Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

27Lap 2014

Lapkričio 27 d. vakarą knygyne-svetainėje „Prie katedros“ vyko Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 2015 m. kalendoriaus „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“ pristatymas. Į pristatymą rinkosi Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė. Vyskupo mintis giesmėmis iliustravo  „Šv. Cecilijos“ ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Vėliau jaukiai bendrauta, dalintasi mintimis, įspūdžiais prie arbatos puodelio.           […]

27Lap 2014

Lapkričio 27 d. 17.30 val. KNYGYNE-SVETAINĖJE „PRIE KATEDROS“ viešėjo Bernardinai.lt komanda:  redaktorius Andrius Navickas, Kun. Kęstutis Dvareckas, Gediminas Kajėnas ir Donatas Puslys.                   Keletas vakaro minčių Andrius Navickas: Visi esame priklausomi nuo nuodėmės <…> Visi mes mirtinai sergam nuodėme, bet yra Išganytojas. Svarbu suvokti, kas yra priklausomybė. […]

24Lap 2014

Lapkričio 24 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Radviliškyje. Ten susitiko su seniai įkurtu šeimos būreliu. Ganytojas pašventino namelius. Vienybę teikė bendra malda. Susirinkusieji skaitė tos dienos Evangeliją, diskutavo jos mintimis, kalbėjo rožinį, sprendė įvairias problemas. Vakaras pasibaigė agape ir tradicine giesme „Viešpatie, laimink mus“.

23Lap 2014

Nr. D-001/15     D E K R E T A S DĖL ATLAIDŲ MALONĖS GAVIMO PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAIS ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE Apaštališkosios Penitencerijos (Romos kurijos įstaigos, padedančios popiežiui spręsti neviešus vidinius teisminius klausimus ir svarstyti atlaidų teikimo reikalus) 2014 m. lapkričio 23 d., Kristaus karaliaus šventės dieną, paskelbtu dekretu, popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga […]

23Lap 2014

Savaitgalį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Žeimelio, Lauksodžio ir Pašvitinio parapijas, kurias aptarnauja kun. Vaidas Mikalčius. Penktadienį,  lapkričio 21 d. aplankytos visos trys parapijos, taip pat parapijų mokyklos ir seniūnijos. Ganytojas bendravo su mokiniais, mokytojais ir seniūnijų kolektyvais. Sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilmių dieną, iškilmingas šv. Mišias  Šiaulių vyskupas aukojo Pašvitinio bažnyčioje. Ganytoją parapijiečiai ir klebonas […]

22Lap 2014

Lapkričio 22 d. 13 val. studentai ateitininkai kviečia moksleivius į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą. „Ateik ir nuobodų savaitgalį paversk džiugiu atradimų savaitgaliu“!

22Lap 2014

KVIEČIAME Į  XIII  EUCHARISTINĘ  ADORACIJOS NAKTĮ  atsiteisimo intencija  iš lapkričio 21-osios į  lapkričio 22-ąją                 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57) Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinės adoracijos naktys Pasiteiravimui: tel. 8 41 500010                       ,,Bet aš niekuo nesigiriu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi dėl kurio […]

20Lap 2014

Lapkričio 19 d. Pastoracinio  centro salėje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas.     Susitikimas pradėtas bendra Valandų liturgijos – dieninės malda.       Po jos policijos atstovai papasakojo apie įvairias nusikaltėlių gudrybes, telefoninius sukčius ir kitus nusikaltimus.  Prašė, kad kunigai informuotų tikinčiuosius būti atsargiems.       Kazimieras Alminas papasakojo apie ruošiamą […]

17Lap 2014

Šiaulių vyskupijos Caritas Bendradarbiaudamas su Šiaulių Valstybine Kolegija Kviečia dalyvauti Slaugos ir pagalbos namuose kursuose. Nemokami kursai skirti planuojantiems slaugyti ir globoti, jau slaugantiems savo artimuosius ir tiems, kurie norėtų savanoriška veikla prisidėti prie žmonių, kuriems labai reikalinga pagalba namuose, lankymo. Bus išduodami  kursų išklausymo sertifikatai. Kursų pradžia:   2014 10 04 Kursai vyks:       kas antrą […]

16Lap 2014

Lapkričio 14 – 16 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyskupijos jaunimo centras kartu su „Gyvenimo ir tikėjimo“ instituto lektorėmis organizavo mokymus jaunimo vadovams. Tai pirmas seminaras iš keturių, sekantis numatomas sausio mėnesį. Seminarų temos:              – Savęs pažinimas,              – bendravimas,         […]

15Lap 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šį mėnesį mintimis apie šeimą dalinasi šeima iš Radviliškio Mes – Simaičių šeima: mama Dijana, tėtis Remigijus, vaikai Karolis ir Tomas. Santuokoje esame jau 19 metų. Mūsų sūnūs jau dideli: mūsų Karolis (18 metų) – abiturientas, Tomui -16 metų. Turbūt visi tikisi, kad gyvenimas bus ilgas ir laimingas, tačiau […]

