Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

09Bal 2014

Balandžio 9 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Šiaulių Kultūros centre vykusiame Šiaulių miesto specialiojo ugdymo įstaigų ugdytinių koncerte Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą… (K. Donelaitis). „Aš buvau sužavėtas vaikučių nuoširdumu ir meile, mokytojų ir ugdytojų kantrybe, išradingumu ir sumanumu“, – po koncerto sakė  vyskupas. Ganytojas visiems linkėjo kuo daugiau teigiamų emocijų,  gerumo, nuoširdumo; […]

05Bal 2014

Balandžio 5 d. (šeštadienį) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo ir pranešimą skaitė Joniškyje vykusioje konferencijoje „Tradicinių vertybių ir tautos sargyboje“. Konferenciją inicijavo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, režisierius, dirigentas Povilas Mataitis. Organizavo Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio kultūros centras ir Joniškio „Aušros“ gimnazija. Konferenciją vedė – Aušros gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Bartašienė. ištraukas iš […]

04Bal 2014

Balandžio 4 d. (penktadienį) Kryžių kalno vienuolyne vyko Šiaulių vyskupijos kurijos rekolekcijos. Rekolekcijas vedė jėzuitas kun. Mindaugas Malinauskas.    Rekolekcijos pradėtos bendra Liturginių valandų Rytmetine malda. Vėliau vestos dvi konferencijos, skirta laiko pamąstymams. Pirmosios konferencijos metu kun.  Mindaugas kalbėjo apie Dievą Tėvą ir tikinčiųjų santykį su juo. Jėzuitas pasiūlė pratybas, kurių metu paprašė visų užrašyti […]

02Bal 2014

Gavėnios laikotarpiu knygyne-svetainėje PRIE KATEDROS buvo organizuojami susikaupimo, apmąstymų, gilinimosi į tai, kas mums svarbu, vakarai tema: PARUOŠTI ŠIRDĮ TIKRAJAM VELYKŲ DŽIAUGSMUI Renginys, kvietęs ateiti visus, norinčius išgyventi tikrąjį Velykų džiaugsmą, susilaukė didžiulio dėmesio ir gausaus lankytojų būrio. Kovo 26 d. (trečiadienį) 18 val. kun. Mindaugas Grigalius dalinosi mintimis apie išpažinties prasmę kiekvieno kataliko gyvenime. […]

28Kov 2014

„Viešpats niekada nepavargsta atleisti“ – primena popiežius Pranciškus Kovo 28 d. vakarą šv. Mišiomis Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje prasidėjo visuotinė akcija „24 valandos su Viešpačiu“ Ši akcija organizuota Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva, kaip Gavėnios meto paraginimas skirtas viso pasaulio tikintiesiems. Kovo 28–29 d. Vatikane parą laiko buvo švenčiamas Sutaikinimo sakramentas, kurio metu kviesta atlikti asmeninę išpažintį. Šv. Petro bazilikoje […]

18Kov 2014

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis tęsia šeimų lankymą. Kovo 18 d. ganytojas aplankė seniausiai įsikūrusio šeimų būrelio šeimas. Susitikimo metu tikybos mokytoja Laisva minėjo auksinį amžiaus jubiliejų. Švente džiaugėsi visa šeima: vyras Viktoras, dvi dukros ir sūnus. Atvykęs vyskupas pašventino kambarius. Svarbi susitikimo dalis – malda vienų už kitus. Gavėnios laikotarpis įprasmintas „Graudžių verksmų“ giedojimu. Taip […]

14Kov 2014

Kovo 14 d. Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla organizavo respublikinį sakralaus meno festivalį „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4). Taip muzika, poezija, žodžiu, piešiniais paminėtas ir 130 m. Tėvo Benedikto Andruškos, kurio vardu mokykla pavadinta, jubiliejus. Anot mokyklos direktorės Laimutės Garbačiauskienės, toks paminėjimas – sukvietus visos Lietuvos pradinukus šlovinti Dievą įvairiomis sakralaus meno formomis, […]

13Kov 2014

Kovo 13 d. Šiauliuose sutiktos šv. Jono Bosko relikvijos Daugiau nei pusvalandį iki paskelbtos šv. Jono Bosko relikvijų sutikimo valandos, prie Šiaulių katedros jau buriavosi entuziastingai nusiteikę jaunuoliai. Šventoriuje šurmuliavo raudonomis skarelėmis bei vėliava išsiskirianti gana gausi iš Kuršėnų atvykusių jaunuolių grupė. Prie vartų į kelią smalsiai dairėsi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai. Tai vienur, […]

09Kov 2014

Kovo 9 d. (sekmadienį) 12 val.  Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre įvyko susitikimas su prof. habil. dr. Alfonsu Motuzu. Autorius pristatė naujausią savo knygą „KRYŽIŲ KALNAS: KATALIKIŠKA ETNINĖ KULTŪRA“. Monografija skirta popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių kalne 20-mečiui paminėti. Šioje mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie […]

07Kov 2014

Kovo 7 d. 18 val. Šiaulių Pastoracinio centro knygyne svetainėje „Prie katedros“ rinktasi į susitikimą su seimo nariu, rašytoju, publicistu Egidijumi Vareikiu. Susitikime taip pat dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių miesto tarybos narys Aurimas Nausėda. Pagrindinė vakaro mintis: „Turim visko, bet trūksta meilės“. Jaukioje kamerinėje svetainės aplinkoje, prie arbatos puodelių, iškart įsivyravo bičiuliška […]

