Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

30Lap 2013

2013 lapkričio 30 dieną Šv. Mišiomis Šiaulių katedroje prasidėjo vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio IX kongresas. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Kun. Evaldas Alūza, Telšių vyskupijos kun. Alvydas Vaitkevičius, dirbantis Kaltinėnų parapijoje ir Vilkavišio vyskupijos Skardupių parapijos klebonas teol. dr. Kun. Algirdas Petras Kanapka. Po Šv. Mišių arti […]

28Lap 2013

Lapkričio 28 d. 8 val. ryto Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Šiaulių Lieporių gimnazijos mokytojais Prie pusryčių arbatos Jo Ekscelencija bendravo su pedagogais, pristatė naująjį 2014 m. kalendorių „Šventasis popiežius Lietuvoje“, dalinosi piligriminių kelionių įspūdžiais, pasidalijo ižvalgomis apie ateities Lieporių gimnaziją. Lieporių gimnazijos direktorė Sigita Malinauskienė iškėlė mintį, jog ateityje galbūt atsiras galimybė mąstyti […]

27Lap 2013

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena yra minima gruodžio 3 dieną, tačiau mūsų Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro pilnutėlė neįgalių žmonių salė šią brangią dieną paminėjo šiandien, lapkričio 27-ąją. Visus šios dienos proga pasveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas paaiškino, kaip svarbu savo kančią ir negalią jungti su Kristaus kančia. „Kiekvieną savo kančios dieną reikia paaukoti kokia nors […]

24Lap 2013

Lapkričio 24 dieną (sekmadienį) Šiaulių vyskupijoje šventėme Tikėjimo metų uždarymo šventę TAVO VEIDO, VIEŠPATIE, AŠ IEŠKAU 12.30 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo iškilmingas Šv. Mišias šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje. Pamoksle ganytojas didžiausią dėmesį skyrė Kristaus Karaliaus – visatos Valdovo iškilmėms. Kristaus Karaliaus įvaizdį vyskupas pristatė pradėdamas nuo kryžiaus. Visatos Valdovas žvelgia nuo […]

23Lap 2013

Visą dieną, iki vėlyvo vakaro su nedidelėmis pertraukomis Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre šurmuliavo apie 40 moksleivių ateitininkų.  Ir ne tik iš Šiaulių. Sugužėjo iš Linkuvos, Šilalės, Skuodo, Baisogalos. Atvyko pakviesti vyresniųjų draugų –  studentų ateitininkų. Vyko Ateitininkų susitikimas. Pradžia. Oficialioji dalis Susitikimą Šiauliuose studentai ateitininkai organizavo lapkričio 23 d. Renginys prasidėjo studentų sukurtu vaizdo įrašu […]

23Lap 2013

Lapkričio 23 d. Šv. Ignaco bažnyčioje švęsta Lietuvos kariuomenės diena. Šv. MIšias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas kun. dr. Virginijus Veilentas aukojo 14 val. Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino karius su kariuomenės diena, palinkėjo drąsiai ir ištikimai atlikti savo tarnybos pareigas ir pakvietė melstis ta intencija. Kapelionas kun. Virginijus pamokslo metu […]

16Lap 2013

Nuo lapkričio 14 d. mūsų knygyne–svetainėje „PRIE KATEROS“ eksponuojama foto menininkų Sąjungos nario Ričardo Dailidės foto darbų paroda KRYŽIŲ KALNAS. Lapkričio 16 d. (šeštadienį) 11.30 val. įvyko parodos pristatymas. Foto darbų paroda KRYŽIŲ KALNAS yra skirta pal. popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-mečiui paminėti. Parodą pristatė darbų autorius R. Dailidė, mintimis pasidalino Šiaulių vyskupas […]

12Lap 2013

ŠIAULIŲ ŠV. APAŠT. PETRO IR PAULIAUS KATEDROS JAUNIMO ANSAMBLIS „CREDO“ DALYVAVO FESTIVALYJE „RUDENS MOZAIKA 2013“ Antradienio vakare, lapkričio 12 d., Šiaulių kultūros centro salėje įvyko mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalio „Rudens mozaika 2013“ vakaras-varžytuvės, kuriame dalyvavo 41 kolektyvas iš Šiaulių miesto ir rajono, Radviliškio rajono lopšelių-darželių, mokyklų ir vokalo studijų. Tame tarpe ir Šiaulių […]

03Lap 2013

Lapkričio 3 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje prisimintas A.A. mons. Liudvikas Mažonavičius. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų melstasi šventoriuje prie monsinjoro kapo.           L. Mažonavičius, gimęs kalvotosios Žemaitijos Lenkimų parapijoje 1919 m. spalio 7 d., ankstyvoje jaunystėje ieškojo kelių į prasmingą gyvenimą. Išauklėtas religingoje šeimoje, […]

