Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

23Kov 2015

2015 metų kovo 23 dieną, eidamas 73-uosius metus, po ilgos ligos, mirė Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios altaristas kun. Sigitas Stepšys Jurgis. Sigitas Stepšys gimė 1942 metų rugpjūčio 28 dieną Kauno mieste, Aleksoto parapijoje. 1962 metais baigė Ukmergės Darbo jaunimo I vidurinę mokyklą. Nuo 1964 -1966 tarnavo tarybinėje armijoje, grįžęs įstojo į […]

20Kov 2015

Kovo 20–22 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre karmelitai vedė rekolekcijas „MALDA PAGAL ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ, ŠV. TERESĘ AVILIETĘ ir ŠV. MIŠIŲ METU“ Rekolekcijose dalyvavo apie 50 dalyvių iš Šiaulių, Biržų, Vilniaus ir kitų miestų. Rekolekcijas vedė karmelitai:     Mariusz Placek O.Carm (Lenkija)   Jakub Walczak O.Carm (Italija) Miroslaw Sokolinski (Lenkija)         Buvo […]

17Kov 2015

Šiaulių universiteto kapelionas kun. Arūnas Jankauskis organizavo Gavėnios susitikimus. Pirmasis susitikimas „Šv.Antanas Egiptietis- vienuolinio gyvenimo archetipas“ vyko kovo 10 d. ŠU bibliotekoje.  Pranešėja s. Agnietė OSB kalbėjo apie vienuolinio gyvenimo ištakas ir pagrindinį jį išgarsinusį veikalą – šv. Atanazo Aleksandriečio „Antano gyvenimas“, peržvelgė esminius dvasinio gyvenimo etapus. Antrajame susitikime, vykusiame kovo 17 d. 16 val. s. […]

16Kov 2015

Kovo 16 d. 17 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte. Susitikimą organizavo Šiaulių universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto studentės. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.           Pasiklausyti B. Gudaitytės paskaitos tema: „Gyvenimas be KODĖL?“ susirinko įvairaus amžiaus klausytojai.             Bronė Gudaitytė – […]

15Kov 2015

Kovo 15 d. baigta kanoninė Kriukų parapijos vizitacija. Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Kriukų seniūnė Audronė Impolienė, jaunimo būrelis ir gausiai susirinkę tikintieji Šiaulių ganytoją sutiko netoli įėjimo, palydėjo į bažnyčią. Kriukų klebonui Vytautui Kurtinaičiui perskaičius ataskaitą, prasidėjo šv. Mišios. Homilijoje vyskupas Eugenijus Bartulis ragino sugrąžinti maldą į šeimas, uoliau dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, dažniau […]

13Kov 2015

„ D i e v a s   a p s t u s   g a i l e s t i n g u m o “   (Ef 2, 4) Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“, kovo 13-14 d. Šiaulių vyskupijoje vyko maldos ir atgailos vigilija. Vigilija kartu su Švč. Sakramento adoracija rengta […]

12Kov 2015

Popiežius Pranciškus šiuos metus paskelbė pašvęstojo gyvenimo metais. Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi karmelitas t. Marius Placek ( O carm): Pašvęstasis gyvenimas reiškia gyvenimą, kuris įžadais yra paskirtas Dievui. Galime sakyti, kad visi krikščionys, kurie yra pakrikštyti, buvo pašvęsti Dievui ir yra šaukiami gyventi tikėjimo gyvenimą Kristuje, Tėve ir Šventojoje Dvasioje. Krikštu mes priklausome Kristui. […]

11Kov 2015

     Ankstų Kovo 11 – osios rytą, miestelėnai rinkosi į Tytuvėnų bernardinų vienuolyną. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 – tųjų metinių proga čia buvo surengti maldos pusryčiai. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 m., kuomet keletas JAV senato narių pradėjo neformalius susitikimus dalinantis Kristaus mokymu, siekiant nuoširdaus bendravimo ir tarpusavio supratimo. Laikui bėgant ši tradicija iš Baltųjų […]

