuvos jaunimo dienas „Aš jus draugais vadinu“ ir be abejonės yra aktuali kiekvienam jaunuoliui. Ar Jis, Jie ir […]

27Lap 2014

Lapkričio 27 d. vakarą knygyne-svetainėje „Prie katedros“ vyko Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 2015 m. kalendoriaus „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“ pristatymas. Į pristatymą rinkosi Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė. Vyskupo mintis giesmėmis iliustravo  „Šv. Cecilijos“ ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Vėliau jaukiai bendrauta, dalintasi mintimis, įspūdžiais prie arbatos puodelio.           […]

27Lap 2014

Lapkričio 27 d. 17.30 val. KNYGYNE-SVETAINĖJE „PRIE KATEDROS“ viešėjo Bernardinai.lt komanda:  redaktorius Andrius Navickas, Kun. Kęstutis Dvareckas, Gediminas Kajėnas ir Donatas Puslys.                   Keletas vakaro minčių Andrius Navickas: Visi esame priklausomi nuo nuodėmės <…> Visi mes mirtinai sergam nuodėme, bet yra Išganytojas. Svarbu suvokti, kas yra priklausomybė. […]

24Lap 2014

Lapkričio 24 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Radviliškyje. Ten susitiko su seniai įkurtu šeimos būreliu. Ganytojas pašventino namelius. Vienybę teikė bendra malda. Susirinkusieji skaitė tos dienos Evangeliją, diskutavo jos mintimis, kalbėjo rožinį, sprendė įvairias problemas. Vakaras pasibaigė agape ir tradicine giesme „Viešpatie, laimink mus“.

23Lap 2014

Nr. D-001/15     D E K R E T A S DĖL ATLAIDŲ MALONĖS GAVIMO PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAIS ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE Apaštališkosios Penitencerijos (Romos kurijos įstaigos, padedančios popiežiui spręsti neviešus vidinius teisminius klausimus ir svarstyti atlaidų teikimo reikalus) 2014 m. lapkričio 23 d., Kristaus karaliaus šventės dieną, paskelbtu dekretu, popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga […]

23Lap 2014

Savaitgalį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Žeimelio, Lauksodžio ir Pašvitinio parapijas, kurias aptarnauja kun. Vaidas Mikalčius. Penktadienį,  lapkričio 21 d. aplankytos visos trys parapijos, taip pat parapijų mokyklos ir seniūnijos. Ganytojas bendravo su mokiniais, mokytojais ir seniūnijų kolektyvais. Sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilmių dieną, iškilmingas šv. Mišias  Šiaulių vyskupas aukojo Pašvitinio bažnyčioje. Ganytoją parapijiečiai ir klebonas […]

22Lap 2014

Lapkričio 22 d. 13 val. studentai ateitininkai kviečia moksleivius į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą. „Ateik ir nuobodų savaitgalį paversk džiugiu atradimų savaitgaliu“!

22Lap 2014

KVIEČIAME Į  XIII  EUCHARISTINĘ  ADORACIJOS NAKTĮ  atsiteisimo intencija  iš lapkričio 21-osios į  lapkričio 22-ąją                 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57) Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinės adoracijos naktys Pasiteiravimui: tel. 8 41 500010                       ,,Bet aš niekuo nesigiriu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi dėl kurio […]

20Lap 2014

Lapkričio 19 d. Pastoracinio  centro salėje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas.     Susitikimas pradėtas bendra Valandų liturgijos – dieninės malda.       Po jos policijos atstovai papasakojo apie įvairias nusikaltėlių gudrybes, telefoninius sukčius ir kitus nusikaltimus.  Prašė, kad kunigai informuotų tikinčiuosius būti atsargiems.       Kazimieras Alminas papasakojo apie ruošiamą […]

17Lap 2014

Šiaulių vyskupijos Caritas Bendradarbiaudamas su Šiaulių Valstybine Kolegija Kviečia dalyvauti Slaugos ir pagalbos namuose kursuose. Nemokami kursai skirti planuojantiems slaugyti ir globoti, jau slaugantiems savo artimuosius ir tiems, kurie norėtų savanoriška veikla prisidėti prie žmonių, kuriems labai reikalinga pagalba namuose, lankymo. Bus išduodami  kursų išklausymo sertifikatai. Kursų pradžia:   2014 10 04 Kursai vyks:       kas antrą […]

16Lap 2014

Lapkričio 14 – 16 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyskupijos jaunimo centras kartu su „Gyvenimo ir tikėjimo“ instituto lektorėmis organizavo mokymus jaunimo vadovams. Tai pirmas seminaras iš keturių, sekantis numatomas sausio mėnesį. Seminarų temos:              – Savęs pažinimas,              – bendravimas,         […]

15Lap 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šį mėnesį mintimis apie šeimą dalinasi šeima iš Radviliškio Mes – Simaičių šeima: mama Dijana, tėtis Remigijus, vaikai Karolis ir Tomas. Santuokoje esame jau 19 metų. Mūsų sūnūs jau dideli: mūsų Karolis (18 metų) – abiturientas, Tomui -16 metų. Turbūt visi tikisi, kad gyvenimas bus ilgas ir laimingas, tačiau […]

10Lap 2014

Lapkričio 8–10 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Bazilionuose (Šiaulių raj.) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus  Didžiojo  ordinas:  iš liaudies  –  liaudžiai“, skirta Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios  500 metų jubiliejui. Mokslinė konferencija prasidėjo ir pirmąsias dvi dienas vyko Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai, unitų bažnyčios teologai. Iškilmingose sekmadienio Šv. Mišiose giedojo […]