Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

18Gru 2014

                    Adventas – tai ypatingas metas.           Rimties ir susikaupimo, o kartu ir džiugaus laukimo metas.                     „Taisykite Viešpačiui kelią“… Gruodžio 18 d. 18.00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro bibliotekoje pajusti Advento ramybę, džiugią laukimo nuotaiką, kvietė švč. Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacijos sesuo Regina Gelžinytė. […]

17Gru 2014

Lietuvos Caritas su įvairiomis institucijomis ėmėsi bendrų iniciatyvų vienytis prieš prekybą žmonėmis Lietuvoje. Guodžio 17 dieną Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko nacionalinė konferencija  „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos modelis”, kurioje kunigai, prokurorai, policijos pareigūnai, socialiniai darbuotojai ir vaikų teisių specialistai kalbėjo  apie sėkmes ir iššūkius sunkioje kovoje prieš prekeivius žmonėmis.     […]

08Gru 2014

Gruodžio 8 d. minimas švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas. Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija yra Šiaulių vyskupijos globėją. Švęsti Jos iškilmių į Šiaulių katedrą susirinko visi Šiaulių vyskupijos kunigai. Eucharistinei aukai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Melstasi už visą vyskupiją. Sakydamas pamokslą vyskupas pabrėžė, kad svarbu kurti Dievo, ne savo karalystę. Mūsų prigimtis yra pažeista, […]

07Gru 2014

Gruodžio 7 d. Šiaulių Švč M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia šventė penkerių metų jubiliejų. Ši šventė sekmadienį sukvietė ne tik parapijiečius, bet visus, pamėgusius naująją bažnyčią bei nuolatinės Adoracijos koplyčią. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys, procesijų dalyviai, patarnautojai, choro nariai pasitiko prie bažnyčios durų. Įėjęs vyskupas pašventino atnaujintą Adoracijos koplyčią bei […]

06Gru 2014

Gruodžio 6 dieną Šiaulių vyskupijos jaunimo centras ir Lietuvos Skautijos Šiaulių tuntas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre organizavo adventinę popietę.  Gruodžio 17 d. į Lietuvą vėl atkeliaus žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis – Betliejaus taikos ugnis. Iki pat šv. Kalėdų skirtingos skautų organizacijos kvies visus šalies gyventojus įžiebti žvakeles iš Jėzaus Kristaus gimimo vietos. Renginio […]

05Gru 2014

Gruodžio 5 d. Šiaulių „Dainų“ progimnazijos bendruomenė rinkosi į Adventinį renginį „Geroji angelo žinia“. Kartu pasidžiaugti pakvietė ir svečius. Su džiaugsmu prie progimnazijos durų sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Salėje jau laukė meninei programai pasiruošę vaikai ir žiūrovai. Po trumpos meninės įžangos, atskleidusios Advento bei šio laikotarpio simbolio – Advento vainiko prasmę, prasidėjo žiūrovų dėmesį […]

05Gru 2014

Gruodžio 5 d. prasidėjo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kanoninė vizitacija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje. Penktadienį vyskupo dienotvarkė buvo labai intensyvi. Aplankyti: 9.30 val.     Socialinių Paslaugų centras. Ganytojas Išbandė sporto kambaryje esančius treniruoklius.                                  11.00 val.     Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“. Pasidžiaugta mokytojų keramikos darbais.                               […]

04Gru 2014

Atėjo advento metas, prasidėjo metų pabaigos didžiosios šventės – šv. Kalėdų laukimas. Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis pakvietė į vyskupiją susitikimui dvi keliautojų grupes, kurios spalio mėnesį lankėsi Šventojoje žemėje, prisilietė prie Jėzaus Kristaus gyventų, prie jo stebuklus saugančių vietovių. Vienai keliautojų grupei vadovavo Žagarės parapijos klebonas M. Dyglys, kitai – sesutė vienuolė Regina. Žagariečių […]

02Gru 2014

Gruodžio 2 d. 17 val. Joniškio J. Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vyko tikybos mokytojo Gedimino Andrašiūno fotografijų parodos ir gerumo akcijos „Sielos atspindys“ pristatymas.      Kaip rašo Kristina Kryžienė, Tikybos mokytojas Gediminas Andrašiūnas su savo mokiniais Advento laikotarpiu lanko vienišus senolius atokiuose kaimeliuose ir vienkiemiuose. Dovanų veža bendravimą, giesmes ir pačių keptus pyragus. Sako, jog […]

