Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

03Lie 2014

Liepos 3 d. su gražiu 90 m. jubiliejumi pasveikintas Juozas Mocius – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vadas dimisijos kapitonas. Iškilmingas renginys Šiaulių Pastoracinio centro salėje prasidėjo Prisikėlimo apygardos vyrų ansamblio „Vidurnaktį nežuvę“ daina, dainuojama ir paties Juozo Mociaus. Dainuojant apie tremtinius visi pagarbiai atsistojo. Ne vienas šluostėsi ašaras.    Renginiui vadovavo Šiaulių sausio […]

03Lie 2014

Liepos 3 d. Kryžių kalne, dalyvaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, pastatyta jau trečioji Kryžiaus kelio stotis. Tai orginalios tautodailininko VYTAUTO ULEVIČIAUS iš ąžuolo sukurtos stotys, kurių aplink kalną bus 14. Pats Vytautas visada dalyvauja jų pastatyme ir nors jau balandžio mėnesį sulaukė 80 -jo gimtadienio, žada Dievui laiminant užbaigti visas 14 stočių.                             Daugiau nuotraukų…

30Bir 2014

Birželio 30 d. brolis Marija Elijas iš Kryžių kalno vienuolyno dovanojo giesmių, pamąstymų, pasakojimų vakarą „Kelionėje pas Saulėtąją Moterį“. Į susitikimą su broliu pirmadienio vakarą prigužėjo pilna Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salė. Svečią pristatė p. Valė, pakvietusi visus rūpesčius palikti už durų.    Iš Kryžių kalno vienuolyno atvykęs brolis Elijas dalijosi mintimis iš piligriminių kelionių […]

29Bir 2014

Birželio 29 d. Gasčiūnų šv. Stanislavo Koskos parapija šventė atlaidus, į kuriuos parapiją aptarnaujantis kun. Eduardas Semaška pakvietė Šiaulių vyskupą. Ganytojas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 5 šios parapijos nariams. Šv. Mišių metu nuskambėjo daugiau kaip 40 metų tylėję vargonai, atnaujinti bendruomenės ir tikinčiųjų pastangomis.    Kaip įprasta atlaidų metų, aplink bažnyčią buvo einama Eucharistinė procesija. Po […]

27Bir 2014

Birželio 27-ąją, Švč. Jėzaus Širdies šventės bei kunigų šventėjimo dieną, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir vyskupijos kunigai susitiko pietinės bažnyčios parapijos namuose, o tikintieji rinkosi į naktinę adoraciją. Šiaulių ganytojas kartu su kunigais, prieš prasidedant Švč. Sakramento adoracijai, konferencijoje klausėsi benediktino iš Palendrių vienuolyno t. Gregory Casprini.    Švč. Sakramento adoracija Šiaulių Švč. Mergelės Marijos […]

27Bir 2014

Birželio 27 d. grupė svečių iš JAV apsilankė Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos dainų ir šokių ansamblis „JOVARĖLIS“ padovanojo svečiams gražią programėlę. Meno vadovė ir dirigentė Regina Vaišnorienė.         Daugiau nuotraukų…

26Bir 2014

Birželio 26 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Meškuičius. Prie Šv. Stanislovo bažnyčios ganytoją pasitiko Meškuičių parapijos klebonas kun. Tomas Reinys su parapijiečiais. Šv. Stanislovo bažnyčioje Jo Ekscelencija teikė sutvirtinimo sakramentą. Daugiau nuotraukų…

25Bir 2014

Katechumenato programa Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų Įkrikščioninimo Apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiųjų pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Nuo 2013 spalio iki 2014 birželio grupė tikinčiųjų kartą per savaitę rinkosi Pastoracinio centro konferencijų salėje, klausėsi paskaitų, grupelėse dalijosi tikėjimo patirtimi, kartu meldėsi ir vaišinosi. Programos […]

25Bir 2014

Birželio 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Radvilišio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…

