Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

19Kov 2019

Kovo 19 d. (antradienį) 11.00 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Juozapas – švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, kilęs iš Dovydo giminės, gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus.

15Kov 2019

Tęsiame rubriką, skirtą tikybos mokytojams. Mokytojas Gediminas, kuris į kiekvieną vaiką žiūri kaip į asmenybę, kuris nepraeina pro nuliūdusį ir kuris stengiasi dalintis vaiką slegiančiais rūpesčiais vasarą ortganizuodamas stovyklas, sako, kad jam paguodos ir vilties šaltinis yra giesmė ir daina:  Nuo pat mažens iki šios dienos mane lydi giesmės ir dainos. Menu lyg šiandien močiutės […]

14Kov 2019

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras nuo kovo 14 d. kviečia 13-17 metų jaunimą į savęs pažinimo grupę. Tai laikas ir erdvė bendravimui, savęs ir kito geresniam pažinimui, diskusijoms įvairiais rūpimais klausimais. Susitikimai vyks ketvirtadieniais 17 val. Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, Tilžės g. 186. Registracija žemiau pateiktoje nuorodoje arba tel. 8 636 68760: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBnYNZ0O61_BC9u1sjPip1dyyH59hVuACWcWslnz13Cjd9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2SlL3_JrX-cXN15_4Mjqwjuu9zqCQYaKSUzgN9uS0WwnS1admblWWxP94 Daugiau informacijos apie […]

13Kov 2019

„Kiekvienais metais per Motiną Bažnyčią Dievas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų“, naudodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume Dievo vaikų malonės pilnatvę“ Popiežiaus PRANCIŠKAUS 2019 m. žinia gavėniai: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)  

11Kov 2019

Kovo 11 d. Po iškilmingų šv. Mišių katedroje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų susirinkimas: MOČIUTE, SENELI, TĖVELI, MAMYTE, SAUGKIME JAUNIMĄ NUO ARTĖJANČIŲ GRĖSMIŲ Renginį globoja J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Visus maloniai kviečiame! Tel. pasiteiravimui +370 616 59191 arba (41) 42 84 78

06Kov 2019

Kovo 6 d. (trečiadienį) 11.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Aukos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą […]

04Kov 2019

Kovo 4 d., minint Šv. Kazimierą – Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių jaunimo globėją, Šiaulių vyskupijos jaunimo centras 16 val. kviečia vyresnių klasių moksleivius (7-12 kl.) ir studentus pokalbiui prie arbatos puodelio – susipažinti su Ateitininkų organizacija, sužinoti apie įvairius renginius jaunimui Šiauliuose ir visoje Lietuvoje. Jei Tau smalsu, kas yra ateitininkai, jei nori prisijungti […]

04Kov 2019

Kovo 4 d. 11.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Karalaitis šv. Kazimieras buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir švč. Mergelei Marijai. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

03Kov 2019

2019 m. kovo 2-3 d. Žagarėje vyko katalikiško jaunimo savaitgalio rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“. Dalyvavo jaunimas iš Joniškio raj. ir kitų vietų. Organizavo Joniškio dekanas kunigas Eduardas Semaška. Vadovavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių (Marijos tarnaitės) sesutės vienuolės iš Panevėžio ir jaunieji pagalbininkai savanoriai.

03Kov 2019

Kovo 3 d.  Maldos už lietuvius pasaulyje diena Laiškas maldos už lietuvius pasaulyje dienai Šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad 2019 m. ypač kviečiame melstis už gausias, iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes.

01Kov 2019

Kovo 1-3 dienomis Vilniuje vyks Šv. Kazimiero savaitgalis, kuriame kviečiami dalyvauti 5-12 klasių mokiniai, besidomintys ateitininkų veikla. Šv. Kazimiero savaitgalis – tai galimybė geriau pažinti ateitininkus, pabendrauti su bendraminčiais, pagilinti savo žinias per paskaitėles, žaidimus ir kitas užduotis padėsiančias geriau suprasti, kas yra žmogus ir kam jis yra pašauktas. Savaitgalio metu bus kalbama apie žmogaus […]

27Vas 2019

Vasario 27 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko knygos ir trumpametražinio dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ pristatymas. Knyga ir filmas skirti 1953-1955 m. Norilsko, Vorkutos ir Kengyro lagerių kalinių sukilimų istorijai, papasakotai pačių dalyvių lūpomis. Nors šie sukilimai buvo žiauriai numalšinti, autorių Pauliaus Saudargo ir Godos Karazijaitės teigimu, jaunimui reikia didvyrių ir herojų. Net jei […]

27Vas 2019

Vasario 26-27 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir veiklos koordinatorė Laura Pasavodskytė dalyvavo Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdyje Telšiuose, kur vyskupijų jaunimo centrų ir akademinės sielovados atstovai svarstė 2020-aisiais metais birželio 26-28 d. Šiauliuose vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų klausimus, drauge šventė Šv. Mišias, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje apie Telšius. Susitikimo metu taip […]

25Vas 2019

Pristatome naują rubriką: „Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas“. Tapęs „visiems viskuo“, – taip šventasis popiežius Jonas Paulius II apibūdino pal. Jurgį Matulaitį, kurio vyskupystės šimtmetį šią vasarą minėsime. Ši nelengva užduotis keliama ir tikybos mokytojams. Nesunku savo tikėjimu dalintis tarp tikinčiųjų, o žiniomis ir išmintimi – su tais, kurie nori klausytis. Tačiau tikybos mokytojai mokyklose […]

19Vas 2019

Vasario 19 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susitikimas. Prelegentas – M. Riomerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto docentas dr.  Povilas ALEKSANDRAVIČIUS – pristatė mistiką Maurice Zundel, jo gyvenimą ir mistikos ypatingumą.

16Vas 2019

Vasario 16 d. 11 val. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo ir pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Laisvė, – kalbėjo Šiaulių ganytojas, – nėra tikslas. Laisvė yra dovana, kurioje turime šlovinti Viešpatį.   Po minėjimo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos kiemelyje, Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas tęsėsi koncertų salėje „Saulė“. Savo įtaigumu nustebino roko opera „Priesaika“, priminusi […]