Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

25Sau 2015

Paskutinio sausio Sekmadienio popietę Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko pranciškoniško pašaukimo diena. Giesmėmis, pasakojimais, liudijimais, nuotraukomis skaidrėse pristatytas pasauliečių pranciškonų ordinas. Po Sumos šv. Mišių Didžiojoje Pastoracinio centro salėje greitai nebeliko vietų. Atėjus Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui prasidėjo šlovinimas. Pranciškonas  kun. Gintaras Blužas OFS, Marijos radijo direktorius, remdamasis Šventuoju Raštu, kalbėjo, kaip būti „tokio nusistatymo kaip Jėzus […]

24Sau 2015

Sausio 24 d. Šiauliuose minėtas mons. Alfonso Svarinsko 90 gimimo metinių jubiliejus. 10.00 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Nuo 11.00 val. minėjimas vyko Pastoracinio centro salėje.  

18Sau 2015

Sausio 18 dienos Sekmadienį, po šventųjų Mišių, daugelis suko į Pastoracinio centro knygyną-svetainę. Čia akį traukė ant sienos virš pianino besipuikuojanti rankų darbo dirbinių paroda, šalia stovėjo tai besišypsanti, tai susimąsčiusi debiutantė. Greta – mama, tėtis, artimiausi draugai. „Justiną pažinojau kaip nepailstamą piligrimę, neseniai jos mama atskleidė dar vieną pomėgį – kurti grožį“, – taip […]

18Sau 2015

Sausio 18 d. Kuršėnuose kun. Julijonas Miškinis šventė  savo amžiaus 80-ies  metų garbingą jubiliejų. Šventėje dalyvavo Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

16Sau 2015

Sausio 16 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje rinktasi į situacijai Ukrainoje atliepiantį renginį ,,Mes kartu“. Šiaulių universiteto magistrantūros jungtinėje programoje „Socialinė pedagogika“, vykdomoje kartu su Kijevo universitetas „Ukraina“, šiuo metu studijuoja penki studentai iš Ukrainos, lydimi prof. Katerinos Kolčenko ir prof. Valentinos Jevdokimovos. Siekiant solidarizuotis su šiuo metu įtampą išgyvenančiais ukrainiečiais bei pabrėžti supratimą ir vienybę organizuotas paramos […]

14Sau 2015

Skaisčiausios M. Marijos širdies dukterų kongregacijos sesuo Eugenija Margarita, gyvenanti Kelmėje, dalijasi liudijimu:   Gyvenome trys seserys. Jau visos – garbingo amžiaus, tačiau Dievo palaima visada ateina. Vienai sesutei jau blogai jaučiantis, prieš pat mirtį, niekam nieko nesakius, girdim skambina vyskupas, siunčia palaiminimą. Palengvėjo. Po kiek laiko vyresnę sesutę ištiko insultas. Sakau: „Viešpatie, kodėl man?“. […]

09Sau 2015

Respublikinės Šiaulių ligoninės Konferencijų salėje susirinkusiems medikams Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis pristatė savo parengtą ir išleistą kalendorių. Ligoninės generalinis direktorius Petras Simavičius , kviesdamas autorių į tribūną, priminė, jog tai – jau devintas kalendorius,  kurių ne vieną vyskupas yra pristatęs ir gydymo įstaigoje. Po pirmojo, 2006 metais išleisto kalendoriaus, kiekvieni metai pasitinkami nauju, […]

04Sau 2015

Sausio ketvirtąją – trijų karalių sekmadienį – Šiauliuose prašurmuliavo iškilmingą susikaupimą bei džiaugsmingą vienybę liudijanti Šeimų šventė. Šv. Mišių auka didžiausioje miesto salėje bei šiauliečių kūrinys – muzikinis spektaklis „Žana d‘Ark“ dovanojo nepamirštamas akimirkas. Šeimų šventė, pavadinta „Šeima! Gyvenk tikėjimo džiaugsmu!“, šiauliečius ir svečius iš pačių įvairiausių Lietuvos miestų sukvietė jau 14 kartą. Aštuntą kartą […]

04Sau 2015

Brangūs broliai ir seserys, brangios šeimos! Kaip šventojo tėvo atstovas jūsų šalyje, širdingai jus sveikinu, būdamas dėkingas, kad galiu kreiptis į visas šeimas, džiaugsmo ir padrąsinimo žodžiu. Kaip jūs gerai žinote, šventasis Tėvas puikiai supranta šeimų padėtį visuomenėje, jūsų sunkumus ir išbandymus su kuriais susiduriate; siekius ir idealus kurie jus įkvepia. Jūsų buvimas pasaulyje, brangūs […]

