Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

07Kov 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Sausio mėn. mintimis dalijosi Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima Vasarį pristatėme Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės. Kovui – Lino ir Daivos Šateikų, auginančių 5 sūnus: Julių, Jovarą, Igną, Luką ir Liną mintis. Linas ir Daiva santuokoje gyvena 20 […]

06Kov 2014

 Kovo 6 d.  Šiauliuose širdietės sukvietė į savo kongregacijos 140-ties metų jubiliejų. Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija Šiauliuose gerai žinoma. Dar daug kas prisimena išpuoselėtą aplinką ir svetingus vienuolyno namus Kražių g. Čia buvo atvertos durys įvairiems katalikiškiems renginiams, mėgstantys skaityti džiaugėsi turtinga biblioteka, tikinčios studentės turėjo galimybę išsinuomoti kambarėlį ir gyventi ramioje dvasingumą puoselėjančioje […]

06Kov 2014

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius organizavo Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursą „DARNI ŠEIMA – LAIMINGAS VAIKAS“. Konkursas skirtas Šeimos metams. Jo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šeimą kaip vertybę, pabrėžti šeimos svarbą asmenybės formavimuisi; tai pat puoselėti, stiprinti, formuoti visuomeninę nuostatą, kad tik darnioje […]

03Kov 2014

Kovo 3 d. Pastoracinio centro salėje vyko Šiaulių vyskupijos Nuolatinio kunigų formavimo susitikimas. Susitikimas pradėtas bendra malda. Įžanginį žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šio susitikimo metu gvildenti žemės ir pastatų registravimo klausimai. Konsultavo bei į kunigų klausimus atsakė Registrų centro darbuotojas A. Jonušas ir  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus […]

28Vas 2014

Vasario 28 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko konferencija „Meilė, Šeima, Gyvybė“. Konferenciją organizavo Šiaulių rajono moterų organizacija „Atgaiva“, vadovaujama Birutės Babrauskienės ir Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Ši konferencija buvo baigiamasis 2 metus vykusio projekto renginys. Konferenciją vedė Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė. Muzikinį sveikinimą perdavė Šiaulių „Sandoros“ katalikiškos progimnazijos moksleiviai, […]

23Vas 2014

Vasario 23 d., sekmadienio rytą, Šiaulių katedros šventoriuje netikėtai sušurmuliavo nedidelis, spalvingus šalikus besirišančių žmonių būrelis. Kelionę organizavęs Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys (šio straipsnio autorius) tuojau išvyniojo kelionei pasiimtą Lietuvos vėliavą. Aiškino, jog vykstama su malda už Lietuvą. „Tai buvo trumpa, tik 4 dienų kelionė kaip tik mums, mažutėliams, negalintiems sau leisti ilgesnės, prabangesnės kelionės“, […]

13Vas 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Sausio mėn. mintimis dalijosi Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima Vasarį pristatome Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės. Rita ir Darijus augina 3 dukras: Moniką, Ievą, Karoliną. Monika jau sukūrusi savo šeimą, kurioje augina sūnų Karolį. Kviečiame skaityti Kelmės laikraštuke […]

02Vas 2014

  Vasario 2 d. 12 val. knygyne-svetainėje PRIE KATEDROS rinktasi į popietę su giesmių autore ir atlikėja Angele Joknyte. Viešnią pristatė knygyno-svetainės direktorė Izolda Skruibytė    Pirmąsias A. Joknytės giesmes tikintieji išgirdo jau šv. Mišių metu. Po jų, svetainėje, pritrūko kėdžių visiems, atskubėjusiems pasiklausyti giesmių autorės ir atlikėjos. Skambant giesmėms iš pirmojo, 20-metį švenčiančio albumo […]

31Sau 2014

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre visus kviečia jauki ir šviesi biblioteka. Čia jūs rasite įvairaus amžiaus ir išsilavinimo skaitytojams skirtų knygų rūpima tema: religinės literatūros (senųjų leidinių ir pačių naujausių knygų bei žurnalų), knygų apie šventųjų gyvenimus ir Bažnyčios istoriją, filosofinių, psichologinių, grožinės literatūros knygų. Padėsime pasirinkti literatūros ne vien lietuvių, bet ir kitomis kalbomis. Biblioteka […]

30Sau 2014

Naujienų portale „etaplius.lt“ publikuojamas interviu su Švč. Jė­zaus Šir­dies tar­nai­čių kong­re­ga­ci­jo­s seserimi Regina ACJ, gyvenančia Šiauliuose. Interviu rašoma: Se­se­riai Re­gi­nai la­bai pa­tin­ka bib­li­nė is­to­ri­ja, kaip Jo­kū­bas vi­są nak­tį kau­na­si su Die­vu. Ry­tą Die­vas pa­pra­šo Jo­kū­bo jį pa­leis­ti, nes jau auš­ta. Die­vas jį pa­lai­mi­na, jam pa­kei­čia var­dą – pa­va­di­na Iz­rae­liu. „Die­vas duo­da tos ko­vos, tos kan­čios, […]

