Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

21Lie 2014

Liepos 21 dieną į paskutinę kelionę palydėtas monsinjoras Alfonsas Svarinskas – partizanas, triskart Gulago kalinys, kunigas, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės ir partizanų kapelionas, – taip mons. Alfonsą savo homilijoje „Mons. Alfonsas Svarinskas – kunigas legenda“ apibūdino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičiaus SJ mons. Alfonso Svarinsko laidotuvių šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje. „Mons. A. Svarinskas visada […]

19Lie 2014

Liepos 19 d. buvo minimos kun. Kęstučio Trimako pirmosios mirties metinės. kun. Kęstutis Trimakas – žinomas išeivijos sielovadininkas, psichologas, užsienio lietuvių spaudos redaktorius, dėstytojas. Profesorius skaityti paskaitų atvykdavo ir į Šiaulių universitetą. Akademinė bendruomenė ypatingai vertino ir gausiai rinkdavosi į viešas kunigo paskaitas. Į garbaus kunigo minėjimą Kaune vyko ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 12 […]

18Lie 2014

Liepos 18 d. į rekonstruotą Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios bokštą buvo įkelti nauji varpai.       Apie pasiruošimą varpų įkėlimui skaitykite www.radviliskiokronika.lt Daugiau nuotraukų…

18Lie 2014

Kun. Tadas Rudys atleidžiamas iš Šiaulių vyskupijos jaunimo centro kapeliono pareigų.  Kun. Arūnas Jankauskis paskirtas Šiaulių vyskupijos jaunimo centro direktoriumi.

16Lie 2014

Liepos 16 d. Kryžių kalne lankėsi Degančio krūmo brolija. Degančio krūmo brolija yra JAV vienuolės pranciškonės misionierės s. Stefen 1982 m. įkurta tarptautinė apaštalavimo ir užtarimo už Bažnyčią misija. Šios brolijos šakos yra įsikūrę įvairiose pasaulio šalyse kaip tikinčiųjų asociacijos. Brolijos nariai artimai bendradarbiauja su vietos ordinarais ir dvasininkija, tarnaudami Dievo tautai Bažnyčioje savo šalyse […]

13Lie 2014

Liepos 11-13 dienomis Linkuvoje švęsti Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Sekmadienį 12.00 val. šv. Mišias Linkuvos bažnyčioje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Linkuva atlaidų dienomis, kai kartu minimas ir miestelio gimtadienis, saviškius džiugina ir svečius pasitinka pasipuošusi išradingomis gėlių kompozicijomis bei įvairiais renginiais. Šiais metais pirmą kartą vietinės valdžios sprendimu nutarta atlaidus švęsti be alkoholio. […]

11Lie 2014

Liepos 11 d. 10.00 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su tėvais benediktinais aukojo šv. Mišias Palendrių šv. Benedikto vienuolyne. Švęsta vienuolyno įkūrėjo šv. Benedikto iškilmė.    Pamoksle Jo Ekscelencija benediktinus apibūdino kaip tuos, kurie yra Kristaus meilės mokykloje. Kaip apaštalus, susibūrusius šlovinti Viešpatį darbu ir malda. Šios bendruomenės vienuolinį gyvenimą ganytojas prilygino kopimui laipteliais […]

10Lie 2014

Liepos 10 d. vakarą Šiaulių P. Višinskio bibliotekos salėje pritrūko kėdžių visiems, atėjusiems pasveikinti Šiaulių miesto garbės piliečio, gydytojo neurochirurgo Alberto Griganavičiaus. Garbaus 80-mečio proga surengta istorinė-muzikinė konferencija „REIKIA TOS LIETUVOS“ (taip vadinasi ir 2006 m. išleista jubiliato knyga). Dalyvavo, sveikinimo kalbą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, TS-LKD Šiaulių miesto […]

06Lie 2014

Liepos 6 d., 12 val, Kurtuvėnų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kancleriu kun. Evaldu Alūza bei Joniškio dekanu kun. Eduardu Semaška aukojo šv. Mišias už A.A. ilgametį Kurtuvėnų kleboną Stanislovą Kadį, minint jo gimimo 100-ąsias metines. Dalyvavo kun. Stanislovo artimieji, giminės, pažįstami ir gausiai susirinkę parapijiečiai. Pamokslą sakė Joniškio dekanas kun. Eduardas […]

05Lie 2014

Liepos 5 d. Radviliškio rajono Sidabravo miestelis ir Švč. Trejybės bažnyčia minėjo 185-erių metų sukaktį. Jubiliejaus šventėje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytoją seniūnas Vidmantas BLUŽAS su dviratininkų palyda pasitiko netoli miestelio ribos. Įsodinę į senovinį automobilį „vabaliuką“ atlydėjo iki Sidabravo bažnyčios.    Prie bažnyčios jau laukė gausiai susirinkę parapijiečiai, svečiai ir išsirikiavę sutvirtinamieji. Jo […]

