Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

25Rgs 2014

Rugsėjo 25 d. 16 v al. Šiaulių katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei kitų Šiaulių miesto ir rajono įstaigų rėmėjus Australijos lietuvius Vladą Morkį minint 10 metų po mirties, Kazimierą Butkų ir Isoldą Poželaitę-Davis, minint 1-ąsias metines po mirties. Kartu pasimelsta ir už mirusius gimnazijos mokytojus ir mokinius. […]

18Rgs 2014

Šeimos metais džiaugiamės šeimomis, gyvenime besiremiančiomis Dievo valia ir meile. Dėkojame už pasidalinimą šiauliečių Zablockių šeimai, neseniai šventusiai Santuokos 10 metų jubiliejų. Mes – Zablockių šeima – mama Jolita, tėtis Tomas, vaikai Liepa ir Nojus. Santuokoje esame dešimt metų, o šių metų birželio 5 dieną atnaujinome Santuokos sakramento įžadus. Sūnus Nojus yra 9 metų ir […]

16Rgs 2014

Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos jaunimo vokalinis ansamblis Credo, vadovaujamas vargoninkės Jūratės Minkevičiūtės š. m. rugsėjo 11-16 dienomis, Bersenbriuko parapijos klebono (Osnabriuko vyskupija ) ir  Bersenbruecko vandenų asociacijos  vadovo Reinhard Scholz bei įmonės vadovo Ralph-Erik Schaffert kvietimu lankėsi Vokietijoje. Sekmadienį susitiko su parapijos bendruomene ir giedojo šv. Mišiose Bersenbruecko Šv. Vincento bažnyčioje, […]

05Rgs 2014

Rugsėjo 5 d. nekantrumu, šypsenomis, entuziazmu sušurmuliavęs Kryžių kalnas gana greitai aptilo. Per 700 piligrimų po šv. Mišių, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, išėjo į trijų dienų piligriminę kelionę. Eita apie 70 kilometrų į Šiluvą. Dienos pasitaikė nepaprastai gražios ir saulėtos. Priekyje neštas daugybę pasaulio šventų vietų lietuvių piligrimų dėka aplankęs kryžius. Už kryžiaus […]

30Rgp 2014

Rugpjūčio 30 d., šeštadienį 16.30 val. Sukilėlių kalnelyje įvyko tradicinė XIV sueiga, skirta Laisvės dienai. Šie metai paskelbti šeimos metais, todėl  sueigos tema: „Laisvė tradicinei šeimai“. Sueigoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Tarptautinės Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos (TFP) delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula. Sueigos metu vienas organizatorių, Šiaulių miesto garbės pilietis Albertas Griganavičius perskaitė […]

28Rgp 2014

Kun. Egidijus Venckus  paskirtas Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebonu bei Šiaulių dekanato dekanu. Kun. Remigijus Čekavičius atleistas iš Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebono ir Šiaulių dekanato dekano pareigų ir paskirtas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu bei Pakruojo dekanato dekanu. Kun. Ričardas Rutkauskas atleistas iš Pakruojo Šv. […]

25Rgp 2014

Rugpjūčio 25 d. rytą grupė vaikų ir jaunuolių Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne susitiko su Šiaulių vyskupu. Jaunieji piligrimai jau buvo susirinkę Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje, kai atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 11 val. Jo Ekscelencija kartu su broliais pranciškonais aukojo šv. Mišias. Pasidžiaugęs jaunaisiais svečiais, ganytojas šv. Mišių auką skyrė už atvykusius vaikus ir jaunuolius. […]

24Rgp 2014

Stipri šeima – stipri valstybė. Gruzdiečių Janinos ir Prano Vasiliauskų šeima kaip tik tokia – stipri ir darni, nes turi tvirtus dorovinius krikščioniškus pamatus. Gyvenimas – nenuspėjamas, nesuplanuojamas, neišmatuojamas reiškinys. Tai ir yra didžioji Kūrėjo paslaptis. Laimė visai visuomenei yra darni šeima, kurios narių gyvenimo linija nenuvedė klystkeliais, kuria galima didžiuotis. Dabar gruzdiečių Vasiliauskų šeima, […]

24Rgp 2014

Rugpjūčio 24 d. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia šventė titulinius atlaidus. Džiugiausias atlaidų momentas – naujųjų varpų šventinimas. Trys iš vario, alavo ir bronzos lydinio išlieti varpai į rekonstruotą bažnyčios bokštą įkelti Liepos 18 d.  Kaip įprasta, kiekvienam suteiktas vardas, iškaltas varpo šone. Didžiausias, 500 kilogramų sveriantis varpas, pavadintas bažnyčios globėjos Švč. Mergelės Marijos […]

22Rgp 2014

Rugpjūčio 22 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į šv. Mišias katedroje, padėkoti už vasaros poilsio akimirkas ir paprašyti palaimos naujiems mokslo metams. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kurtuvėnų klebonas kun. Andrius Valčiukas ir naujai paskirtas Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. Šv. Mišių metu gitara grojo ir giedojo Vilma Klumbytė su dukryte […]

