Lapkričio 23 d. (šeštadienį) 21:00 val.

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje

organizuojama

pasaulinė valandos Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Ši pasaulinė eucharistinė adoracija tebus naujas mūsų pasiruošimo 2020 m. Tarptautiniam eucharistiniam kongresui Budapešte etapas ir teatgaivins mus atnaujinančioje Dievo meilėje!“ (www.katalikai.lt/tek2020/aktualu/20191112/)

Adoracijos valanda, kuri sujungs visas tautas
 Po prisikėlimo atsisveikindamas su savo mokiniais, Jėzus Kristus pasiunčia juos į visą pasaulį skelbti Evangelijos ir pažada būti su jais „visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Ir tikrai, jis yra su mumis per savo Žodį, per malones, per sakramentus, bet ypatingai švenčiant Eucharistiją ir Švenčiausiajame sakramente, kurį adoruojame šalia Šventų Mišių.
Lapkričio 23 d., šeštadienį, Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje, organizuojama pasaulinė eucharistinė adoracija. Gausiai dalyvaukime šioje adoracijoje su savo parapija ar bendruomene! Ši pasaulinė eucharistinė adoracija tebus naujas mūsų pasiruošimo 2020 m. Tarptautiniam eucharistiniam kongresui Budapešte etapas ir teatgavins mus atnaujinančioje Dievo meilėje!
Kardinolas Péter Erdő
 Vengrijos Primas
Esztergomo-Budapešto Arkivyskupas
Lapkričio 23 d. susirinkime tūkstančiuose bažnyčių visame pasaulyje vienos valandos Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kad žvelgtume į Jėzų, „neregimojo Dievo atvaizdą“.
Melskimės už tuos, kurie jo dar nesutiko.
Kaip dalyvauti?
  1. Surask ir prisijunk!Tinklapyje Corpus Domini žemėlapyje surask vietą, kur organizuojama adoracija.
  1. Suorganizuok! Jeigu nerandi adoracijos netoliese, pats suorganizuok savo parapijos bažnyčioje, mokyklos ar ligoninės koplyčioje arba vienuolinėje bendruomenėje, bendradarbiaudamas su parapijos kunigais, mokyklos vadovais, vienuolyno vyresniaisiais.
  1. Būk kūrybingas! Galima melstis priešais išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą tylioje meditacijoje, tradiciniu būdu, giedant, šlovinant, su vaikais, su šeimomis, jaunimu ir/arba senjorais. Gali pakviesti muzikantus, maldos grupes, rožinio mylėtojus, bendruomenes, mokyklas – visus, kas trokšta praleisti valandą kartu su Visatos Valdovu.
  1. Už(si)registruok! https://corpusdomini.iec2020.hu/#/Pasirinkus kalbą, galima užregistruoti naują vietą arba įsirašyti jau užregistruotoje.Tegu mūsų malda aprėps visą pasaulį!
Iki susitikimo maldoje lapkričio 23 d.!