04Lie 2014

Liepos 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Penktadienis buvo skirtas policijos dienai, tad Šiaulių ganytojo pamokslas buvo skirtas būtent jiems. Paminėjęs policijos darbuotojų įsipareigojimus, vyskupas priminė Šventojo Rašto žodžius: Sunkus uždavinys tenka teisėsaugos darbuotojams, sprendžiant įvairias iškilusias problemas. Šventajame Rašte parašyta: „VIEŠPATIES įstatai yra teisūs, – džiugina širdį“ (Ps […]

03Lie 2014

Liepos 3 d. su gražiu 90 m. jubiliejumi pasveikintas Juozas Mocius – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vadas dimisijos kapitonas. Iškilmingas renginys Šiaulių Pastoracinio centro salėje prasidėjo Prisikėlimo apygardos vyrų ansamblio „Vidurnaktį nežuvę“ daina, dainuojama ir paties Juozo Mociaus. Dainuojant apie tremtinius visi pagarbiai atsistojo. Ne vienas šluostėsi ašaras.    Renginiui vadovavo Šiaulių sausio […]

03Lie 2014

Liepos 3 d. Kryžių kalne, dalyvaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, pastatyta jau trečioji Kryžiaus kelio stotis. Tai orginalios tautodailininko VYTAUTO ULEVIČIAUS iš ąžuolo sukurtos stotys, kurių aplink kalną bus 14. Pats Vytautas visada dalyvauja jų pastatyme ir nors jau balandžio mėnesį sulaukė 80 -jo gimtadienio, žada Dievui laiminant užbaigti visas 14 stočių.                             Daugiau nuotraukų…

30Bir 2014

Birželio 30 d. brolis Marija Elijas iš Kryžių kalno vienuolyno dovanojo giesmių, pamąstymų, pasakojimų vakarą „Kelionėje pas Saulėtąją Moterį“. Į susitikimą su broliu pirmadienio vakarą prigužėjo pilna Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salė. Svečią pristatė p. Valė, pakvietusi visus rūpesčius palikti už durų.    Iš Kryžių kalno vienuolyno atvykęs brolis Elijas dalijosi mintimis iš piligriminių kelionių […]

29Bir 2014

Birželio 29 d. Gasčiūnų šv. Stanislavo Koskos parapija šventė atlaidus, į kuriuos parapiją aptarnaujantis kun. Eduardas Semaška pakvietė Šiaulių vyskupą. Ganytojas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 5 šios parapijos nariams. Šv. Mišių metu nuskambėjo daugiau kaip 40 metų tylėję vargonai, atnaujinti bendruomenės ir tikinčiųjų pastangomis.    Kaip įprasta atlaidų metų, aplink bažnyčią buvo einama Eucharistinė procesija. Po […]

27Bir 2014

Birželio 27-ąją, Švč. Jėzaus Širdies šventės bei kunigų šventėjimo dieną, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir vyskupijos kunigai susitiko pietinės bažnyčios parapijos namuose, o tikintieji rinkosi į naktinę adoraciją. Šiaulių ganytojas kartu su kunigais, prieš prasidedant Švč. Sakramento adoracijai, konferencijoje klausėsi benediktino iš Palendrių vienuolyno t. Gregory Casprini.    Švč. Sakramento adoracija Šiaulių Švč. Mergelės Marijos […]

27Bir 2014

Birželio 27 d. grupė svečių iš JAV apsilankė Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos dainų ir šokių ansamblis „JOVARĖLIS“ padovanojo svečiams gražią programėlę. Meno vadovė ir dirigentė Regina Vaišnorienė.         Daugiau nuotraukų…

25Bir 2014

Katechumenato programa Katechumenatas (kitaip – Suaugusiųjų Įkrikščioninimo Apeigos) yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiųjų pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Nuo 2013 spalio iki 2014 birželio grupė tikinčiųjų kartą per savaitę rinkosi Pastoracinio centro konferencijų salėje, klausėsi paskaitų, grupelėse dalijosi tikėjimo patirtimi, kartu meldėsi ir vaišinosi. Programos […]

22Bir 2014

Birželio 22 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės – išvedė tikinčiuosius iš bažnyčių, kad tikėjimas atvirai būtų liudijamas visam miestui.    Šiauliuose organizuotos 2 Švč. Sakramento procesijos Šiaulių miesto gatvėmis. Miesto centre vykusi procesija sujungė šv. Jurgio ir Katedros parapijas, bei neparapinę jėzuitų šv. Ignaco bažnyčią. Šv. Jurgio bažnyčia maldininkus į šv. Mišias […]

15Bir 2014

Birželio 15  dieną Šiaulių katedros parapijos jaunimas, vaikai ir jų tėveliai vyko į 5 dienų vasaros stovyklą Karklėje pavadinimu „Šeima parapijoje – veikli parapija“, skirtą Šeimos metams paminėti. Stovyklautojus, susirinkusius katedros šventoriuje palaimino ir išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kiekvienam vaikučiui įteikė po šventą paveikslėlį, tėveliams ir atvykusiems išlydėti šeimos nariams, padovanojo atviruką su vienoje […]

Aktualijos

Nuorodos

2020 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir   Rgp »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031