Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

24Rgp 2014

Rugpjūčio 24 d. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia šventė titulinius atlaidus. Džiugiausias atlaidų momentas – naujųjų varpų šventinimas. Trys iš vario, alavo ir bronzos lydinio išlieti varpai į rekonstruotą bažnyčios bokštą įkelti Liepos 18 d.  Kaip įprasta, kiekvienam suteiktas vardas, iškaltas varpo šone. Didžiausias, 500 kilogramų sveriantis varpas, pavadintas bažnyčios globėjos Švč. Mergelės Marijos […]

22Rgp 2014

Rugpjūčio 22 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į šv. Mišias katedroje, padėkoti už vasaros poilsio akimirkas ir paprašyti palaimos naujiems mokslo metams. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kurtuvėnų klebonas kun. Andrius Valčiukas ir naujai paskirtas Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. Šv. Mišių metu gitara grojo ir giedojo Vilma Klumbytė su dukryte […]

17Rgp 2014

Rugpjūčio 17 d. Tytuvėnuose švęstas bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejus. Tytuvėnų miestelio centre esantis Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis vadinamas istorijos, architektūros ir dailės paminklų lobynu. Jo pradžia siejama su 1614 metais, kai LDK vėliavininkas bei Žemaičių žemės teisėjas A. Valavičius Tryškiuose surašė bernardinų vienuoliams skirtą aktą […]

15Rgp 2014

Rugpjūčio 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmes šventė garsiojoje Krekenavoje. šv. Mišios 12val. prasidėjo iškilminga eisena į pilnutėlę Krekenavos bažnyčią. Eucharistijos aukai vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeritas Jonas […]

14Rgp 2014

Rugpjūčio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į „Akropolį“ pašventinti Žolinės proga nupintą derlinių vainiką. „…Žolinės simbolizuoja vasaros ir rudens susidūrimą, svarbiausias šios šventės elementas yra žolinių puokštė, kurią žmonės nešasi ir į bažnyčią. „Akropolio“ lankytojams suteiksime proga nusipinti įvairiaspalves žolinių puokštes iš Lietuvos augmenijos“, – taip lankytojai buvo kviečiami į Žolinių „Akropolyje“ programą. […]

30Lie 2014

2014 m. liepos  30 d. po  staigios ir sunkios ligos mirė kun. altarista Pranciškus VENCKUS. Kun. Pranciškus Venckus, gimė 1933 m. rugpjūčio mėn. 14 d. Budraičių km. Kelmės rajone, ūkininkų šeimoje. Buvo pakrikštytas Kražių bažnyčioje, 1941 m. pradėjo lankyti Adomaičių pradžios mokyklą,  Pakražančio sen., kurią baigė 1945 m. Nuo 1946 iki 1950 metų mokėsi Kražių […]

26Lie 2014

Liepos 26-27 d. karštis neišgąsdino maldininkų, vykstančių į tradicinius Kryžių kalno atlaidus. Gausiai rinktasi jau į šeštadienio vigiliją, kurią pamėgusios šeimos atvyksta su mažamečiais ir vyresniais vaikais; džiugiu entuziazmu pasipuošęs jaunimas atstovauja įvairias mokyklas ir organizacijas; ištikimybe tradicijoms ir ištvermingumu žavi vyresnio amžiaus maldininkai; jau keli metai iš eilės Kuršėnų parapijos gyvastingumą liudija jaunuolių grupė, […]

25Lie 2014

Liepos 25 – 27 d. Šiaulių vyskupijoje viešėjo Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir ikona. Pasaulio jaunimo dienų simboliai – kryžius ir ikona – į Šiaulius atvyko liepos 25 d., penktadienio, pavakarį. Skambia giesme, akompanuojant gitarai, 17.45 val., juos prie Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pasitiko jaunimo choras.    Iškilmingai, su džiugia pagarba įnešti į […]

24Lie 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šiandien mintimis apie šeimą dalinasi šiauliečiai Laisva ir Viktoras Jankauskai.   „Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. (1 Kor 13,7-8) Mylėdami vienas kitą, prieš 28 metus 1985 metais lapkričio 16 dieną Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje prisiekėme Dievo ir Bažnyčios akivaizdoje būti ištikimi, […]

23Lie 2014

2014 m. liepos 23 d. po  ligos mirė kun. jubil. mons. Juozas DOBILAITIS. Mons. Juozas Dobilaitis gimė 1928 m. rugsėjo 18 d. Jurbarko rajone, Vadžgiryje. Būsimasis kunigas mokėsi Vadžgirio pradinėje mokykloje, vėliau Eržvilko gimnazijoje, kurią baigė 1949–aisiais. Pokariu Lietuvoje, ypač kaimo vietovėse, labai stigo mokytojų, todėl 1949–1950 metais jis dirbo pradinių klasių mokytoju. Vėliau, 1950–1953 […]