22Bir 2014

Birželio 22 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės – išvedė tikinčiuosius iš bažnyčių, kad tikėjimas atvirai būtų liudijamas visam miestui.    Šiauliuose organizuotos 2 Švč. Sakramento procesijos Šiaulių miesto gatvėmis. Miesto centre vykusi procesija sujungė šv. Jurgio ir Katedros parapijas, bei neparapinę jėzuitų šv. Ignaco bažnyčią. Šv. Jurgio bažnyčia maldininkus į šv. Mišias […]

15Bir 2014

Birželio 15  dieną Šiaulių katedros parapijos jaunimas, vaikai ir jų tėveliai vyko į 5 dienų vasaros stovyklą Karklėje pavadinimu „Šeima parapijoje – veikli parapija“, skirtą Šeimos metams paminėti. Stovyklautojus, susirinkusius katedros šventoriuje palaimino ir išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kiekvienam vaikučiui įteikė po šventą paveikslėlį, tėveliams ir atvykusiems išlydėti šeimos nariams, padovanojo atviruką su vienoje […]

15Bir 2014

Birželio 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Šiaulių vyskupijos Carito tarybos posėdyje. Šv. Mišias Jo Ekscelencija aukojo Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro koplyčioje.     Posėdis vyko šalia esančioje salėje.      

15Bir 2014

Birželio 16 d. Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…

14Bir 2014

Birželio 14 d. Sutvirtinimo sakramentas teiktas Pamūšyje.    Sutvirtinimo sakramentą teikęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po iškilmių pasiliko agapėje, bendravo su vaikais.       Po iškilmių ir Pamūšis prie Bažnyčios    Daugiau nuotraukų…

13Bir 2014

Birželio 13 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino Baisogalos sporto areną. 475 metų jubiliejų Baisogala šventė tris dienas. Kiekviena diena turėjo savo temą: birželio 13-oji – „Pasididžiavimo diena“. Paskelbtas garbės pilietis, pristatyta knyga, atidengta skulptūra, atidaryta Sporto ir pramogų arena. 14-oji – „Atminties diena“, prasidėjusi šv. Mišiomis. Atmintis žadinta eisena prie represijų pastato ir Nepriklausomybės […]

13Bir 2014

Birželio 13 d. (penktadienį) Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus Katedros Parapijos vaikų dienos centras nuotaikingai šventė savo 10-ties metų gimtadienį. Šventėje dalyvavo Šiaulių vyskupas, svečiai iš Vokietijos, Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Romas Abunevičius, MOPT generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis, MOPT programų direktorė Rasa Stukienė, Maltos ordino ambasados atstovas Arvydas Bružas ir kiti MOPT atstovai, Algirdas […]

13Bir 2014

Kaip sako popiežius Pranciškus, Evangelija kviečia džiaugtis. Dalinkimės džiaugsmu tarpusavyje, kad būtume stiprūs Kristaus meilėje. Šįkart apie savo kelią tarsi iš šalies pasakoja šeima iš Pakruojo:  Vytautas ir Karolina Girdzijauskai, auginantys sūnelį Rapolą.   Vytautas ir Karolina susitiko „Ateitininkų“ organizuojamoje stovykloje, kurioje Vytautas dirbo vadovu, o Karolina buvo mokinė. Po šio pirmojo susitikimo, iki romantiškos […]

10Bir 2014

Birželio 10 d. Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Šiaulių Šv. Jurgio parapijoje. Daugiau nuotraukų…

09Bir 2014

Birželio 9 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Sutvirtinimo sakramentą Joniškio bažnyčioje.   Daugiau nuotraukų…

08Bir 2014

Birželio 8 dieną į Pastoracinio centro kiemelį prigužėjo ne tik jaunimo. Sekminių proga visus čia sukvietė Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro organizuotas krikščioniškos muzikos grupės iš Vilniaus ICHTHUS koncertas. Gerą nuotaiką ir puikų laiką žadėjo gražus oras, plazdančiomis vėliavėlėmis pasipuošęs Pastoracinio centro kiemelis. Nuskambėjus pirmosios giesmės akordams susirinkusiųjų veiduose nušvito šypsenos, o širdys atrodo suspurdėjo […]