Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienai











Skelbimai

Kronika

25Bir 2014

Katechumenato programa Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų Įkrikščioninimo Apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiųjų pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Nuo 2013 spalio iki 2014 birželio grupė tikinčiųjų kartą per savaitę rinkosi Pastoracinio centro konferencijų salėje, klausėsi paskaitų, grupelėse dalijosi tikėjimo patirtimi, kartu meldėsi ir vaišinosi. Programos […]

25Bir 2014

Birželio 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Radvilišio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…

22Bir 2014

Birželio 22 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės – išvedė tikinčiuosius iš bažnyčių, kad tikėjimas atvirai būtų liudijamas visam miestui.    Šiauliuose organizuotos 2 Švč. Sakramento procesijos Šiaulių miesto gatvėmis. Miesto centre vykusi procesija sujungė šv. Jurgio ir Katedros parapijas, bei neparapinę jėzuitų šv. Ignaco bažnyčią. Šv. Jurgio bažnyčia maldininkus į šv. Mišias […]

15Bir 2014

Birželio 15  dieną Šiaulių katedros parapijos jaunimas, vaikai ir jų tėveliai vyko į 5 dienų vasaros stovyklą Karklėje pavadinimu „Šeima parapijoje – veikli parapija“, skirtą Šeimos metams paminėti. Stovyklautojus, susirinkusius katedros šventoriuje palaimino ir išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kiekvienam vaikučiui įteikė po šventą paveikslėlį, tėveliams ir atvykusiems išlydėti šeimos nariams, padovanojo atviruką su vienoje […]

15Bir 2014

Birželio 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Šiaulių vyskupijos Carito tarybos posėdyje. Šv. Mišias Jo Ekscelencija aukojo Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro koplyčioje.     Posėdis vyko šalia esančioje salėje.      

15Bir 2014

Birželio 16 d. Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…

14Bir 2014

Birželio 14 d. Sutvirtinimo sakramentas teiktas Pamūšyje.    Sutvirtinimo sakramentą teikęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po iškilmių pasiliko agapėje, bendravo su vaikais.       Po iškilmių ir Pamūšis prie Bažnyčios    Daugiau nuotraukų…

13Bir 2014

Birželio 13 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino Baisogalos sporto areną. 475 metų jubiliejų Baisogala šventė tris dienas. Kiekviena diena turėjo savo temą: birželio 13-oji – „Pasididžiavimo diena“. Paskelbtas garbės pilietis, pristatyta knyga, atidengta skulptūra, atidaryta Sporto ir pramogų arena. 14-oji – „Atminties diena“, prasidėjusi šv. Mišiomis. Atmintis žadinta eisena prie represijų pastato ir Nepriklausomybės […]

13Bir 2014

Birželio 13 d. (penktadienį) Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros Parapijos vaikų dienos centras nuotaikingai šventė savo 10-ties metų gimtadienį. Šventėje dalyvavo Šiaulių vyskupas, svečiai iš Vokietijos, Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abunevičius, MOPT generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis, MOPT programų direktorė Rasa Stukienė, Maltos ordino ambasados atstovas Arvydas Bružas ir kiti MOPT atstovai, Algirdas […]

13Bir 2014

Kaip sako popiežius Pranciškus, Evangelija kviečia džiaugtis. Dalinkimės džiaugsmu tarpusavyje, kad būtume stiprūs Kristaus meilėje. Šįkart apie savo kelią tarsi iš šalies pasakoja šeima iš Pakruojo:  Vytautas ir Karolina Girdzijauskai, auginantys sūnelį Rapolą.   Vytautas ir Karolina susitiko „Ateitininkų“ organizuojamoje stovykloje, kurioje Vytautas dirbo vadovu, o Karolina buvo mokinė. Po šio pirmojo susitikimo, iki romantiškos […]

10Bir 2014

Birželio 10 d. Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Šiaulių Šv. Jurgio parapijoje. Daugiau nuotraukų…

09Bir 2014

Birželio 9 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Sutvirtinimo sakramentą Joniškio bažnyčioje.   Daugiau nuotraukų…

08Bir 2014

Birželio 8 dieną į Pastoracinio centro kiemelį prigužėjo ne tik jaunimo. Sekminių proga visus čia sukvietė Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro organizuotas krikščioniškos muzikos grupės iš Vilniaus ICHTHUS koncertas. Gerą nuotaiką ir puikų laiką žadėjo gražus oras, plazdančiomis vėliavėlėmis pasipuošęs Pastoracinio centro kiemelis. Nuskambėjus pirmosios giesmės akordams susirinkusiųjų veiduose nušvito šypsenos, o širdys atrodo suspurdėjo […]

07Bir 2014

Birželio 7 dieną (šeštadienį) Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kvietė šiauliečius, ir ne tik juos, dalyvauti Sekminių vigilijoje. 17 val. susirinkusieji į Pastoracinio centro salę jungėsi į šlovinimą, klausėsi kun. Mindaugo Malinausko SJ mokymų apie  Sekmines ir Šventąją Dvasią, šventė Eucharistiją. Vakaro pabaigoje visi turėjo galimybę atnaujinti savo santykį su Viešpačiu ir melsti naujo Šventosios […]

03Bir 2014

Birželio 3 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė sutvirtinimo sakramentą Kelmės bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…

03Bir 2014

Kun. Donatas KLIMAŠAUSKAS paskirtas Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonu. Kun. Jonas BAGDONAS atleistas iš Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Rėkyvos šv. Juozapo Darbininko bei Kiaunorių šv. Juozapo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šiaulėnų šv. Onos bei Šaukoto Švč. Trejybės parapijų klebonu. Kun. Donatas GRABAŽIS atleistas iš Šiaulėnų šv. Onos bei Šaukoto Švč. […]

02Bir 2014

Birželio 2 d. Šiauliuose tradiciškai minėta VAIKŲ GYNIMO DIENA.  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako: reikia melstis už vaikus, kad jie augtų saugūs ir už jų tėvus, kad augintų vaikus tikėjimo dvasioje. Todėl vaikų gynimo diena Šiauliuose skirta maldai ir piligrimystei. Piligriminis žygis iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną Vaikų gynimo dieną organizuojamas kiekvienais metais. Pirmuosius […]

01Bir 2014

Birželio 1 d. Šiauliuose tėvai, būsimieji tėvai ir kiti šeimos nariai kviesti kartu švęsti šeštines ir Tėvo dieną. Šventė prasidėjo 11.00 val. Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamoksle vyskupas išryškino Kristaus, žengiančio pas Dievą Tėvą, taip pat – šeimos tėvo paveikslus. „Susirinkome švęsti Kristaus į dangų žengimo iškilmes. Kaip miela žinoti, […]

30Geg 2014

Gegužės 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Sutvirtinimo sakramentą Stulgių parapijos jaunimui.           

30Geg 2014

Gegužės 30 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko Rimvydo Racėno knygos „Į mielą šalį Lietuvą“ ir Jūratės Vyliūtės ir Gailos Kirdienės knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ pristatymas. Renginį organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos ir LPKT Sąjungos Šiaulių skyriai. Įžanginį žodį tarė buvęs tremtinys, knygų apie […]