02Gru 2014

Gruodžio 2 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko forumas „Mažais žingsneliais laimingos vaikystės link“.                 Renginį organizavo Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių universitetas ir asociacija „Maži žingsneliai“. Diskutuota apie paslaugų teikimo neįgaliam vaikui galimybes Šiaulių mieste: jų aktualumą, problemas. Organizatoriai kvietė susipažinti su įstaigomis, teikiančiomis paslaugas neįgaliam vaikui ir […]

29Lap 2014

Lapkričio 29 d. Šiaulių Katedroje  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai atidarė pašvęstojo gyvenimo metus.                 Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo iškilmės prasidėjo 17 val. šv. Mišiomis. Pradžioje vyskupas pasveikino koncelebracijoje dalyvaujančius Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno Gvardijoną brolį  Ramūną Mizgirį ir Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorių tėvą  Stasį Kazėną, […]

29Lap 2014

Iki lapkričio 29 d. vyksta registracija naujametinei kelionei į Taize, kuri šiais metais bus Prahoje

28Lap 2014

Ar Jis, Jie ir Aš galime būti drauge? Kaip jau tapo tradicija, lapkričio pabaigoje Šiaulių studentų ateitininkų „Saulės“ draugovės nariai pakvietė moksleivius į renginį. Šiais metais pasirinkta tema – draugystė. Ši tema atliepia į praėjusiais metais vykusias Lietuvos jaunimo dienas „Aš jus draugais vadinu“ ir be abejonės yra aktuali kiekvienam jaunuoliui. Ar Jis, Jie ir […]

27Lap 2014

Lapkričio 27 d. vakarą knygyne-svetainėje „Prie katedros“ vyko Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 2015 m. kalendoriaus „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“ pristatymas. Į pristatymą rinkosi Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė. Vyskupo mintis giesmėmis iliustravo  „Šv. Cecilijos“ ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Vėliau jaukiai bendrauta, dalintasi mintimis, įspūdžiais prie arbatos puodelio.           […]

27Lap 2014

Lapkričio 27 d. 17.30 val. KNYGYNE-SVETAINĖJE „PRIE KATEDROS“ viešėjo Bernardinai.lt komanda:  redaktorius Andrius Navickas, Kun. Kęstutis Dvareckas, Gediminas Kajėnas ir Donatas Puslys.                   Keletas vakaro minčių Andrius Navickas: Visi esame priklausomi nuo nuodėmės <…> Visi mes mirtinai sergam nuodėme, bet yra Išganytojas. Svarbu suvokti, kas yra priklausomybė. […]

24Lap 2014

Lapkričio 24 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Radviliškyje. Ten susitiko su seniai įkurtu šeimos būreliu. Ganytojas pašventino namelius. Vienybę teikė bendra malda. Susirinkusieji skaitė tos dienos Evangeliją, diskutavo jos mintimis, kalbėjo rožinį, sprendė įvairias problemas. Vakaras pasibaigė agape ir tradicine giesme „Viešpatie, laimink mus“.

23Lap 2014

Nr. D-001/15     D E K R E T A S DĖL ATLAIDŲ MALONĖS GAVIMO PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAIS ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE Apaštališkosios Penitencerijos (Romos kurijos įstaigos, padedančios popiežiui spręsti neviešus vidinius teisminius klausimus ir svarstyti atlaidų teikimo reikalus) 2014 m. lapkričio 23 d., Kristaus karaliaus šventės dieną, paskelbtu dekretu, popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga […]

23Lap 2014

Savaitgalį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Žeimelio, Lauksodžio ir Pašvitinio parapijas, kurias aptarnauja kun. Vaidas Mikalčius. Penktadienį,  lapkričio 21 d. aplankytos visos trys parapijos, taip pat parapijų mokyklos ir seniūnijos. Ganytojas bendravo su mokiniais, mokytojais ir seniūnijų kolektyvais. Sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilmių dieną, iškilmingas šv. Mišias  Šiaulių vyskupas aukojo Pašvitinio bažnyčioje. Ganytoją parapijiečiai ir klebonas […]

22Lap 2014

Lapkričio 22 d. 13 val. studentai ateitininkai kviečia moksleivius į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą. „Ateik ir nuobodų savaitgalį paversk džiugiu atradimų savaitgaliu“!

22Lap 2014

KVIEČIAME Į  XIII  EUCHARISTINĘ  ADORACIJOS NAKTĮ  atsiteisimo intencija  iš lapkričio 21-osios į  lapkričio 22-ąją                 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57) Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinės adoracijos naktys Pasiteiravimui: tel. 8 41 500010                       ,,Bet aš niekuo nesigiriu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi dėl kurio […]