Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

15Lap 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šį mėnesį mintimis apie šeimą dalinasi šeima iš Radviliškio Mes – Simaičių šeima: mama Dijana, tėtis Remigijus, vaikai Karolis ir Tomas. Santuokoje esame jau 19 metų. Mūsų sūnūs jau dideli: mūsų Karolis (18 metų) – abiturientas, Tomui -16 metų. Turbūt visi tikisi, kad gyvenimas bus ilgas ir laimingas, tačiau […]

10Lap 2014

Lapkričio 8–10 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Bazilionuose (Šiaulių raj.) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus  Didžiojo  ordinas:  iš liaudies  –  liaudžiai“, skirta Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios  500 metų jubiliejui. Mokslinė konferencija prasidėjo ir pirmąsias dvi dienas vyko Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje. Pranešimus skaitė Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai, unitų bažnyčios teologai. Iškilmingose sekmadienio Šv. Mišiose giedojo […]

09Lap 2014

Lapkričio 7- 9 d. Šiluvoje Jono Pauliaus II namuose vyko rekolekcijos skautų vadovams. Jose dalyvavo atstovai iš  Lietuvos skautijos Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Tauragės krašto bei Žemaitijos skautų organizacijų. Rekolekcijas vedė Lietuvos skautų dvasios tėvas kun. Arūnas Jankauskis. Melstasi, eitas Kryžiaus kelias Šiluvos šile, švęstos Šv. Mišios, bei susitaikinimo sakramentas, taip pat paliestos tarpasmeninių santykių temos. […]

06Lap 2014

Lapkričio 7 d. (pirmąjį mėnesio penktadienį) Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais jėzuitais Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje ŠIAULIUOSE Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje bei Šventojoje Žemėje, prisiminsime savo brangius mirusiuosius. 17.30 val. Valandų liturgijos malda. Galimybė priimti Sutaikinimo […]

06Lap 2014

Šiaulių vyskupijos Caritas Bendradarbiaudamas su Šiaulių Valstybine Kolegija Kviečia dalyvauti Slaugos ir pagalbos namuose kursuose. Nemokami kursai skirti planuojantiems slaugyti ir globoti, jau slaugantiems savo artimuosius ir tiems, kurie norėtų savanoriška veikla prisidėti prie žmonių, kuriems labai reikalinga pagalba namuose, lankymo. Bus išduodami  kursų išklausymo sertifikatai. Kursų pradžia:   2014 10 04 Kursai vyks:       kas antrą […]

06Lap 2014

Pristatydamas 2015 metams skirtą kalendorių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakė, kad idėja atsirado Lietuvoje lankantis šv. Teresėlės ir šv. Jono Bosko relikvijoms. Tuo metu kilo mintis pasidairyti, kokias relikvijas turime Lietuvoje. Tad ateinančiais metais ganytojas kviečia keliauti kartu su šventaisiais, gilintis į gyvenimus tų, kurie „su džiaugsmu vykdė Dievo valią“. Kalendorius taip pat bus pristatytas: […]

04Lap 2014

Lapkričio 4 d. Šiaulių universiteto kapelionas kunigas Arūnas Jankauskis sukvietė akademinę bendruomenę į popietę „Išėjusiems atminti“. 16 val. bibliotekos III aukšto muzikiniame fojė susirinko ne itin didelis, tačiau įvairus būrelis: studentai, dėstytojai, bibliotekos darbuotojai. Keli įžanginiai žodžiai, šventojo globėjo vardo ištraukimas padėjo sukurti jaukią, šiltą atmosferą. Universiteto kapelionas pabrėžė Visų šventųjų ir Vėlinių dienų svarbą […]

30Spa 2014

Kiekvienas žmogus, pakviestas į Dievo pasaulį, norėtas ir labai mylimas. Tačiau ne kiekviena pradėta gyvybė išvysta savo tėvų akis, šviečiančią saulę ar turi galimybę pajusti gyvenimo džiaugsmą. Spalio 30 d. vakarą šiauliečiai, jungdamiesi į bendrą visos Lietuvos akciją „Renkuosi gyvybę“, rinkosi prie Šiaulių katedros. Praeivių žvilgsnius traukė prie šventoriaus vartų kreidele nupieštas gyvybę simbolizuojantis medis, […]

24Spa 2014

Spalio 24–25–26 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko rekolekcijos „Krikščioniško gyvenimo pagrindai pagal Karmelio dvasingumą“, skirtos KARMELIO REGULOS 800 metų sukakčiai paminėti .  Karmelitų rekolekcijos susilaukė didžiulio susidomėjimo. Užsiregistravo 70 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Pasvalio, Klaipėdos, Radviliškio, Rietavo, Telšių; ir net iš Airijos. Dalis šiauliečių atėjo pasiklausyti ir nesiregistravę. Penktadienio vakarą Pastoracinio […]

