Sausio 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas.
Svečias iš Olandijos Paul Donders vedė seminarą tema „Atsparumas. Gyventi sveikiau, darbuotis geriau“.

1

2
3

4