image001-1

Pav. iš kursenuparapija.lt

Vasario 14 d. (trečiadienį) Pelenų diena.

Šią dieną perteikiamas pranašo Joelio kvietimas Dievo tautai susirinkti, atgailauti ir iš visos širdies atsiversti bei šv. Pauliaus maldavimas „Kristaus vardu“: „Susitaikinkite su Dievu“, nes „dabar palankus metas“. Evangelijoje Jėzus moko, kaip nusiteikus dera duoti išmaldą, melstis ir pasninkauti.
Svarbiausia šios dienos apeiga – pelenų barstymas, simbolizuojantis gavėnios kaip atgailos laikotarpio pradžią. Šiuo judesiu Bažnyčia pirmiausia nori priminti, kad „dulkės esame ir dulkėmis virsime“. Juk po pirmos žmonių nuodėmės mūsų prigimtis tapo silpna ir nuodėminga, mes patekome mirties valdžion. Tačiau Jėzuje Kristuje mums teikiamas išganymas. Kad jį gautume, mes raginami „atsiversti ir tikėti Evangelija“.