Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

11Kov 2015

     Ankstų Kovo 11 – osios rytą, miestelėnai rinkosi į Tytuvėnų bernardinų vienuolyną. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 – tųjų metinių proga čia buvo surengti maldos pusryčiai. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 m., kuomet keletas JAV senato narių pradėjo neformalius susitikimus dalinantis Kristaus mokymu, siekiant nuoširdaus bendravimo ir tarpusavio supratimo. Laikui bėgant ši tradicija iš Baltųjų […]

10Kov 2015

Kovo 10 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Joniškio rajono Kriukų parapiją, kleb. Vytautas Kurtinaitis. Pirmiausia aplankyta Kriukų seniūnija, susitikta su žmonėmis. Dalyvavo ir Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.  Šiaulių ganytojas pašventino seniūnijos pastatą, bendravo su žmonėmis.             Kriukų pagrindinėje mokykloje giesmes ganytojui giedojo vaikai. Džiugino prieš metus įsikūrusio mokytoju […]

10Kov 2015

      Visus norinčius pagilinti savo tikėjimą ar ieškančius atsakymo į gyvenimo klausimus, kviečiame į Alfą kursą.             Alfa kursas – tai  11 susitikimų, kuriuose susipažįstama su krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai rasti artimesnį santykį su Jėzumi,           Alfa kursai vyks: Pastoracinio centro bibliotekoje antradieniais 18 val,. pirmasis susitikimas kovo 10 d.                   Registruotis ir teirautis […]

09Kov 2015

Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė kovo 9 d. popietę rinkosi į Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salę. Įėjus vyskupui, dvi moksleivės Beatričė ir Deimilė nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusiuosius, pristatė svečius.   Įspūdžiais iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Su popiežiumi Šiaulių ganytojas susitiko vasario 2 dieną, kartu su kitais Lietuvos vyskupais, kai lankėsi […]

08Kov 2015

Kovo 8-ąją Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje po 11 ir 12.30 val. šv. Mišių vyko Lurdo žvakių akciją.

28Vas 2015

         Šiemet kun. Ričardui  Mikutavičiui sukanka 80 metų nuo gimimo. Jubiliejinio gimtadienio proga, Vasario 26 –ąją dieną, maldoje prisimintas čia eilę metų tarnavęs kunigas, Tytuvėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kalbamas rožinis.          Tytuvėnuose – šiame mažame Žemaitijos miestelyje, kun. Ričardas Mikutavičius praleido 13 gražiausių gyvenimo metų. Čia jo nuveikta begalė darbų, bet svarbiausias atliktas darbas – […]

25Vas 2015

Į Šiaulius atkeliavęs Lietuvos jaunimo dienų (LJD) kryžius, primena artėjančias jaunimo dienas Alytuje. Iš tiesų VII – tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos Alytuje  „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ sukvies iki 6000 dalyvių paskutinį birželio savaitgalį džiaugtis, švęsti, dalintis bei ieškoti Lobio kartu. Tai didžiausia Bažnyčios tikėjimo šventė jaunam žmogui; tai yra „keliaujantis“ […]

16Vas 2015

Va­sa­rio 16-ąją, po šv. Mi­šių, Kai­rių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Be­lais­vių Va­duo­to­jos baž­ny­čio­je bus pri­sta­ty­ta Simono STRIELCOVO knyga  „Pa­si­vaikš­čio­ji­mai po Kai­rių pa­ra­pi­jos is­to­ri­ją“. Simono Strielcovo kolegos rašo: Šiandien norėtumėme pasidžiaugti dar vieno mūsų mokslininko, vieno perspektyviausių regiono istoriko – docento dr. SIMONO STRELCOVO darbais. Mokslininkas yra parašęs nemažai įdomių straipsnių, nuolatos dalyvauja konferencijose ir projektuose ne […]

