Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

10Spa 2014

Dalinimasis padeda išlikti stipriais Kristaus meilėje. Šį mėnesį mintimis apie šeimą dalinasi Vytauto ir Gražinos Vileikių šeima iš Užvenčio. Jų vaikai – Tomas, Karolis, Martynas, Lukas, Augustinas, Monika. Šeima mums  – tai Dievo duota malonė, kuri lyg šaltinis teikia daug galimybių bręsti, tobulėti ir nugalėti daugelį sunkumų, išbandymų. Stiprėti visur ir visada; tiek džiaugsme, tiek varge. […]

09Spa 2014

Spalio 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vykusioje Atsinaujinimo dienoje „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Apie šventę – Linos Jakelės pasakojimas. Daugiau nuotraukų…

05Spa 2014

Spalio 5 d. 15 val. 30 min. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalne šventino šv. Kazimiero komtūrijos pastatytą kryžių. Šv. Kazimiero Komtūrija šventė 15 metų sukaktį. Šv. Mišias Šiaulių ganytojas aukojo Kryžių kalno pranciškonų koplyčioje.   Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas įkurtas Lietuvos kilmingų giminių palikuonių, kuriems vadovavo visuomenės ir kultūros veikėjas Edvardas Jonas Eismontas. Ordinas […]

05Spa 2014

Spalio 5 d. Šiauliuose pristatytas naujasis ką tik išleistas Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius 2015 metams. Kalendorius „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“ pristatytas sekmadienį po šv. Mišių pilnutėlėje Pastoracinio centro didžiojoje salėje. Kalendoriaus idėja, sakė vyskupas Eugenijus Bartulis, atsirado Lietuvoje lankantis šv. Teresėlės ir šv. Jono Bosko relikvijoms. Ganytojui kilo mintis pasidairyti, kokas relikvijas turime Lietuvoje. Tad ateinančiais […]

03Spa 2014

DVYLIKTOJI Viso pasaulio vaikų ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJOS DIENA ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOJE GEGUŽIŲ G. 57,  LT-78327 ŠIAULIAI JĖZUS LAUKIA TAVĘS                                                                 […]

29Rgs 2014

Rugsėjo 29 – spalio 1 d. Šiluvoje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos, kuriose dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Rekolekcijas vedė Houma – Thibodaux (Luizianos valstija, JAV) vyskupas Sam Jacobs. Ir netoli Omahos (Nebraskos valstija, JAV) kaip eremitas gyvenantis kun. Francis Valerio.   Vertėjavo Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro vadovas Rimantas Pumputis. Daugiau nuotraukų… Vyskupas […]

28Rgs 2014

Šiandien sunku patikėti, kad jau grįžome iš ilgai planuotos ir dar ilgiau lauktos kelionės į Rygą. Vykome ne šiaip pakeliauti, o į Taize bendruomenės susitikimą. Kurį organizavo Latvijos liuteronų bei katalikų bažnyčios 2014 m. rugsėjo 26–28 dienomis. Latvijos sostinėje Rygoje vyko Taizé Baltijos regiono susitikimas. Susitikimo tema: „Tapti žemės druska“. 16-35 m. jaunimas iš Baltijos ir Skandinavijos […]

25Rgs 2014

Rugsėjo 25 d. 16 v al. Šiaulių katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei kitų Šiaulių miesto ir rajono įstaigų rėmėjus Australijos lietuvius Vladą Morkį minint 10 metų po mirties, Kazimierą Butkų ir Isoldą Poželaitę-Davis, minint 1-ąsias metines po mirties. Kartu pasimelsta ir už mirusius gimnazijos mokytojus ir mokinius. […]

18Rgs 2014

Šeimos metais džiaugiamės šeimomis, gyvenime besiremiančiomis Dievo valia ir meile. Dėkojame už pasidalinimą šiauliečių Zablockių šeimai, neseniai šventusiai Santuokos 10 metų jubiliejų. Mes – Zablockių šeima – mama Jolita, tėtis Tomas, vaikai Liepa ir Nojus. Santuokoje esame dešimt metų, o šių metų birželio 5 dieną atnaujinome Santuokos sakramento įžadus. Sūnus Nojus yra 9 metų ir […]

16Rgs 2014

Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos jaunimo vokalinis ansamblis Credo, vadovaujamas vargoninkės Jūratės Minkevičiūtės š. m. rugsėjo 11-16 dienomis, Bersenbriuko parapijos klebono (Osnabriuko vyskupija ) ir  Bersenbruecko vandenų asociacijos  vadovo Reinhard Scholz bei įmonės vadovo Ralph-Erik Schaffert kvietimu lankėsi Vokietijoje. Sekmadienį susitiko su parapijos bendruomene ir giedojo šv. Mišiose Bersenbruecko Šv. Vincento bažnyčioje, […]