02Sau 2015

Gruodžio 29 – sausio 2 dienomis Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Panevėžio vyskupijos jaunimo centru organizavo išvyką į Taizé jaunimo susitikimą, vykusi Prahoje. Tai jau 37-asis ekumeninis Taizé jaunimo susitikimas. Savo kreipimesi Popiežius Pranciškus nuoširdžiai drąsino jaunuolius Prahoje ir visus 2015-uosius metus maldose ir dialoge siekti būti žemės druska. Brolis Alois, dėkodamas sakė: – […]

01Sau 2015

Sausio 01 d.  popietę Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko Atsinaujinimo diena. Renginį organizavo Šiaulių vyskupijos Katalikų Evangelizacijos centras. Pašvęstasis gyvenimas – kas tai? Dalyvavo kunigas Gediminas Numgaudis OFM ir kiti filmo „Avinėlio vartai“ kūrėjai.                                           […]

28Gru 2014

Gruodžio 28 dieną į „Motinos Teresės šeimų namus“ atvyko garbingas svečias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pašventino geradarių iš Austrijos įrengtą koplyčią organizacijos patalpų antrajame aukšte. Vyskupas buvo džiugiai pasitiktas prie durų ir palydėtas laiptais į naująją koplyčią, kur jau laukė susirinkę geradariai, savanoriai, namų gyventojai, svečiai. Koplyčią už savo lėšas įrengė iš Austrijos atvažiavęs […]

25Gru 2014

Šiaulių vyskupo 2014 metų Kalėdų sveikinimas GYVENIMAS – DIEVO DOVANA! Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien katalikiškasis pasaulis su nepaprastu džiaugsmu švenčia Kristaus Gimimo iškilmę. Dangiškoji Motina Marija dovanoja žmonijai gyvenimo Davėją, kuris visus kviečia, sakydamas: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11,28). Išgirdus šiuos […]

23Gru 2014

PIRMĄJĮ ADVENTO SEKMADIENĮ ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE PRASIDĖJO AKCIJA „GERUMAS MUS VIENIJA“. Advento laikotarpiu vyksta gerąja tradicija tapusi Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“, kurios metu žmonės kviečiami susivienyti bendram tikslui ir padėti tiems, kam labiausiai reikalinga pagalba. Akcijos metu bus renkamos lėšos paremti sunkiausioje padėtyje esančias, socialinę atskirtį patiriančias […]

22Gru 2014

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus atstovais lankėsi Šiaulių nakvynes namuose. Vyskupui pašventinus kalėdaičius, Mokyklos atstovai dovanojo Bariūnų, Verbūnų ir kitų bendrovių suaukotą duoną, bulkutes ir kalėdinius kleckelius.           Su artėjančiomis šventėmis sveikino ŠPRC vyr. mokytojas Česlovas Abromaitis. Vaikai džiaugėsi […]

22Gru 2014

Baigiantis Adventui, gruodžio 22 d., Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Socialinių paslaugų centro Paramos tarnyboje (Stoties g.9 c) veikiančioje labdaros valgykloje kur kasdien visi pageidaujantys nuo 12 iki 13 val. maitinami koše ir arbata.             Ganytojas pašventino kalėdaičius, pasimeldė kartu su tą dieną atėjusiais žmonėmis, valgyklos darbuotojais. Vyskupas nuoširdžiai bendravo […]

18Gru 2014

Džiaugsmingas Kalėdų laukimas „Motinos Teresės šeimų namuose“ Gruodžio 18 dieną VšĮ „Motinos Teresės šeimų namuose “ susibūrė daugiau nei 80 bendruomenės narių. Juos suvienijo kalėdinis renginys „Šv. Kalėdų belaukiant“. Ši džiaugsminga šventė yra baigiamasis šių metų „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlės“ projekto renginys. Šeimos buvo pakviestos prie šventinio stalo, kur malda padėkojo rėmėjams ir geros valios […]

18Gru 2014

 ADVENTINIS VAKARAS „PASITINKANT ŠV. KALĖDAS“ ŠIAULIŲ APSKRITIES TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJAMS   Artėjant gražiausioms metų šventėms Šiaulių apskrities teisėsaugos institucijų darbuotojai, kartu su savo šeimos nariais, gruodžio 18 dieną buvo pakviesti į Adventinį vakarą bei prisijungti prie Lietuvos „Carito“ organizuojamos akcijos „Gerumas mus vienija“, siekiant surinkti ir perduoti simbolinę paramą, tiems, kuriems parama yra didelė paspirtis, […]