24Spa 2014

Spalio 24 d. Šiauliuose švęstas „Carito“ 25 m. jubiliejus. 17.00 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo ir pamokslą sakė „Carito“ direktorius kun. teol. lic. Tomas Janavičius. Pamoksle kun. Tomas kalbėjo apie  Dievo meilėje besišaknijančią artimo meilę, išreikštą žodžiu CARITAS. „CARITAS pirmiausia yra kiekvieno tikinčiojo užduotis. Šios užduoties suvokimas Bažnyčioje buvo […]

24Spa 2014

Spalio 24 d. Šiaulių  vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo 14 val. prasidėjusioje A. Patacko knygos „LITUA“ pristatyme. Pristatymas vyko Šiaulių universiteto bibliotekoje. Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. […]

20Spa 2014

Spalio 20 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino Pastoracinio centro freskas. Dailininkės Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės kūrinys – keturių dalių freska „Credo“, skirta šv. Petrui ir šv. Pauliui. Freskos „Credo“ siužetuose įkūnytos idėjos iš Naujojo testamento. Kiekvienoje freskoje daug simbolių, šv. Rašto tekstai. Daugiau skaitykite bernardinai.lt     Renginio nuotraukos…

19Spa 2014

Spalio 17-19 dienomis Šiaulių vyskupijos šeimos buvo pakviestos į Šeimų stovyklą Šiluvoje. Stovyklą organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Šeštadienį šeimas aplankė, su tėvais ir vaikais bendravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas šv. Mišias aukojo už stovykloje esančias ir visos vyskupijos šeimas.       Stovyklos metu kun. Arūnas Jankauskis vedė seminarą apie tarpusavio […]

18Spa 2014

Spalio 18 d. Šiauliuose minėtos pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje kun. Ignaco Štacho 150-osios mirties metinės. 11.00 val.minėjimo dalyviai rinkosi į Šiaulių katedrą, kur šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.   12 val. Prisikėlimo aikštėje pakelta vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio vėliava, atkreipusi šiauliečių dėmesį į kunigo skelbtas ir šiuo metu lygiai taip pat reikšmingas […]

17Spa 2014

Spalio 17-19 d. Kražių parapijos bažnyčią vizitavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Penktadienį vyko darbinė vizitacijos diena. Ganytojas aplankė Pašilės, Karklėnų ir Kražių parapijas, susitiko su parapijos bendruomene, seniūnu, lankėsi mokyklose, Kražių gimnazijoje, kultūros centre.     Taip pat  vyskupas peržvelgė bažnyčios archyvą ir kitus dokumentus, domėjosi parapijiečių gyvenimu bei jų problemomis. Sekmadienį – baigiamąją vizitacijos […]

12Spa 2014

Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga, įsteigta 1994m., šiais metais švenčia gražų dvidešimties metų jubiliejų. Paminėti šį jubiliejų Šiaulių katalikių moterų šv. Elžbietos draugija rinkosi gražų spalio 12 dienos Sekmadienį. Minėjimo dalyviai 11 val. susirinko į Katedrą. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų skubėta užsiimti vietas Pastoracinio centro salėje. Laimei, gelbėjo papildomos kėdės. Įėjus […]

11Spa 2014

Spalio 11 d. Šiaulių Pastoraciniame centre vyko neatlygintinos kraujo donorystės akcija. Šeštadienio rytą pirmasis Pastoracinio centro aukštas laikinai virto donorystės centru. Koridoriuje išdėliotos skrajutės bei lankstinukai pristatė donorystės svarbą. Salėje kalbėta apie organų donorystę. Netoli salės medicinos darbuotojai laukė kraujo donorų.     šv. Jonas Paulius II: „Su organų transplantacijos pradžia, kuri prasidėjo kraujo perpylimais, […]

10Spa 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šį mėnesį mintimis apie šeimą dalinasi Vytauto ir Gražinos Vileikių šeima iš Užvenčio. Jų vaikai – Tomas, Karolis, Martynas, Lukas, Augustinas, Monika. Šeima mums  – tai Dievo duota malonė, kuri lyg šaltinis teikia daug galimybių bręsti, tobulėti ir nugalėti daugelį sunkumų, išbandymų. Stiprėti visur ir visada; tiek džiaugsme, tiek varge. […]

09Spa 2014

Spalio 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vykusioje Atsinaujinimo dienoje „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Apie šventę – Linos Jakelės pasakojimas. Daugiau nuotraukų…

05Spa 2014

Spalio 5 d. 15 val. 30 min. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalne šventino šv. Kazimiero komtūrijos pastatytą kryžių. Šv. Kazimiero Komtūrija šventė 15 metų sukaktį. Šv. Mišias Šiaulių ganytojas aukojo Kryžių kalno pranciškonų koplyčioje.   Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas įkurtas Lietuvos kilmingų giminių palikuonių, kuriems vadovavo visuomenės ir kultūros veikėjas Edvardas Jonas Eismontas. Ordinas […]