Charizmatiška asmenybė, vienas iš talentingiausių jaunosios kartos Lietuvos bosų Liudas Mikalauskas kviečia į muzikinį vakarą – kocertą.
Koncertas bus po 18 val. šv. Mišių, kurias aukos t. Stasys Kazėnas SJ už kiekvieną šeimą ir mokyklos geradarius.
Tai paramos koncertas. Visos lėšos bus skirtos Šiaulių jėzuitų mokyklos virtuvės įrangai įsigyti.
Kvietimus į renginį galite įsigyti mokyklos raštinėje. Informacija teikiama tel. +37067003320

Šiaulių jėzuitų mokykla nuotrauka.