07Kov 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Sausio mėn. mintimis dalijosi Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima Vasarį pristatėme Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės. Kovui – Lino ir Daivos Šateikų, auginančių 5 sūnus: Julių, Jovarą, Igną, Luką ir Liną mintis. Linas ir Daiva santuokoje gyvena 20 […]

06Kov 2014

 Kovo 6 d.  Šiauliuose širdietės sukvietė į savo kongregacijos 140-ties metų jubiliejų. Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija Šiauliuose gerai žinoma. Dar daug kas prisimena išpuoselėtą aplinką ir svetingus vienuolyno namus Kražių g. Čia buvo atvertos durys įvairiems katalikiškiems renginiams, mėgstantys skaityti džiaugėsi turtinga biblioteka, tikinčios studentės turėjo galimybę išsinuomoti kambarėlį ir gyventi ramioje dvasingumą puoselėjančioje […]

06Kov 2014

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius organizavo Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursą „DARNI ŠEIMA – LAIMINGAS VAIKAS“. Konkursas skirtas Šeimos metams. Jo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šeimą kaip vertybę, pabrėžti šeimos svarbą asmenybės formavimuisi; tai pat puoselėti, stiprinti, formuoti visuomeninę nuostatą, kad tik darnioje […]

03Kov 2014

Kovo 3 d. Pastoracinio centro salėje vyko Šiaulių vyskupijos Nuolatinio kunigų formavimo susitikimas. Susitikimas pradėtas bendra malda. Įžanginį žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šio susitikimo metu gvildenti žemės ir pastatų registravimo klausimai. Konsultavo bei į kunigų klausimus atsakė Registrų centro darbuotojas A. Jonušas ir  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus […]

28Vas 2014

Vasario 28 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko konferencija „Meilė, Šeima, Gyvybė“. Konferenciją organizavo Šiaulių rajono moterų organizacija „Atgaiva“, vadovaujama Birutės Babrauskienės ir Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Ši konferencija buvo baigiamasis 2 metus vykusio projekto renginys. Konferenciją vedė Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė. Muzikinį sveikinimą perdavė Šiaulių „Sandoros“ katalikiškos progimnazijos moksleiviai, […]

23Vas 2014

Vasario 23 d., sekmadienio rytą, Šiaulių katedros šventoriuje netikėtai sušurmuliavo nedidelis, spalvingus šalikus besirišančių žmonių būrelis. Kelionę organizavęs Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys (šio straipsnio autorius) tuojau išvyniojo kelionei pasiimtą Lietuvos vėliavą. Aiškino, jog vykstama su malda už Lietuvą. „Tai buvo trumpa, tik 4 dienų kelionė kaip tik mums, mažutėliams, negalintiems sau leisti ilgesnės, prabangesnės kelionės“, […]

13Vas 2014

Šeimos metais Šiaulių vyskupijos šeimos dalijasi savo mintimis, kurios stiprintų kasdienybėje ir džiugintų gera žinia. Sausio mėn. mintimis dalijosi Editos ir Vidmanto Gulbinų šeima Vasarį pristatome Ritos ir Darijaus Blinstrubių šeimą iš Kelmės. Rita ir Darijus augina 3 dukras: Moniką, Ievą, Karoliną. Monika jau sukūrusi savo šeimą, kurioje augina sūnų Karolį. Kviečiame skaityti Kelmės laikraštuke […]

02Vas 2014

  Vasario 2 d. 12 val. knygyne-svetainėje PRIE KATEDROS rinktasi į popietę su giesmių autore ir atlikėja Angele Joknyte. Viešnią pristatė knygyno-svetainės direktorė Izolda Skruibytė    Pirmąsias A. Joknytės giesmes tikintieji išgirdo jau šv. Mišių metu. Po jų, svetainėje, pritrūko kėdžių visiems, atskubėjusiems pasiklausyti giesmių autorės ir atlikėjos. Skambant giesmėms iš pirmojo, 20-metį švenčiančio albumo […]

31Sau 2014

Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre visus kviečia jauki ir šviesi biblioteka. Čia jūs rasite įvairaus amžiaus ir išsilavinimo skaitytojams skirtų knygų rūpima tema: religinės literatūros (senųjų leidinių ir pačių naujausių knygų bei žurnalų), knygų apie šventųjų gyvenimus ir Bažnyčios istoriją, filosofinių, psichologinių, grožinės literatūros knygų. Padėsime pasirinkti literatūros ne vien lietuvių, bet ir kitomis kalbomis. Biblioteka […]

30Sau 2014

Naujienų portale „etaplius.lt“ publikuojamas interviu su Švč. Jė­zaus Šir­dies tar­nai­čių kong­re­ga­ci­jo­s seserimi Regina ACJ, gyvenančia Šiauliuose. Interviu rašoma: Se­se­riai Re­gi­nai la­bai pa­tin­ka bib­li­nė is­to­ri­ja, kaip Jo­kū­bas vi­są nak­tį kau­na­si su Die­vu. Ry­tą Die­vas pa­pra­šo Jo­kū­bo jį pa­leis­ti, nes jau auš­ta. Die­vas jį pa­lai­mi­na, jam pa­kei­čia var­dą – pa­va­di­na Iz­rae­liu. „Die­vas duo­da tos ko­vos, tos kan­čios, […]