Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! Lk 3, 4

2017 m. rugsėjo 8-9-10 d.

 MALONIAI KVIEČIAME:
PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS,
NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE.
Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 8 d. (penktadienį) 9.30 val.
Šiluvoje būname rugsėjo 10 d. (sekmadienį).
 Dalyvio auka: 5,00 EUR
Būtini reikmenys: miegmaišis, kilimėlis, higienos priemonės, patogi apranga šiltam ir šaltam orui, apdangalas nuo saulės ir lietaus, patogi ir patikima avalynė (ne vienerius metus dėvėta), nedūžtantis indų komplektėlis (dubenėlis, puodelis, šaukštelis), būtiniausi vaistai, pleistrai pūslėms, maisto savo nuožiūra, keletas pinigėlių kišenėje (nuvykimui iš Šiaulių į Kryžių kalną ir grįžimui iš Šiluvos į Šiaulius) ir žinoma maldos priemonės ROŽINIS, MALDYNĖLIS.
Į nakvynės vietą daiktus nuveš mašina. Su savimi reikės pasiimti tik žygiui būtinus daiktus.
Siūlome kiekvienai grupelei atsispausdinti giesmes, kurias norėtų giedoti žygio metu.
Kiekviena grupė pasirenka Šventąjį Globėją,
kurio vardu ji vadinsis bei pasidaro savo plakatą ar vėliavą su šiuo pavadinimu.
Kiekviena grupelė pasiruošia prisistatymą ir apgalvoja vienijantį savo grupelės akcentą – kaip išsiskirsite iš kitų (vienos spalvos marškinėliai, kepurėlės, liemenės, skarelės…).
  Atminkite:  dėl neatsakingo elgesio žygio metu, būsite iš žygio pašalinti.
BŪTINA REGISTRACIJA (iki rugsėjo 6 d. 13.00 val.)
kadangi reikalingas tikslus piligrimų skaičius.
Bus parūpinta atitinkamai maisto (kareiviška košė, arbata) bei palapinių nakčiai.
Išsamesnė informacija, ir pavienių asmenų registracija telefonu (41) 52 11 10, nuo 9 iki 13 val.
Grupės užpildo dalyvių sąrašo anketą (PILIGRIMINIS žygis) ir atsiunčia
į Šiaulių vyskupijos kuriją (faksu, paštu, ar el.paštu).
Maloniai prašome registruotis adresu: Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai.
Faks.: (41) 52 11 14, el.paštas: siauliukurija@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________
 Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę
meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“,  kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta
kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.
 
 Popiežius  šv. Jonas Paulius II
Apaštališkasis laiškas Tertio millennio adveniente, 49