05Rgs 2014

Rugsėjo 5 d. nekantrumu, šypsenomis, entuziazmu sušurmuliavęs Kryžių kalnas gana greitai aptilo. Per 700 piligrimų po šv. Mišių, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, išėjo į trijų dienų piligriminę kelionę. Eita apie 70 kilometrų į Šiluvą. Dienos pasitaikė nepaprastai gražios ir saulėtos. Priekyje neštas daugybę pasaulio šventų vietų lietuvių piligrimų dėka aplankęs kryžius. Už kryžiaus […]

30Rgp 2014

Rugpjūčio 30 d., šeštadienį 16.30 val. Sukilėlių kalnelyje įvyko tradicinė XIV sueiga, skirta Laisvės dienai. Šie metai paskelbti šeimos metais, todėl  sueigos tema: „Laisvė tradicinei šeimai“. Sueigoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Tarptautinės Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo organizacijos (TFP) delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula. Sueigos metu vienas organizatorių, Šiaulių miesto garbės pilietis Albertas Griganavičius perskaitė […]

28Rgp 2014

Kun. Egidijus Venckus  paskirtas Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebonu bei Šiaulių dekanato dekanu. Kun. Remigijus Čekavičius atleistas iš Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos klebono ir Šiaulių dekanato dekano pareigų ir paskirtas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu bei Pakruojo dekanato dekanu. Kun. Ričardas Rutkauskas atleistas iš Pakruojo Šv. […]

25Rgp 2014

Rugpjūčio 25 d. rytą grupė vaikų ir jaunuolių Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne susitiko su Šiaulių vyskupu. Jaunieji piligrimai jau buvo susirinkę Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje, kai atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 11 val. Jo Ekscelencija kartu su broliais pranciškonais aukojo šv. Mišias. Pasidžiaugęs jaunaisiais svečiais, ganytojas šv. Mišių auką skyrė už atvykusius vaikus ir jaunuolius. […]

24Rgp 2014

Stipri šeima – stipri valstybė. Gruzdiečių Janinos ir Prano Vasiliauskų šeima kaip tik tokia – stipri ir darni, nes turi tvirtus dorovinius krikščioniškus pamatus. Gyvenimas – nenuspėjamas, nesuplanuojamas, neišmatuojamas reiškinys. Tai ir yra didžioji Kūrėjo paslaptis. Laimė visai visuomenei yra darni šeima, kurios narių gyvenimo linija nenuvedė klystkeliais, kuria galima didžiuotis. Dabar gruzdiečių Vasiliauskų šeima, […]

24Rgp 2014

Rugpjūčio 24 d. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia šventė titulinius atlaidus. Džiugiausias atlaidų momentas – naujųjų varpų šventinimas. Trys iš vario, alavo ir bronzos lydinio išlieti varpai į rekonstruotą bažnyčios bokštą įkelti Liepos 18 d.  Kaip įprasta, kiekvienam suteiktas vardas, iškaltas varpo šone. Didžiausias, 500 kilogramų sveriantis varpas, pavadintas bažnyčios globėjos Švč. Mergelės Marijos […]

22Rgp 2014

Rugpjūčio 22 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į šv. Mišias katedroje, padėkoti už vasaros poilsio akimirkas ir paprašyti palaimos naujiems mokslo metams. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kurtuvėnų klebonas kun. Andrius Valčiukas ir naujai paskirtas Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. Šv. Mišių metu gitara grojo ir giedojo Vilma Klumbytė su dukryte […]

17Rgp 2014

Rugpjūčio 17 d. Tytuvėnuose švęstas bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejus. Tytuvėnų miestelio centre esantis Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis vadinamas istorijos, architektūros ir dailės paminklų lobynu. Jo pradžia siejama su 1614 metais, kai LDK vėliavininkas bei Žemaičių žemės teisėjas A. Valavičius Tryškiuose surašė bernardinų vienuoliams skirtą aktą […]

15Rgp 2014

Rugpjūčio 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmes šventė garsiojoje Krekenavoje. šv. Mišios 12val. prasidėjo iškilminga eisena į pilnutėlę Krekenavos bažnyčią. Eucharistijos aukai vadovavo ir homiliją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeritas Jonas […]

14Rgp 2014

Rugpjūčio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į „Akropolį“ pašventinti Žolinės proga nupintą derlinių vainiką. „…Žolinės simbolizuoja vasaros ir rudens susidūrimą, svarbiausias šios šventės elementas yra žolinių puokštė, kurią žmonės nešasi ir į bažnyčią. „Akropolio“ lankytojams suteiksime proga nusipinti įvairiaspalves žolinių puokštes iš Lietuvos augmenijos“, – taip lankytojai buvo kviečiami į Žolinių „Akropolyje“ programą. […]