31Spa 2013

Spalio 31 d. 16 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko Tekstų skaitymai, tema „INTERPOLIACIJA ŠVENTŲJŲ TEMA“ Tai – 101 „Tekstų skaitymai“, organizuojami Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros. Prelegentas – kun. Arūnas JANKAUSKIS Vakaro temą pristatė Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. „Pirmą kartą esame šioje erdvėje, tačiau ne […]

16Spa 2013

Nuo spalio 09 d. mūsų knygyne–svetainėje bei pastoracinio centro foje pradėta eksponuoti foto menininkų Loretos Paškevičienės, Kęstučio Kurieniaus bei Solėjos Karalienės darbų paroda PO ANGELO SPARNU Šioje parodoje „sustabdytos“ Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ iniciatyva įkurtos Angelų kalvos skulptūrų kasdienybės akimirkos: skulptūrų grožis, krikščioniškas vertybes išreiškianti simbolika, panoraminiai kalvos vaizdai. Spalio […]

13Spa 2013

Spalio 13 d. (sekmadienį) pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius 2014-tiesiems metams. Kalendorius „Šventasis popiežius Lietuvoje“ skirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečiui paminėti. 11 val. Šiaulių katedroje Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias. Po jų rinktasi vyskupijos Pastoracinio centro salėje, kuri vos talpino norinčius pamatyti ir įsigyti naująjį kalendorių. Pristatymo renginį […]

07Spa 2013

Spalio 7 d. 11 val. (pirmadienį) Šiaulių vyskupijos kurijoje (kard. Meisnerio saleje), vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Konferencijos tema: „Suaugusiųjų krikšto katechumenato vykdymas Lietuvos parapijose“. Konferenciją vedė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS.  

04Spa 2013

Spalio 4 diena 15 val. viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento Adoracija Šiauliuose vyko dvejose bažnyčiose. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (pietinėje) bažnyčioje ir Šiaulių Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje. Jėzuitų bažnyčioje vaikų Adoracijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vaikai atėjo su žvakutėmis rankose. Ganytojas paaiškino, kad reikia būti su Viešpačiu tyloje, nesikalbeti, nes Viešpats žvelgia […]

03Spa 2013

Nuo spalio pradžios iki birželio mėn. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro konferencijų salėje (Tilžės g. 186) kiekvieną ketvirtadienį 19. 00 – 20. 30 val. vyksta Katechumenato susitikimai. Kviečiame prisijungti bet kurį ketrvirtadienį! KAS YRA IR KAM SKIRTAS KATECHUMENATAS? Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų Įkrikščioninimo Apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos […]

01Spa 2013

Spalio 1 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume, palaidoti liepos 19 d. Čikagoje pas Viešpatį iškeliavusio kun. dr. Kęstučio Antano Trimako žemiškieji palaikai. Su kun. dr. Kęstučiu A. Trimaku prieš tai atsisveikinta ir melstasi už jį laidotuvių Mišiose vidudienį Kauno arkikatedroje bazilikoje. Daugiau apie tai skaitykite čia… Nuotraukos…

27Rgs 2013

Rugsėjo 27 d. 7 val. ryto Šiaulių Katedra prisirinko pilnutėlė. Buvo aukojamos šv. Mišios minint Respublikinės Šiaulių ligoninės 170 metų sukaktį. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Remigijus Čekavičius ir dvasinis asistentas kun. Andrius Valčiukas. Pamoksle Šiaulių vyskupas priminė šią dieną minimą šv. Vincentą Paulietį – kunigą, steigusį ligonines. Taip pat […]

25Rgs 2013

Rugsėjo 25 d. Šiaulių universiteto Baltojoje salėje vyko iškilmingas Senato posėdis, kurio metu surengtos Šiaulių universiteto Garbės nario vardo suteikimo Ingridai Gertrūdai Bublys iškilmės. Iškilmėse dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Daugiau apie iškilmes skaitykite čia…

21Rgs 2013

Rugsėjo 21 d. Skaistgiryje pašventintos Kryžiaus kelio stočių koplyčios. Iškilmės prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis. Jas Skaistgirio parapijos bažnyčioje aukojo šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS. Šv. Mišių auka ganytojas dėkojo Dievui už visus geradarius, kurie prisidejo prie naujų Kryžiaus kelio stočių įrengimo bažnyčios šventoriuje. Koplytėlėse skulptūrėles iš medžio išdrožė Saulius ALĖJŪNAS. Šv. Mišiose dalyvavo gausiai susirinkę […]