10Kov 2015

Kovo 10 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Joniškio rajono Kriukų parapiją, kleb. Vytautas Kurtinaitis. Pirmiausia aplankyta Kriukų seniūnija, susitikta su žmonėmis. Dalyvavo ir Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.  Šiaulių ganytojas pašventino seniūnijos pastatą, bendravo su žmonėmis.             Kriukų pagrindinėje mokykloje giesmes ganytojui giedojo vaikai. Džiugino prieš metus įsikūrusio mokytoju […]

10Kov 2015

      Visus norinčius pagilinti savo tikėjimą ar ieškančius atsakymo į gyvenimo klausimus, kviečiame į Alfą kursą.             Alfa kursas – tai  11 susitikimų, kuriuose susipažįstama su krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai rasti artimesnį santykį su Jėzumi,           Alfa kursai vyks: Pastoracinio centro bibliotekoje antradieniais 18 val,. pirmasis susitikimas kovo 10 d.                   Registruotis ir teirautis […]

09Kov 2015

Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė kovo 9 d. popietę rinkosi į Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salę. Įėjus vyskupui, dvi moksleivės Beatričė ir Deimilė nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusiuosius, pristatė svečius.   Įspūdžiais iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Su popiežiumi Šiaulių ganytojas susitiko vasario 2 dieną, kartu su kitais Lietuvos vyskupais, kai lankėsi […]

08Kov 2015

Kovo 8-ąją Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje po 11 ir 12.30 val. šv. Mišių vyko Lurdo žvakių akciją.

28Vas 2015

         Šiemet kun. Ričardui  Mikutavičiui sukanka 80 metų nuo gimimo. Jubiliejinio gimtadienio proga, Vasario 26 –ąją dieną, maldoje prisimintas čia eilę metų tarnavęs kunigas, Tytuvėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kalbamas rožinis.          Tytuvėnuose – šiame mažame Žemaitijos miestelyje, kun. Ričardas Mikutavičius praleido 13 gražiausių gyvenimo metų. Čia jo nuveikta begalė darbų, bet svarbiausias atliktas darbas – […]

25Vas 2015

Į Šiaulius atkeliavęs Lietuvos jaunimo dienų (LJD) kryžius, primena artėjančias jaunimo dienas Alytuje. Iš tiesų VII – tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos Alytuje  „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ sukvies iki 6000 dalyvių paskutinį birželio savaitgalį džiaugtis, švęsti, dalintis bei ieškoti Lobio kartu. Tai didžiausia Bažnyčios tikėjimo šventė jaunam žmogui; tai yra „keliaujantis“ […]

16Vas 2015

Va­sa­rio 16-ąją, po šv. Mi­šių, Kai­rių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Be­lais­vių Va­duo­to­jos baž­ny­čio­je bus pri­sta­ty­ta Simono STRIELCOVO knyga  „Pa­si­vaikš­čio­ji­mai po Kai­rių pa­ra­pi­jos is­to­ri­ją“. Simono Strielcovo kolegos rašo: Šiandien norėtumėme pasidžiaugti dar vieno mūsų mokslininko, vieno perspektyviausių regiono istoriko – docento dr. SIMONO STRELCOVO darbais. Mokslininkas yra parašęs nemažai įdomių straipsnių, nuolatos dalyvauja konferencijose ir projektuose ne […]

16Vas 2015

Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi Kryžių kalno vienuolyno brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris, OFM:   Pašvęstojo – vienuolio – gyvenimo tikslas yra skelbti Kristaus Evangeliją, padaryti Dievą esantį, suteikiant regimą formą Jo neregimam buvimui. Ir tai daryti ne tik žodžiu, bet savo gyvenimu, nes, pasak popiežiaus Pauliaus VI, „šiandienis žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei […]

15Vas 2015

Vasario 15 d. 12 val. Knygyne-svetainėje „Prie katedros“ pristatyta Laimos Šinkūmaitės knyga „Kelionė į ramybės kalną. Pažaislio kamaldulių vienuolyno dailės ikonologioja. Renginyje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, knygos autorė prof. dr. Laima Šinkūnaitė.             Daugiau nuotraukų… Prof. dr. Laimos Šinkūnaitės mokslo monografija supažindina su unikaliu Pažaislio kamaldulių vienuolyno meniniu palikimu, […]