22Lie 2014

Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės, brangūs Šiaulių vyskupijos žmonės! Vakar, tai yra 2014 liepos 21 dieną, su giliu liūdesiu palydėjome 89-erių metų sulaukusį mons. Alfonsą SVARINSKĄ į paskutinę žemiškojo gyvenimo stotį Ukmergėje, partizanų kapinėse. „Tai kunigas-legenda. Partizanas, triskart Gulago kankinys, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės ir partizanų kapelionas“, – laidotuvių pamoksle sakė Kauno arkivyskupas […]

21Lie 2014

Liepos 21 dieną į paskutinę kelionę palydėtas monsinjoras Alfonsas Svarinskas – partizanas, triskart Gulago kalinys, kunigas, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės ir partizanų kapelionas, – taip mons. Alfonsą savo homilijoje „Mons. Alfonsas Svarinskas – kunigas legenda“ apibūdino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičiaus SJ mons. Alfonso Svarinsko laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje. „Mons. A. Svarinskas visada […]

19Lie 2014

Liepos 19 d. buvo minimos kun. Kęstučio Trimako pirmosios mirties metinės. kun. Kęstutis Trimakas – žinomas išeivijos sielovadininkas, psichologas, užsienio lietuvių spaudos redaktorius, dėstytojas. Profesorius skaityti paskaitų atvykdavo ir į Šiaulių universitetą. Akademinė bendruomenė ypatingai vertino ir gausiai rinkdavosi į viešas kunigo paskaitas. Į garbaus kunigo minėjimą Kaune vyko ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 12 […]

18Lie 2014

Liepos 18 d. į rekonstruotą Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios bokštą buvo įkelti nauji varpai.       Apie pasiruošimą varpų įkėlimui skaitykite www.radviliskiokronika.lt Daugiau nuotraukų…

18Lie 2014

Kun. Tadas Rudys atleidžiamas iš Šiaulių vyskupijos jaunimo centro kapeliono pareigų.  Kun. Arūnas Jankauskis paskirtas Šiaulių vyskupijos jaunimo centro direktoriumi.

16Lie 2014

Liepos 16 d. Kryžių kalne lankėsi Degančio krūmo brolija. Degančio krūmo brolija yra JAV vienuolės pranciškonės misionierės s. Stefen 1982 m. įkurta tarptautinė apaštalavimo ir užtarimo už Bažnyčią misija. Šios brolijos šakos yra įsikūrę įvairiose pasaulio šalyse kaip tikinčiųjų asociacijos. Brolijos nariai artimai bendradarbiauja su vietos ordinarais ir dvasininkija, tarnaudami Dievo tautai Bažnyčioje savo šalyse […]

13Lie 2014

Liepos 11-13 dienomis Linkuvoje švęsti Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Sekmadienį 12.00 val. šv. Mišias Linkuvos bažnyčioje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Linkuva atlaidų dienomis, kai kartu minimas ir miestelio gimtadienis, saviškius džiugina ir svečius pasitinka pasipuošusi išradingomis gėlių kompozicijomis bei įvairiais renginiais. Šiais metais pirmą kartą vietinės valdžios sprendimu nutarta atlaidus švęsti be alkoholio. […]

11Lie 2014

Liepos 11 d. 10.00 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su tėvais benediktinais aukojo šv. Mišias Palendrių šv. Benedikto vienuolyne. Švęsta vienuolyno įkūrėjo šv. Benedikto iškilmė.    Pamoksle Jo Ekscelencija benediktinus apibūdino kaip tuos, kurie yra Kristaus meilės mokykloje. Kaip apaštalus, susibūrusius šlovinti Viešpatį darbu ir malda. Šios bendruomenės vienuolinį gyvenimą ganytojas prilygino kopimui laipteliais […]

10Lie 2014

Liepos 10 d. vakarą Šiaulių P. Višinskio bibliotekos salėje pritrūko kėdžių visiems, atėjusiems pasveikinti Šiaulių miesto garbės piliečio, gydytojo neurochirurgo Alberto Griganavičiaus. Garbaus 80-mečio proga surengta istorinė-muzikinė konferencija „REIKIA TOS LIETUVOS“ (taip vadinasi ir 2006 m. išleista jubiliato knyga). Dalyvavo, sveikinimo kalbą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, TS-LKD Šiaulių miesto […]

06Lie 2014

Liepos 6 d., 12 val, Kurtuvėnų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kancleriu kun. Evaldu Alūza bei Joniškio dekanu kun. Eduardu Semaška aukojo šv. Mišias už A.A. ilgametį Kurtuvėnų kleboną Stanislovą Kadį, minint jo gimimo 100-ąsias metines. Dalyvavo kun. Stanislovo artimieji, giminės, pažįstami ir gausiai susirinkę parapijiečiai. Pamokslą sakė Joniškio dekanas kun. Eduardas […]