26Sau 2014

Kelmės švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos tikintieji džiaugiasi  klebono parama, kurios dėka gali išvykti ir dalyvauti visos Lietuvos tikintiesiems organizuojamuose renginiuose. Tokios išvykos padeda akivaizdžiai patirti Dievo malonę, atgaivinti sielą, sustiprinti tikėjimą ir ryžtą juo vadovautis gyvenime. Siūlome paskaityti apie vieną tokią kelionę. ATSINAUJINIMO DIENA „KAS PADARYS MUS LAIMINGUS?“ Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto […]

24Sau 2014

Sausio 24 d. 18 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Šiaulių dekanato parapijų kunigais ir pastoracinėmis tarybomis. Vyskupas susitikimą pradėjo malda į Šv. Dvasią. Centrų vadovai skaidrių pagalba pristatė savo veiklos planus.    Tolimesnės diskusijos vyko grupėse: vyskupas pakvietė kunigus į savo kabinetą, centrų vadovai bendravo su parapijų pastoracinėmis tarybomis. Visiems vėl susirinkus į […]

24Sau 2014

2014 sausio 24 dieną Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro knygyne-svetainėje „Prie katedros“ tremtinys, fotomenininkas Eduardas Manovas pristatė savo fotografijos darbų parodą „Lietuva – mano širdyje“. Šią parodą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo Tarybos narys Eduardas Manovas skyrė artėjančiai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos gamtos grožio įprasminimui. Pristatydamas savo darbus fotomenininkas pastebėjo, kad Lietuvos […]

23Sau 2014

  Sausio 23-čiosios popietę, minint XXII pasaulinę Ligonių dieną Šiaulių vyskupas aplankė Radviliškio ligoninę. Salėje Jo Ekscelencija susitiko su medicinos personalu, pristatė ligonių dienos temą: „Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius“, padėkojo greitosios pagalbos tarnybai už greitą ir nuoširdų aptarnavimą, pasidžiaugė medicinos darbuotojų ištikimybe ir nuoširdžiu patarnavimu ligoniams. Po įžanginio žodžio ganytojas pristatė Kalendorių […]

21Sau 2014

Besiartinant pasaulinei LIGONIŲ DIENAI Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Joniškio ligoninėje. Sausio 21 d. 8 val. ryto Šiaulių vyskupas susitiko su ligoninės darbuotojais. Atvykusius nuoširdžiai sutiko ir pasveikino Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis. Jo Ekscelencija pristatė besiartinancią XXII pasaulinę ligonių dieną, kurios temą pasiūlė Popiežius Pranciškus: „Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius“. Šiaulių […]

20Sau 2014

Sausio 20 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą aplankė Šiaulių moterų klubas „Šiaulietė“ . Klubas „Šiaulietė“, tai susibūrę moterys, sprendžiančios įvairius labdaros projektus. Klubo nares pasitikęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aprodė Pastoracinio centro pastatą. Po bendros fotografijos bendrauta prie imbierinės arbatos puodelio tame pačiame pastate esančiame knygyne-svetainėje „Prie Katedros“.   

19Sau 2014

Sausio 20 d. Šiaulių vyskupijas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kancleriu, Šeimų, Jaunimo, Katechetikos, Evangelizacijos centrų vadovais bei Carito atstove lankėsi Pakruojo dekanate. Šiais Šeimų metais susitikimai organizuojami visuose vyskupijos dekanatuose. Su parapijų klebonais ir pastoracinėmis tarybomis aptariamos Šeimos metų gairės, kalbamasi apie iškylančias problemas, jų sprendimo galimybes, dalijamasi mintimis, tiesiog bendraujama ir džiaugiamasi buvimu […]

17Sau 2014

Sausio 17 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Linkuvos šeimų būrelyje. Ganytojas pašventino kambarius. Mantas perskaitė dienos Evangeliją iš rinkinio „Evangelija kasdien“, Eglutė supažindino su šios dienos šventuoju – Šv. abatu Antanu. Antrokas Mantas pagrojo akordeonu.    Visi kartu sukalbėjo rožinio paslaptį, aptarė šios dienos Evangeliją, giedojo giesmes ir dainas. Agapė leido pajusti šeimų nuoširdumą […]

16Sau 2014

Sausio 16 d.  aplankyti Kelmės dekanato kunigai bei parapijų pastoracinės tarybos. Kelmės parapijos namuose, susiskirsčius į grupeles, aptartos įvairios einamųjų metų problemos, aptarti jų sprendimo būdai. Šiaulių vyskupijos Pastoracijoje darbuojasi keturi centrai: Evangelizacijos, Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo. Šiais Šeimų metais centrų vadovai: Rimantas Pumputis, Danutė Kratukienė, Edita Gulbinienė ir Jurgita Steckytė, o kartu su jais […]

16Sau 2014

Sausio 16 d.  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aplankė Kelmės altaristą jubiliatą kun. Vytautą BUTKŲ, švenčiantį 80-tąjį gimtadienį. Kun. Vytautas, nors paliestas ligos, tačiau labai žvalus, nuotaikingas ir pilnas vilties bei geros nuotaikos. Visų Šiaulių vyskupijos kunigų vardu nuoširdžiai sveikiname ir linkime geros sveikatos ir Dievo palaimos!