16Vas 2015

Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi Kryžių kalno vienuolyno brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris, OFM:   Pašvęstojo – vienuolio – gyvenimo tikslas yra skelbti Kristaus Evangeliją, padaryti Dievą esantį, suteikiant regimą formą Jo neregimam buvimui. Ir tai daryti ne tik žodžiu, bet savo gyvenimu, nes, pasak popiežiaus Pauliaus VI, „šiandienis žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei […]

15Vas 2015

Vasario 15 d. 12 val. Knygyne-svetainėje „Prie katedros“ pristatyta Laimos Šinkūmaitės knyga „Kelionė į ramybės kalną. Pažaislio kamaldulių vienuolyno dailės ikonologioja. Renginyje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, knygos autorė prof. dr. Laima Šinkūnaitė.             Daugiau nuotraukų… Prof. dr. Laimos Šinkūnaitės mokslo monografija supažindina su unikaliu Pažaislio kamaldulių vienuolyno meniniu palikimu, […]

14Vas 2015

Ar jums teko kada nors pagalvoti apie tai, kaip jūs sunkiai susikalbate su savo atžala, nors jai dar tik trys, keturi arba šeši metukai? Jūs ne vieni, taip galvojančių tėvelių tikrai daug.  Tačiau jau yra galimybė sužinoti, kaip susikalbėti su savo vaiku.  Nuo vasario 14 dienos Šiaulių pastoraciniame centre prasideda psichologės Silvos Striungos praktinis tėvystės […]

14Vas 2015

                     Vasario 14 d. Šiaulių vyskupijos jaunimas šventė Valentino dieną. Šventė kitaip. Jaunimas kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centru, katechetikos centru bei Rozalimo parapija vyko į Kauna, į Kauno arkivyskupijos organizuotą renginį „Valentino diena kitaip“. Šis renginys yra dovana jaunimui, kvietimas švęsti Šv. Valentino dieną kitaip – ieškant tikrosios žodžio meilė prasmės, šlovinti Dievą – […]

13Vas 2015

Vasario 13 d. 17 val. Šiaulių katedroje rinktasi maldai už gydytoją, visuomenės veikėją, literatą, blaivininką, Šiaulių miesto garbės pilietį Albertą Griganavičių praėjus 30 dienų po mirties. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Sakydamas pamokslą ganytojas prisiminė Albertą Griganavičių. „Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, […]

11Vas 2015

Vasario 11-ąją, pasaulinę ligonių dieną, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Respublikinės Šiaulių ligoninės salėje.             Šv. Mišių metų giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami Rolandos Kalakauskienės.             Po šv. Mišių vyskupas lankėsi chirurgijos reanimacijos, vidaus ligų ir kardeologijos reanimacijos skyriuose. Bendravo su ligoniais, […]

10Vas 2015

Vasario 10 d. Šiauliuose vyko permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas.   Apie pašvęstąjį gyvenimą kalbėjo jėzuitas t. Antanas Saulaitis SJ bei Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ses. Asta Venskauskaitė ACJ.                        

07Vas 2015

Vasario 7 d. Pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas, kuris prasidėjo pamaldomis Pastoracinio centro koplyčioje, dalyvaujant Šiaulių vyskupijos kurijos kancleriui kun. E. Alūzai bei Šiaulių vyskupijos Caritas direktoriui kun. T. Janavičiui.   Po pamaldų dalyviai susirinko į vieną iš Pastoracinio centro salių, kur aptarė bendrus darbus, nuveiktus per praėjusius 2014 metus. Susirinkimą pradėjo […]

02Vas 2015

Vasario 1 – 7 dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su kitais Lietuvos vyskupais dalyvavo vizite Ad limina.  Pirmadienį (vasario 2 d.) Lietuvos vyskupai aukojo Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo už Lietuvos tikinčiuosius, o po to susitiko su popiežiumi Pranciškumi ir pusantros valandos kalbėjosi apie dabartinius Bažnyčios iššūkius Lietuvoje ir pasaulyje.   Prieš audienciją […]