17Rgp 2014

Rugpjūčio 17 d. Tytuvėnuose švęstas bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejus. Tytuvėnų miestelio centre esantis Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis vadinamas istorijos, architektūros ir dailės paminklų lobynu. Jo pradžia siejama su 1614 metais, kai LDK vėliavininkas bei Žemaičių žemės teisėjas A. Valavičius Tryškiuose surašė bernardinų vienuoliams skirtą aktą […]

15Rgp 2014

Rugpjūčio 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmes šventė garsiojoje Krekenavoje. šv. Mišios 12val. prasidėjo iškilminga eisena į pilnutėlę Krekenavos bažnyčią. Eucharistijos aukai vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeritas Jonas […]

14Rgp 2014

Rugpjūčio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į „Akropolį“ pašventinti Žolinės proga nupintą derlinių vainiką. „…Žolinės simbolizuoja vasaros ir rudens susidūrimą, svarbiausias šios šventės elementas yra žolinių puokštė, kurią žmonės nešasi ir į bažnyčią. „Akropolio“ lankytojams suteiksime proga nusipinti įvairiaspalves žolinių puokštes iš Lietuvos augmenijos“, – taip lankytojai buvo kviečiami į Žolinių „Akropolyje“ programą. […]

30Lie 2014

2014 m. liepos  30 d. po  staigios ir sunkios ligos mirė kun. altarista Pranciškus VENCKUS. Kun. Pranciškus Venckus, gimė 1933 m. rugpjūčio mėn. 14 d. Budraičių km. Kelmės rajone, ūkininkų šeimoje. Buvo pakrikštytas Kražių bažnyčioje, 1941 m. pradėjo lankyti Adomaičių pradžios mokyklą,  Pakražančio sen., kurią baigė 1945 m. Nuo 1946 iki 1950 metų mokėsi Kražių […]

26Lie 2014

Liepos 26-27 d. karštis neišgąsdino maldininkų, vykstančių į tradicinius Kryžių kalno atlaidus. Gausiai rinktasi jau į šeštadienio vigiliją, kurią pamėgusios šeimos atvyksta su mažamečiais ir vyresniais vaikais; džiugiu entuziazmu pasipuošęs jaunimas atstovauja įvairias mokyklas ir organizacijas; ištikimybe tradicijoms ir ištvermingumu žavi vyresnio amžiaus maldininkai; jau keli metai iš eilės Kuršėnų parapijos gyvastingumą liudija jaunuolių grupė, […]

25Lie 2014

Liepos 25 – 27 d. Šiaulių vyskupijoje viešėjo Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir ikona. Pasaulio jaunimo dienų simboliai – kryžius ir ikona – į Šiaulius atvyko liepos 25 d., penktadienio, pavakarį. Skambia giesme, akompanuojant gitarai, 17.45 val., juos prie Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pasitiko jaunimo choras.    Iškilmingai, su džiugia pagarba įnešti į […]

24Lie 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šiandien mintimis apie šeimą dalinasi šiauliečiai Laisva ir Viktoras Jankauskai.   „Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. (1 Kor 13,7-8) Mylėdami vienas kitą, prieš 28 metus 1985 metais lapkričio 16 dieną Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje prisiekėme Dievo ir Bažnyčios akivaizdoje būti ištikimi, […]

23Lie 2014

2014 m. liepos 23 d. po  ligos mirė kun. jubil. mons. Juozas DOBILAITIS. Mons. Juozas Dobilaitis gimė 1928 m. rugsėjo 18 d. Jurbarko rajone, Vadžgiryje. Būsimasis kunigas mokėsi Vadžgirio pradinėje mokykloje, vėliau Eržvilko gimnazijoje, kurią baigė 1949–aisiais. Pokariu Lietuvoje, ypač kaimo vietovėse, labai stigo mokytojų, todėl 1949–1950 metais jis dirbo pradinių klasių mokytoju. Vėliau, 1950–1953 […]

22Lie 2014

Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės, brangūs Šiaulių vyskupijos žmonės! Vakar, tai yra 2014 liepos 21 dieną, su giliu liūdesiu palydėjome 89-erių metų sulaukusį mons. Alfonsą SVARINSKĄ į paskutinę žemiškojo gyvenimo stotį Ukmergėje, partizanų kapinėse. „Tai kunigas-legenda. Partizanas, triskart Gulago kankinys, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės ir partizanų kapelionas“, – laidotuvių pamoksle sakė Kauno arkivyskupas […]

21Lie 2014

Liepos 21 dieną į paskutinę kelionę palydėtas monsinjoras Alfonsas Svarinskas – partizanas, triskart Gulago kalinys, kunigas, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės ir partizanų kapelionas, – taip mons. Alfonsą savo homilijoje „Mons. Alfonsas Svarinskas – kunigas legenda“ apibūdino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičiaus SJ mons. Alfonso Svarinsko laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje. „Mons. A. Svarinskas visada […]