Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

18Bal 2019

Balandžio 18 d. 18 val. tikintieji rinkosi į Paskutinės Vakarienės Šv. Mišias, kurių metu minimas Švč. Sakramento įsteigimas. Daugiau nuotraukų…

18Bal 2019

 Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais. Pamokslą sakė Šiaulių dekanas, Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. Šv. Mišių metu pašventinta Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai. Šiaulių vyskupas Eugenijus […]

10Bal 2019

Šiaulių universiteto kapelionas balandžio 10 d. 17 val. ŠU bibliotekoje (Vytauto g. 84) kviečia jaunimą į Popiežiaus Pranciškaus laiško jaunimui „Christus vivit“ pristatymą: aptarimas, diskusija, susipažinimas.    Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija. 

07Bal 2019

Praėjusį savaitgalį, balandžio 5-7 d., moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos dalyvavo Kaišiadoryse vykusiame Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalyje „Kiek nedegu, tiek negyvenu“. Dalyviai klausėsi pranešimų įvairiomis temomis („Idėja – šventumas. Misija – neįmanoma?“, „Degti kaip laužas ar degti kaip raketa?“, „Ateitininkų ir skautų istorijos sąsajos“ ir kt.), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, talentų vakare, drauge šventė šv. Mišias, […]

06Bal 2019

Gavėnios rekolekcijas Šiaulių vyskupijos generalvikaras, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas, soc. m. dr. Saulius Matulis organizavo balandžio 6, 7 d. Rekolekcijas vedė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) – kun., bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.             Balandžio 6 d. po 17.00 val. Šv. […]

04Bal 2019

Lietuvos jaunimo dienos 2020-ųjų birželio 26-28 d. vyks Šiauliuose. Devintą kartą rengiamų Lietuvos jaunimo dienų tema – „Aš esu (Iš 3,14). O kur tu?“. Jau dabar vyskupijų jaunimo centrai drauge su Lietuvos jaunimo pastoracijos centru pradėjo pasiruošimo darbus. Tu taip pat gali tapti Lietuvos jaunimo dienų bendradarbiu – kviečiame dalyvauti renginio giesmės ir logotipo konkursuose. […]

01Bal 2019

Balandžio 1 d. Šiaulių vyskupas su Blaivybės brolijos nariais lankėsi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, bendravo su gimnazistais. Susitikimą organizavo Blaivybės brolijos vadovė Jūratė Burakauskienė. Svečius priėmė Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. Daugiau nuotraukų…

29Kov 2019

Nuo kovo 29-osios 8.00 val. iki kovo 30-osios 7.00 val. (penktadienis – šeštadienis) Šiaulių katedroje „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Daugiau…

27Kov 2019

Kovo 27 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje aukotos šv. Mišios, skirtos dviejų kunigų – jėzuitų mirties metinėms: t. Ladislovui Baliūnui (vieni metai po mirties) ir t. Anicetui Tamošaičiui (dveji metai po mirties). Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Leono Nekrašo nuotr…

26Kov 2019

Kovo 26 d. Šiluvoje vyko Marijos legiono susikaupimo diena, kurią vedė Šiaulių vyskupijos švč. Mergelės Marijos legiono Nekaltai Pradėtosios kurijos prezidiumų dvasios vado padėjėjas kun. Darius Marcinkevičius. Šv. Mišias už legiono narius aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplytėlė buvo pilna, dalyvavo apie 60 žmonių. Konferencijose kalbėta apie švč. Mergelės […]

25Kov 2019

Kovo 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalno papėdėje pašventino Šiaulių rajono savivaldybės pastatytą koplytstulpį, skirtą Atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti. Koplytstulpio autorius – kurtuvėniškis tautodailininkas Aurimas Šimkus. Dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, grupė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių, kultūros darbuotojai. Sueigos pradžioje skambėjo A. Bernoto birbynės garsai Lietuviško rūpintojėlio ir globėjiško kryžiaus, kaip vilties […]

24Kov 2019

Kovo 24 d. visų didžiai gerbiamas ir mylimas kunigas altarista jubiliatas Algirdas Pakamanis šventė 60 metų kunigystės jubiliejų. Iškilmingas šv. Mišias ta proga aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Iškilmių metu įteiktas popiežiaus Pranciškaus palaiminimas. Daugiau nuotraukų…

23Kov 2019

Kovo 23 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) Tradicinė Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija „Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties“ apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą. Renginys skirtas sužadėtinių rengėjams, savanoriams, kunigams, lektoriams ir visiems pastoracinio darbo su sužadėtiniais dalyviams DIENOTVARKĖ: 9.00 – 10.00 – Registracija 10.00 – 10.15 – Sveikinimo žodis. Rektorius Prof. […]

21Kov 2019

Vida Urbonienė Kovo 21 d. Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis, parapijos vargonininkė Birutė Dauginytė , solistė Jolanta Rapečkaitė Gižienė ir pastoracinės tarybos narė, Skaistgirio moterų draugijos,,Versmė“ pirmininkė Vida Urbonienė  dalyvavo baigiamajame projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse -2018″ renginyje, kuris vyko Kauno rajone Ežerėlio bendruomenėje. Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šiame projekte Skaistgirio susivienijimo sudėtyje […]