10Lap 2014

Lapkričio 8–10 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Bazilionuose (Šiaulių raj.) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus  Didžiojo  ordinas:  iš liaudies  –  liaudžiai“, skirta Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios  500 metų jubiliejui. Mokslinė konferencija prasidėjo ir pirmąsias dvi dienas vyko Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai, unitų bažnyčios teologai. Iškilmingose sekmadienio Šv. Mišiose giedojo […]

09Lap 2014

Lapkričio 7- 9 d. Šiluvoje Jono Pauliaus II namuose vyko rekolekcijos skautų vadovams. Jose dalyvavo atstovai iš  Lietuvos skautijos Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės krašto bei Žemaitijos skautų organizacijų. Rekolekcijas vedė Lietuvos skautų dvasios tėvas kun. Arūnas Jankauskis. Melstasi, eitas Kryžiaus kelias Šiluvos šile, švęstos Šv. Mišios, bei susitaikinimo sakramentas, taip pat paliestos tarpasmeninių santykių temos. […]

06Lap 2014

Lapkričio 7 d. (pirmąjį mėnesio penktadienį) Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais jėzuitais Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje ŠIAULIUOSE Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje bei Šventojoje Žemėje, prisiminsime savo brangius mirusiuosius. 17.30 val. Valandų liturgijos malda. Galimybė priimti Sutaikinimo […]

06Lap 2014

Šiaulių vyskupijos Caritas Bendradarbiaudamas su Šiaulių Valstybine Kolegija Kviečia dalyvauti Slaugos ir pagalbos namuose kursuose. Nemokami kursai skirti planuojantiems slaugyti ir globoti, jau slaugantiems savo artimuosius ir tiems, kurie norėtų savanoriška veikla prisidėti prie žmonių, kuriems labai reikalinga pagalba namuose, lankymo. Bus išduodami  kursų išklausymo sertifikatai. Kursų pradžia:   2014 10 04 Kursai vyks:       kas antrą […]

06Lap 2014

Pristatydamas 2015 metams skirtą kalendorių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakė, kad idėja atsirado Lietuvoje lankantis šv. Teresėlės ir šv. Jono Bosko relikvijoms. Tuo metu kilo mintis pasidairyti, kokias relikvijas turime Lietuvoje. Tad ateinančiais metais ganytojas kviečia keliauti kartu su šventaisiais, gilintis į gyvenimus tų, kurie „su džiaugsmu vykdė Dievo valią“. Kalendorius taip pat bus pristatytas: […]

04Lap 2014

Lapkričio 4 d. Šiaulių universiteto kapelionas kunigas Arūnas Jankauskis sukvietė akademinę bendruomenę į popietę „Išėjusiems atminti“. 16 val. bibliotekos III aukšto muzikiniame fojė susirinko ne itin didelis, tačiau įvairus būrelis: studentai, dėstytojai, bibliotekos darbuotojai. Keli įžanginiai žodžiai, šventojo globėjo vardo ištraukimas padėjo sukurti jaukią, šiltą atmosferą. Universiteto kapelionas pabrėžė Visų šventųjų ir Vėlinių dienų svarbą […]

30Spa 2014

Kiekvienas žmogus, pakviestas į Dievo pasaulį, norėtas ir labai mylimas. Tačiau ne kiekviena pradėta gyvybė išvysta savo tėvų akis, šviečiančią saulę ar turi galimybę pajusti gyvenimo džiaugsmą. Spalio 30 d. vakarą šiauliečiai, jungdamiesi į bendrą visos Lietuvos akciją „Renkuosi gyvybę“, rinkosi prie Šiaulių katedros. Praeivių žvilgsnius traukė prie šventoriaus vartų kreidele nupieštas gyvybę simbolizuojantis medis, […]

24Spa 2014

Spalio 24–25–26 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko rekolekcijos „Krikščioniško gyvenimo pagrindai pagal Karmelio dvasingumą“, skirtos KARMELIO REGULOS 800 metų sukakčiai paminėti .  Karmelitų rekolekcijos susilaukė didžiulio susidomėjimo. Užsiregistravo 70 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Pasvalio, Klaipėdos, Radviliškio, Rietavo, Telšių; ir net iš Airijos. Dalis šiauliečių atėjo pasiklausyti ir nesiregistravę. Penktadienio vakarą Pastoracinio […]

24Spa 2014

Spalio 24 d. Šiauliuose švęstas „Carito“ 25 m. jubiliejus. 17.00 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo ir pamokslą sakė „Carito“ direktorius kun. teol. lic. Tomas Janavičius. Pamoksle kun. Tomas kalbėjo apie  Dievo meilėje besišaknijančią artimo meilę, išreikštą žodžiu CARITAS. „CARITAS pirmiausia yra kiekvieno tikinčiojo užduotis. Šios užduoties suvokimas Bažnyčioje buvo […]